För tidig utlösning – prematur ejakulation

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

För tidig utlösning är ett vanligt besvär hos män och kan drabba män i alla åldrar. Eftersom samlag är olika långa är det svårt att säga vad som är för tidig utlösning. Vissa får alltid utlösning tidigt utan att de eller deras partner upplever det som något problem. Får du utlösning tidigare än vad du och din partner önskar vid upprepade tillfällen så kan du söka hjälp via sjukvården.

Symptom på för tidig utlösning

Det går inte att säga exakt vad som är för tidig utlösning. Samlag är ju olika långa och det varierar också från person till person när tidig utlösning är besvärande. Några tecken på att du har för tidig utlösning kan vara:

 • du får utlösning innan du har börjat samlag

 • du får utlösning efter någon minuts samlag

 • du känner att du har liten eller ingen kontroll över din utlösning.

Det finns två typer av för tidig utlösning:

 • livslång (primär) ejakulation – som innebär att du alltid har haft tidig utlösning

 • förvärvad (sekundär) ejakulation – som betyder att du inte alltid har haft tidig utlösning.

Orsaker till för tidig utlösning

Det finns flera orsaker till för tidig utlösning. Psykologiska orsaker – de som tillhör känslolivet – är de vanligaste. Här hittar du några anledningar till för tidig utlösning:

 • inflammation eller infektion i prostatan eller urinröret

 • läkemedelsbehandling

 • medfött beteende

 • mekanismen bakom utlösning reagerar för snabbt

 • nervositet

 • oförmåga att få erektion – när det är svårt att behålla erektionen genom hela samlaget kan det leda till att du skyndar igenom samlaget och får utlösning tidigt

 • oro och stress

 • prestationsångest

 • problem i relationen – har du i tidigare relationer inte haft problem med för tidig utlösning, eller att det bara hände någon gång, kan dina besvär bero på problem i den relation du har nu

 • skada på nervsystemet – kan uppstå vid olycka eller operation

 • tidiga erfarenheter – som brådska att få utlösning för att undgå upptäckt eller skuldkänslor vid onani eller sex.

Vad du själv kan göra

Det finns många sätt som kan hjälpa dig att ta kontroll över din utlösning:

 • använd kondom – kondomer minskar din känsel lite och kan förlänga tiden innan utlösning. Det finns också kondomer som är gjorda just för att fördröja utlösning.

 • terapi – kan minska prestationsångest och ge mindre oro och stress. Den kan också kan hjälpa till att lösa problem som orsakar för tidig utlösning. Har du en partner är det bra om ni båda deltar eftersom det är ett gemensamt problem.

 • träna upp bäckenbottenmuskulaturen (muskler som finns i nedre delen av magen). Det hjälper dig att kontrollera både din utlösning och erektion.

 • övningar – fråga gärna en sexolog (specialist på sexualitet) om vilka som är bäst för dig.

Behandling vid för tidig utlösning

Upplever du att din för tidiga utlösning är ett problem för dig och din partner finns det hjälp. Det finns till exempel olika typer av receptbelagda läkemedel. Bedövningssalva cirka 20 minuter före samlag kan vara ett alternativ och antidepressiva läkemedel ett annat, där en del tas dagligen och andra vid behov. Har du samtidigt besvär med erektionen finns det läkemedel som är anpassade för det. Om det inte hjälper kan man prova ytterligare ett läkemedel som förlänger tiden för utlösning upp till tre gånger. Rådgör med din läkare angående behandlingen.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp med för tidig utlösning. En sjuksköterska, läkare eller psykolog gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry