Öroninflammation – otit

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Öroninflammation är en smärtsam infektion i mellanörat som orsakas av bakterier eller virus. Symptomen uppstår ofta i samband med en övre luftvägsinfektion. Öroninflammation är vanligast hos barn, men du kan även få besvär som vuxen. Inflammationen hos yngre barn går ofta över av sig själv. Äldre barn och vuxna behöver behandlas med antibiotika. Vid återkommande besvär kan du behöva hjälp av öronspecialist.

Vid öroninflammation krävs en fysisk undersökning för diagnos och behandling.

Symptom vid öroninflammation

Vid en öroninflammation får du ont i ena örat eller i båda öronen. Du kan även få lock för örat eller tillfälligt sämre hörsel. Det är vanligt att få en öroninflammation efter eller i samband en förkylning eller andra luftvägsbesvär.

Var som samlas bakom trumhinnan kan ibland orsaka ett så högt tryck att det leder till en sprucken trumhinna. Det är inte farligt, men när trumhinnan spricker gör det extra ont i örat – sedan släpper smärtan. Trumhinnan läker som regel inom någon vecka.

Smärtan vid en öroninflammation brukar lindras och försvinna inom några dagar. Symptom som lock för örat och tillfälligt nedsatt hörsel kan däremot finnas kvar under en längre tid eftersom det kan finnas vätska kvar i mellanörat.

Vanliga symptom i samband med öroninflammation:

 • smärta i örat, kan komma plötsligt och därefter i intervaller

 • lock för örat

 • vid en spräckt trumhinna rinner det ibland var och blod från örat.

Öroninflammation hos vuxna kan förekomma utan feber. Små barn med öroninflammation får däremot ofta feber. Trötthet och sämre aptit är också vanliga symptom hos barn, precis som vid andra infektioner. Läs gärna mer om öroninflammation hos barn.

Andra tänkbara förklaringar

Vid en förkylning kan svullna slemhinnor leda till ökat tryck i öronen. Det kan göra ont bakom örat ned mot halsen, utan att det rör sig om en öroninflammation.

Vid öronkatarr samlas vätska i mellanörat. Det gör inte ont men skapar en lockkänsla i örat som dämpar ljudet utifrån och leder till tillfälligt försämrad hörsel. En öronkatarr kan komma efter en förkylning eller öroninflammation. Var uppmärksam på kvarstående besvär, inte minst hos barn eftersom nedsatt hörsel kan orsaka problem med små barns språkutveckling.

Hörselgångseksem och extern otit kan precis som öroninflammation orsaka, svullnad, öronvärk och tillfälligt nedsatt hörsel hos både barn och vuxna – vid eksem brukar hörselgången även klia och fjälla.

Ibland kan det vara svårt att själv avgöra om du har öroninflammation eller en vaxpropp – även vaxpropp kan leda till att du får ont i örat, nedsatt hörsel eller lockkänsla.

Orsaker till öroninflammation

Den vanligaste orsaken till öroninflammation är en förkylning, influensa eller andra övre luftvägsinfektioner som orsakar svullna slemhinnor. Pollenallergi eller pälsdjursallergi är andra vanliga orsaker till svullnad.

Vid en öroninflammation har den så kallade örontrumpeten täppts igen – den kanal som normalt sett håller mellanörat luftat. När kanalen svullnar bildas vätska bakom trumhinnan där virus och bakterier lätt kan få fäste. Virusinfektioner leder ofta till så kallade sekundära bakterieinfektioner.

Smärtan vid en öroninflammation beror på att det har samlats var i mellanörat. Varet ökar trycket på trumhinnan och då gör det ont i örat.

Små barn är mer sårbara för öroninflammation än äldre barn och vuxna. Det beror bland annat på att immunförsvaret inte är fullt utvecklat. Ärftlighet kan också vara en faktor. Ibland kan anatomiskt trånga förhållanden eller missbildningar i mellanörat skapa en större sårbarhet för inflammation.

Utredning och behandling

Vid tecken på öroninflammation bör du eller ditt barn undersökas av läkare. Läkaren undersöker örat med hjälp av ett instrument som bland annat lyser upp och förstorar så det blir lättare att se trumhinnan. Ibland tar läkaren hjälp av en liten luftpuff i örat för att se om trumhinnan kan röra sig eller står stilla på grund av vätska i mellanörat. I vissa fall får du göra en bakterieodling och vid allvarligare besvär kan du få remiss till en öronspecialist.

Öroninflammation hos barn under 1 år eller över 12 år brukar behandlas med antibiotika eftersom de är mer sårbara för komplikationer än andra barn. Ibland kan även barn i åldersgruppen 1–12 år behöva antibiotikabehandling – det visar sig i samband med öronundersökningen.

Vuxna som får öroninflammation behandlas som regel med antibiotika.

Barn och vuxna som har problem med återkommande öroninflammationer eller vätska bakom trumhinnan bör bedömas av öronspecialist. Vissa får ett litet plaströr inopererat i trumhinnan för att hålla mellanörat luftat.

Vad kan jag göra själv?

Öroninflammation går ofta över utan behandling hos yngre barn – äldre barn och vuxna behöver alltid behandling. Du kan lindra svullnaden och smärtan genom att lägga ett par extra kuddar under huvudet när du sover eller ligger ner. Små barn brukar må bättre av att sitta i knät eller famnen så att huvudet kan hållas högt. På apotek finns avsvällande nässpray för både vuxna och barn som också kan lindra symptomen.

Så här kan du lindra besvären i samband med en öroninflammation:

 • minska svullnaden – avsvällande nässpray och högläge gör att svullnaden minskar

 • undvik att få in vatten i örat – vid en öroninflammation som har orsakat en sprucken trumhinna bör du inte bada förrän trumhinnan har läkt

 • undvik rökiga miljöer – rök irriterar slemhinnorna och kan bidra till svullnad.

Undvik att använda tops eller annan typ av rengöring som inte läkaren har rekommenderat.

Vid behov kan du även använda receptfria, smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Tänk på att barn under 18 år inte ska använda läkemedel med acetylsalicylsyra utan läkares rekommendation. Det beror på att det finns risk för Reyes syndrom, ett ovanligt tillstånd som kan påverka hjärna och lever.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du eller ditt barn har ont i örat och värken är kvar efter ett dygn, eller om det rinner vätska från örat. Om du misstänker att trumhinnan har spruckit – kraftig smärta som sedan avtar, ibland med var eller blod som rinner från örat – bör du också söka vård.

Sök vård vid plötslig eller långvarigt nedsatt hörsel.

Sök vård om ditt barn:

 • är yngre än 1 år eller äldre än 12 år och visar tecken på öroninflammation

 • är under 2 år och du misstänker öroninflammation på bägge öronen

 • har en konstaterad öroninflammation där besvären inte har blivit bättre efter 2–3 dagar.

Sök vård akut om du eller ditt barn:

 • har ont i örat och samtidigt är stel nacken och är tröttare eller svagare än vanligt

 • har ont i örat, hög feber och försämrat allmäntillstånd

 • har ont i örat, är yr och har svårt med balansen

 • är röd och svullen bakom örat eller om örat är så svullet att det står ut.

Vid misstanke om smittsam sjukdom är det viktigt att undvika smittspridning – kontakta alltid vården innan du gör ett fysiskt besök eller invänta personal vid entrén.

Så kan Kry hjälpa till

Vid öroninflammation krävs en fysisk undersökning.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid öroninflammation. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid ett digitalt vårdmöte kan vi enbart erbjuda rådgivning – för diagnos och behandling av öroninflammation krävs ett fysiskt vårdmöte på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

FeberÖroninflammation hos barnFörkylning