Kry-logo
Vårtor
Vårtor på hand med mörk hud
Bild på vårtor på hand och fingrar ©DermNet New Zealand med tillstånd.

Vårtor

Vårtor är små hudutslag som oftast drabbar händer eller fötter. Vanligtvis är vårtor hårda, något upphöjda, små, ljusa utslag som sitter i klungor eller en och en. Ibland syns små koagulerade blodkärl inuti vårtan som ser ut som små svarta prickar.

Orsaker

Vårtor orsakas av en virustyp som kallas HPV (humant papillomvirus). Det finns fler än hundra olika typer av HPV virus, men det är endast ett fåtal av dessa som orsakar vårtor på händer och fötter. Andra typer av HPV virus orsaker exempelvis könsvårtor och vissa typer av tumörer. Viruset kan spridas direkt genom kontakt mellan människor eller indirekt via exempelvis handdukar eller golv i simhallar och omklädningsrum. Har du vårtor på till exempel händer riskerar du även att smitta andra delar av kroppen genom direkt kontakt. Barn och ungdomar drabbas oftare av vårtor än vuxna. Även folk med nedsatt immunförsvar, antingen beroende på sjukdomar såsom HIV eller på grund av att de tar immundämpande mediciner löper större risk att drabbas av vårtor.

Behandling

De flesta vårtorna försvinner av sig själva, vanligen inom 1-2 år och kräver ingen behandling. Vårtor kan behandlas på flera olika sätt och det finns flera olika vårtmedel som köps på apotek utan recept. Vanligtvis används krämer eller andra vårtmedel som innehåller frätande syror och måste appliceras vid flera olika tillfällen för att vara effektiva. Andra alternativ innefattar bland annat att frysa bort vårtan med flytande kväve eller andra typer av sprayer som finns att köpa på apotek. Instruktioner medföljer i förpackningarna. I vissa fall inom den privata vården används även laser för att skära bort vårtor.

När du bör söka vård

Vårtor kan vara generande och stigmatiserande. Du löper även risk att smitta andra i din omgivning genom direkt kontakt. Oftast försvinner vårtor av sig själv, detta kan ibland ta flera år. Det finns en del receptfria läkemedel mot vårtor på apotek. Om receptfria krämer och salvor mot vårtor inte varit effektiva bör du söka vård för att säkerställa att det inte handlar om någon annan hudsjukdom. Har du många vårtor, som inte ger med sig, i kombination med ett försvagat immunförsvar är det också bra att söka vård.

Så kan Kry hjälpa till

Om du testat receptfria läkemedel mot vårtor utan effekt kan du vara drabbad av andra, liknande hudsjukdomar. Vi på Kry kan hjälpa dig med rådgivning och vid behov läkemedel och remiss till annan specialistläkare om så behövs.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.