Ladda ner Ladda ner

Vårtor

Vårtor är små hudutslag som oftast drabbar händer eller fötter. Vanligtvis är vårtor hårda, något upphöjda, små, ljusa utslag som sitter i klungor eller en och en. Ibland syns små koagulerade blodkärl inuti vårtan som ser ut som små svarta prickar.

Orsaker

Vårtor orsakas av en virustyp som kallas HPV (humant papillomvirus). Det finns fler än hundra olika typer av HPV virus, men det är endast att fåtal av dessa som orsakar vårtor på händer och fötter. Andra typer av HPV virus orsaker exempelvis könsvårtor och vissa typer av tumörer. Viruset kan spridas direkt genom kontakt mellan människor eller indirekt via exempelvis handdukar eller golv i simhallar och omklädningsrum. Har du vårtor på till exempel händer riskerar du även att smitta andra delar av kroppen genom direkt kontakt. Barn och ungdomar drabbas oftare av vårtor än vuxna. Även folk med nedsatt immunförsvar, antingen beroende på sjukdomar såsom HIV eller på grund av att de tar immundämpande mediciner löper större risk att drabbas av vårtor.

Behandling

Vårtor kan behandlas på flera olika sätt. Vanligtvis används krämer eller andra vårtmedel som innehåller frätande syror och måste appliceras vid flera olika tillfällen för att vara effektiva. Andra alternativ innefattar bland annat att frysa bort vårtan med flytande kväve eller andra typer av sprayer som finns att köpa på apotek. Gemensamt för dessa behandlingar är att de ska användas med stor försiktighet eftersom det kan leda till ärr eller sår som kan bli infekterade. I vissa fall används även laser för att ta skära bort vårtor. Den mest moderna behandlingen mot vårtor är en kräm som lokalt ökar immunförsvaret så kroppen själv kan bekämpa vårtan mer effektivt. Denna typ av kräm används dock vanligtvis endast mot könsvårtor eller vårtor i ansikte eller skalpen.

När du bör söka vård

Vårtor kan vara generande och stigmatiserande. Du löper även risk att smitta andra i din omgivning genom direkt kontakt. Oftast försvinner vårtor av sig själv, detta kan ibland ta flera år. Det finns en del receptfria läkemedel mot vårtor på apotek. Du bör söka vård om receptfria krämer och salvor mot vårtor inte varit effektiva i behandlingen. Det är även bra att söka vård om du vet att du har ett försvagat immunförsvar. I vissa fall kan det dessutom vara svårt att särskilja vårtor från andra, vanligt förekommande hudsjukdomar.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

Om du testat receptfria läkemedel mot vårtor utan effekt kan du vara drabbad av andra, liknande hudsjukdomar. Vi på KRY kan hjälpa dig med rådgivning och vid behov läkemedel och remiss till specialistläkare.

Boka möte via appen redan idag