Ladda ned Ladda ned

Social ångest

Social ångest innebär en överdriven rädsla för hur den egna personen ska uppfattas av andra. Rädslan leder ofta till att du börjar undvika sociala sammanhang. Det gör i sin tur att ditt liv begränsas och att du fungerar sämre i vardagen. Du behöver inte må dåligt. På KRY kan du få hjälp vid social ångest.

Ångest är en stark oro eller rädsla inför något. För vissa är rädslan som social ångest ger bara förknippad med en eller ett par sociala situationer. För andra kan de flesta sociala sammanhang väcka rädsla och ångest. Exempel på vanliga situationer som kan upplevas som obehagliga är att:

 • gå på fest
 • prata i grupp eller inför andra
 • ringa telefonsamtal
 • vara i centrum för uppmärksamhet
 • äta eller dricka tillsammans med andra.

Tankar

Vid social ångest är det vanligt att tänka negativa och självkritiska tankar. Ofta dömer du dig själv mycket hårdare än andra. I sociala situationer är det också vanligt att tänka mycket på hur andra uppfattar dig. Oron kan finnas före en social situation – men också efteråt – då du om och om igen tänker på vad du gjorde eller sade.

Känslor

De vanligaste känslorna i samband med social ångest är oro, rädsla och ångest. Många upplever också besvikelse och känner sig ledsna över att inte kunna leva det liv de vill leva. Vid självkritiska tankar är det även vanligt att uppleva misslyckande och skam.

Social ångest kan ge fysiska symptom som:

Ångesten kan leda till att du undviker sociala situationer och blir mer ensam.

Vanliga beteenden vid social ångest kan delas in i två huvudgrupper – undvikanden och säkerhetsbeteenden:

 • undvikanden innebär att situationer, platser, personer eller aktiviteter som ger ångest undviks
 • säkerhetsbeteenden är små knep och saker som du gör i situationer när du får ångest. Syftet är att försöka minska ångestens styrka, dölja ångesten eller minska din upplevelse av osäkerhet. Några vanliga exempel är att noggrant förbereda vad du ska säga eller titta bort för att slippa ögonkontakt.

Social ångest hos barn och unga

Social ångest uppstår ofta tidigt. Ångesten kan finnas hos barn från sju år, men kommer vanligen vid 14–16 års ålder.

Social ångest ger en rädsla hos barnet inför att träffa nya personer och en osäkerhet i sociala sammanhang. Tecken på social ångest hos barn kan vara att de har hög frånvaro från skolan, ofta har huvudvärk eller magont och få kamrater. De håller sig också ofta borta från gruppaktiviteter som till exempel gymnastik, grupparbeten och utsätter sig gärna inte för att bli granskade av andra, som vid muntliga redovisningar.

Du kan hjälpa ditt barn genom att sätta rimliga krav vid sociala situationer. Ett annat tips är att förbereda dem inför nya situationer.

Social ångest beror både på arv och miljö. Det är vanligt att den som lider av social ångest också har generaliserat ångestsyndrom, GAD, och depression.

Ta kontakt med psykolog för att få hjälp med behandling som passar just dig. Exponering och fokusskifte är behandlingsmetoder som ger bra resultat vid social ångest.

Du kan också:

 • dra ned på koffein
 • försöka undvika stress
 • motionera. Även om det kan ta emot så hjälper fysisk aktivitet vid ångest.
 • se till att du får tillräckligt med sömn
 • sluta röka
 • träna på att låta ångesten finnas.

Social ångest behandlas med olika former av kognitiv beteendeterapi, KBT. I vissa fall kan psykologisk behandling kombineras med antidepressiva läkemedel. Behandlingen syftar till att minska din ångest vid sociala situationer och hjälpa dig finna andra strategier än undvikanden för att hantera ångesten.

Sök hjälp om ångesten påverkar dig så mycket att det inverkar på ditt liv eller om ditt barn har problem med ångest.

 • Rådgivning
 • Psykologisk behandling
 • Individuell bedömning av läkare och recept vid behov
Senast uppdaterad:
28 mar 2019
Granskare:
Hanna Rohani, legitimerad psykolog
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin