Ladda ned Ladda ned

Vård av barn – VAB

Du får ersättning när du behöver vara hemma för tillfällig vård av barn när du arbetar eller när du går miste om a-kassa. Studerar du och har studielån och/eller studiebidrag från CSN kan du få behålla dem om du inte kan studera på grund av sjukt barn.

Försäkringskassan har tydlig information om vad som gäller vid ersättning vid tillfällig vård av barn. Informationen hittar du här.

Du får ersättning för vård av barn när du behöver vara hemma från arbetet eller går miste om a-kassa. Du får ersättning från det att barnet är 8 till och med dagen innan det fyller 12 år. Det finns undantag. Läs mer på Försäkringskassan - Vanliga frågor. Ersättningen ges högst 120 dagar per år.

Ersättningen du får när du är hemma med sjukt barn kallas tillfällig föräldrapenning. Du får ersättningen

 • när du är hemma för vård av sjukt barn
 • går miste om a-kassa på grund av vård av sjukt barn
 • om du följer med ditt barn till läkare, barnavårdscentral, BVC, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri
 • om du är hemma med ditt för att den som annars tar hand om barnet är sjukt.

Du kan också få ersättning om barnet omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till funktionshindrade.

Du har rätt till tillfällig föräldrapenning

 • om du är försäkrad i Sverige
 • om barnet bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.

Tillfällig föräldraersättning är lite mindre än 80 % av din inkomst. Det finns en högsta gräns för hur mycket pengar du får.

Gå in på Försäkringskassans Kassakollen för att se hur mycket du får.

Du får ersättning för VAB

 • max 120 dagar per år

 • de sista 60 dagarna får du bara ersättning om ditt barn är sjukt, och inte barnets vanliga vårdare

 • dagarna kan delas upp mellan er som är hemma för att ta hand om sjukt barn.

För att få ersättning måste du först anmäla att barnet är sjukt. Du ansöker om ersättning när barnet är friskt igen.

1. Ansök om ersättning för VAB

När barnet är friskt och du är tillbaka på jobbet, eller börjar söka jobb igen, ska du ansöka om ersättning för de dagar du vabbat.

Om barnet är sjukt i mer än en vecka

Från och med den åttonde sjukdomsdagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för VAB, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i sjukdomsperioden. Skicka intyget till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

2. Utbetalning

Ansöker du senast den 15:e kommer pengarna den 25:e samma månad.
Ansöker du efter den 15:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.
Om vi behöver fler uppgifter från dig kan det påverka utbetalningsdatumet. Vi kontaktar dig i sådana fall. Oftast handlar det om att vi saknar läkarintyg för barn som varit sjuka i mer än en vecka eller läkarutlåtande om ditt barn är allvarligt sjuk. Det kan också vara så att vi behöver fler uppgifter från läkaren.

3. Håll koll med VAB-kalendern

På Försäkringskassans Mina sidor finns VAB-kalendern där du kan se när och hur mycket du, den andra föräldern eller andra närstående till barnet har vabbat.
Du kan

 • dela kalender med den andra föräldern eller andra närstående som har vabbat för barnet och se hur ni har fördelat vabbdagarna mellan er.
 • hålla koll på vems tur det är att vara hemma nästa gång barnet blir sjukt.
 • se alla dagar som du ansökt om eller fått utbetalt för i år och förra året.
 • välja om du vill titta på ett eller flera barn.

Om du behöver avstå från dina studier helt - minst en dag - för tillfällig vård av sjukt barn kan du få behålla dina studiemedel. Du kan också få behålla dem för att:

 • vårda din makes barn
 • vårda din makas barn
 • vårda din sambos barn.

Du måste anmäla när du är hemma till CSN så snart som möjligt. Det kan du göra genom:

 • att ringa
 • skicka e-post.

När barnet är friskt behöver du skicka in en blankett till CSN där du beskriver när och varför du behövde vara hemma.

Är ditt barn sjukt längre än en vecka behöver du ett läkarutlåtande. Det är viktigt att du skaffar ett eftersom bara de första sju dagarna godkänns annars.

Du har rätt att behålla dina studiemedel om du inte kan studera på grund av tillfällig vård av barn om ditt barn är under 12 år. Det kan till exempel vara:

 • barns födelse eller adoption
 • besök i förebyggande barnhälsovård
 • sjukdom eller smitta hos barnet
 • sjukdom eller smitta hos den som vanligen tar hand om barnet.

Om ditt barn är yngre än 240 dagar krävs att barnet normalt har en plats inom barnomsorgen om det inte vårdas på sjukhus eller liknande.

Du kan få behålla dina studiemedel om ditt barn är äldre än 12 år. Läs mer här.

Du får behålla dina studiemedel i högst 24 veckor per barn och år vid frånvaro på grund av tillfällig vård av barn.

Anmäl alltid tillfällig vård av sjukt barn till CSN. Varje hel vecka som du får behålla dina studiemedel vid tillfällig vård av sjukt barn räknar de inte in i det totala antalet veckor du haft studiemedel . Om vårdperioden är längre än 30 dagar kan en del av lånet skrivas av. Anmäl också kortare vårdperioder än en vecka eftersom flera vårdperioder kan räknas samman om det är mindre än 20 dagar mellan dem. Det ska du göra även om vårdperioderna gäller olika barn.

Vi kan skriva VAB intyg för högst 14 dagar. Vi skriver inte intyg bakåt i tiden (retroaktivt) utan bara från den dag du kontaktar oss. Vi kan inte utfärda VAB för barn äldre än 12 år.

Senast uppdaterad:
17 apr 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin