Urologi

Vill du diskutera besvär som är kopplade till urologi kan vi hjälpa dig med rådgivning. Legitimerad vårdpersonal gör en bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid behov kan du bli remitterad till vidare vård.

Få rådgivning vid urologi

Urologi innefattar behandling av problem med urinvägarna. De organ som omfattas av urologi är njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör. Samt de manliga reproduktionsorganen: testiklar, bitestiklar, sädesblåsor, sädesledare, prostata och penis. Vissa tillstånd kan behandlas snabbt medan andra kräver långvarig vård. 

Exempel på urologiska besvär:

  • erektil dysfunktion/impotens

  • njursten

  • prostatacancer.

Symptom

Sök bland symptom

Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion kallades tidigare för impotens. Tillståndet innebär att du har svårt att få stånd eller inte kan behålla erektionen i penis under sexuell aktivitet. Tillfälliga erektionsbesvär beror ofta på stress, oro eller andra psykiska påfrestningar. Vid återkommande erektionssvikt som påverkar din livskvalitet kan du behöva utreda bakomliggande orsaker. Då kan du få behandling i form av exempelvis läkemedel eller samtalsterapi.

För tidig utlösning

För tidig utlösning är ett vanligt besvär hos män och kan drabba män i alla åldrar. Eftersom samlag är olika långa är det svårt att säga vad som är för tidig utlösning. Vissa får alltid utlösning tidigt utan att de eller deras partner upplever det som något problem. Får du utlösning tidigare än vad du och din partner önskar vid upprepade tillfällen så kan du söka hjälp via sjukvården.

Förhudsförträngning

Förhudsförträngning innebär att du har så pass trång förhud att den inte går att dra tillbaka över ollonet. Detta problem kan leda till att det gör ont när du urinerar. Tillståndet kan även orsaka återkommande infektioner under förhuden.

Inkontinens

Inkontinens betyder att det läcker ut urin eller avföring utan att du kan förhindra det. Det kan bero på att slutmuskeln i urinröret eller ändtarmen är för svag, men det finns även många andra förklaringar. Orsaken till besvären avgör vilken behandling du behöver – ibland kan det räcka med knipövningar och inkontinensskydd, andra behöver läkemedel eller ett kirurgiskt ingrepp.

Njursten

Njursten bildas när små saltkristaller klumpar ihop sig i urinvägarna. De flesta stenar kommer ut när du kissar, ofta utan att du själv märker något. Större stenar kan fastna och orsaka ett njurstensanfall. Då får du kraftig intervallsmärta under revbenen på ena sidan av ryggen eller magen. Anfallet kan vara kortvarigt och gå över när stenarna lossnar och följer med urinet ut ur kroppen. Om njurstenarna är så stora att de blockerar urinflödet och du har svårt att kissa behöver du vård på sjukhus. Vid tecken på njurstenssmärta med feber och frossa ska du söka vård akut.

Prostatacancer

Prostatacancer är en tumörsjukdom som framför allt drabbar äldre män. Prostatakörteln sitter under urinblåsan, runt urinrörets övre del, därför brukar symptomen visa sig i urinvägarna över tid. Det är ofta oklart varför sjukdomen uppstår, men livsstil och ärftlighet är kända riskfaktorer. Det finns olika typer av behandling som kan bromsa förloppet och i bästa fall bota cancern.

Urininkontinens – urinläckage

Urininkontinens betyder att det läcker kiss utan att du kan förhindra det. Urinläckage kan ha många förklaringar. Typiska symptom är läckage vid hosta, ansträngning eller när du plötsligt blir kissnödig. Orsaken till din inkontinens avgör vilken behandling som krävs – det finns många olika sätt att lindra besvären.

Relaterade artiklar

Mäns hälsa – 31 okt. 2022

Movember – kan växande mustascher hjälpa mäns hälsa?

Under Movember väljer människor över hela världen väljer att slopa rakhyveln för en månad till förmån för mäns hälsa.

Läs mer