Barn- och föräldrastöd

Våra barnpsykologer erbjuder råd, stöd och hjälp till barn och unga samt deras familjer.

Sök vård

Möjligheten att träffa en barnpsykolog är lika viktig för de barn och ungdomar som behöver hjälp som för de föräldrar som är i behov av stöd i sin roll som föräldrar till ett barn som har det svårt.

Hos oss kan ni få den hjälp ni behöver, utan att behöva vänta i månader på en tid. Vi erbjuder psykologisk bedömning, rådgivning och behandling samt kontinuerlig uppföljning och återbesök till samma psykolog, så många gånger som det behövs.

Videomötena kan äga rum med både föräldrar och barn, beroende på behov och önskemål. För barn under 16 år behöver en förälder ta den första kontakten med Kry. Föräldern har även ett introducerande videomöte med barnpsykologen på egen hand, utan att barnet närvarar. Tänk på att du måste vara vårdnadshavare till barnet för att kunna boka ett barnmöte. Ungdomar i åldrarna 16–18 kan välja att själva ta kontakt.

När kan vi vara till hjälp?

Till oss kan du vända dig för att få hjälp med bland annat dessa symptom och besvär:

Depression och nedstämdhet

Läs mer

Ångest och oro

Läs mer

Fobier

Läs mer

Så arbetar vi

Allt vårt arbete baseras på aktuell forskning och våra psykologer använder sig av evidensbaserade metoder baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT.

Hur går det till?

Logga in i appen

Ladda ned Kry, logga in med BankID och beskriv dina besvär.

Boka en tid

Svara på några korta frågor och boka en tid som passar dig.

Bli uppringd

Psykologen ringer upp via video i appen och samtalet är igång.

Sök vård

Hur går samtalen till?

Alla samtal sker i mobilen via Kry-appen. Patienterna loggar in med BankID och kan sedan boka nybesök eller återbesök med en psykolog. Sedan ringer psykologen upp när det är dags och har ett videosamtal med patienten. I vissa samtal har psykologen bara ett rådgivande samtal med en ungdom eller med vårdnadshavare. I andra fall inleds längre behandlingar där barnet/vårdnadshavarna får träffa samma psykolog under hela perioden. Det finns ingen begränsning av antalet möten - det är patientens vårdbehov som styr.

Om läget är akut eller vid misstanke om risk för självmord så bör ni uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, alternativt kontakta 112.

Apple app storeGoogle Play