POLLEN

Följ pollensäsongen – vad blommar nu?

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry
illustration-blå-bakgrund-gula-blommor-pollenpartiklar-i-luften
Det är många som längtar efter vår och sommar – men för pollenallergiker betyder varmare väder ofta besvärliga allergisymptom. Här kan du följa pollensäsongen och ta reda på vilka växter och träd som blommar just nu.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Pollensäsongen börjar tidigt på våren i södra Sverige, ibland redan under sen vinter, och brukar nå de norra delarna av landet några veckor senare. När just du får besvär beror på var i landet du bor och vilka pollen du är allergisk mot. Vissa är överkänsliga mot ett slags pollen under en begränsad tid, andra påverkas under stora delar av året. Den vanligaste allergin är mot björk- och gräspollen.

Pollensäsongens tre årstider

Det är vanligt att dela in pollensäsongen i tre delar:

1. Vår: lövträd blommar

 • Södra Sverige har mest trädpollen och där kan pollensäsongen starta redan i januari.
 • Al och hassel blommar tidigt på våren och det brukar många pollenallergiker känna av.
 • Det är vanligt att vara allergisk mot björkpollen om du är allergisk mot al och hassel.
 • Björk, som är en av de vanligaste pollenallergierna, blommar i stora delar av landet.
 • Björkpollensäsongen är vanligtvis kort men intensiv.

2. Sommar: gräs blommar

 • Pollenhalten från gräs når sin topp under högsommaren i hela landet.
 • Gräspollenhalten är som högst när det är torrt, varmt och vindstilla.
 • Halterna är som högst under sommaren, men gräs kan blomma från april till oktober beroende på var i Sverige du befinner dig.
 • Det är vanligt att reagera på flera sorters gräs, bland annat timotej och vass kan ge besvär.

3: Sensommar/höst: gråbo blommar

 • Gråbo finns i nästan hela Sverige, förutom i Norrlands inland.
 • Halterna är som högst under juli till september.
 • Gråbo växer vanligtvis intill vägkanter och på öppen, obrukad mark.
 • Om du är allergisk mot gråbo kan du även reagera på kryddor som oregano och basilika eftersom de tillhör samma växtfamilj.

Tabell med åtta pollensorter

kry.se > Din hälsa > Följ pollensäsongen – vad blommar nu? > Image in article

Följ pollenprognosen

Pollenhalten i luften brukar styra hur allvarliga besvären är från dag till dag. Om våren är sen och många träd blommar samtidigt får den som är allergisk mot flera typer av pollen särskilt svåra besvär. En regnig dag kan det kännas bättre – då är det ofta lägre halter i luften.

Det är klokt att följa pollenprognosen och eventuellt anpassa dina utomhusaktiviteter efter halterna ifall du har stora besvär. Här kan du se den senaste pollenprognosen, var du än befinner dig i Sverige.

Egenvård vid pollenallergi

För många hjälper receptfri medicin med antihistamin vid pollenallergi. Vissa läkemedel behöver du börja ta i god tid, innan pollensäsongen har börjat och innan slemhinnan har blivit för irriterad. Ibland kan det hjälpa att skölja näsan med saltlösning för att minska pollenhalterna i slemhinnan.

Här kan du läsa mer om egenvårdsråd för att lindra symptomen vid pollenallergi.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid pollenallergi. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Sök vård

Fler artiklar

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.