COVID-19

Graviditet och förlossning i coronatider – detta är vad som gäller

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik
Den rådande pandemin för med sig ovisshet på flera områden ‒ även för den som är gravid och ska föda barn. Här är en översikt över det som gäller vid graviditet och covid-19, utifrån vad som är känt i dagsläget.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Kunskapen om covid-19 i förhållande till graviditet är ännu begränsad. Även om få studier för närvarande finns tillgängliga, så ökar kännedomen om sjukdomen och dess risker och konsekvenser ständigt. Forskning pågår för fullt och ny information tillkommer allt eftersom.

Utgör gravida en riskgrupp?

Baserat på vad vi vet hittills verkar det som att den största andelen gravida som smittas inte uppvisar några, eller endast lindriga, symptom. Gravida kvinnor som smittas sent i graviditeten löper dock en ökad risk att bli svårt sjuka jämfört med icke gravida kvinnor i samma ålderskategori.

Gravida ska vara extra uppmärksamma på tidiga symptom på covid-19, såsom feber, hosta eller svårigheter att andas, och då genast söka vård. Extra vikt i graviditetens slutskede påverkar lungornas utrymme att expandera vid andning, något som kan påverka andningskapaciteten vid en luftvägsinfektion.

Rekommendationen är att gravida vidtar samma försiktighetsåtgärder som alla andra, i syfte att undvika smitta. För att förebygga att bli sjuk i covid-19, särskilt under den sista delen av graviditeten, rekommenderas gravida med kända riskfaktorer såsom högt blodtryck, diabetes och fetma att begränsa kontakten med personer utanför hemmet.

Vid svår covid-19-sjukdom finns en generellt ökad risk för trombos, en typ av blodpropp. Gravida personer har också, på grund av sin graviditet, redan en ökad risk för blodpropp. Sannolikt förstärks de sammantagna riskerna för trombos vid en allvarlig covid-19-infektion. Därför får gravida sjuka i covid-19 som behandlas på sjukhus även förebyggande läkemedelsbehandling mot trombos.

Påverkas fostret om den gravida är sjuk?

Det finns en viss misstanke om att en gravid med svår covid-19-infektion kan orsaka tillväxthämning hos fostret. Skulle det vara så, följs den gravida upp med extra ultraljud för att kontrollera fostrets tillväxt.

Baserat på den kunskap som finns just nu finns inget som tyder på att nyfödda riskerar bli svårt sjuka om de skulle bli smittade av coronaviruset. Skulle barnet visa tecken på luftvägsinfektion såsom trötthet, feber och hosta så är det alltid rekommenderat att ha läkarkontakt.

Får partnern följa med på förlossningen?

Till följd av pandemin råder nya regler och rekommendationer vid landets sjukhus. Huruvida man får ta med sig en partner till ultraljud, annan relaterad förlossningsvård eller vid själva förlossning skiljer sig mellan olika regioner. Ta reda på vad som gäller i din region genom att besöka sjukhusets webbplats. Där kan du läsa aktuell information om medföljare och besökare.

I region Stockholm får partner utan sjukdomssymptom följa med till länets alla förlossningskliniker och BB. Däremot är det inte tillåtet att lämna rummet under vistelsen och ni får inte komma och gå från avdelningen. Om det är aktuellt med till exempel en doula eller en stödperson under förlossningen ska det ofta vara avtalat i förväg.

Hur påverkas förlossningen under coronapandemin?

En förlossning ska alltid vara trygg och värdig, oavsett om den födande är frisk eller sjuk.

Just nu finns en stark avrådan vid planerad hemförlossning eller vattenfödsel, på grund av att kunskapen kring smittorisken inte är kartlagd för dessa typer av födslar.

Vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta sker förlossningen i ett isolerat rum eller på en särskild avdelning, och vårdpersonalen bär skyddsutrustning. På vissa sjukhus är användandet av lustgas begränsat för den som är sjuk i covid-19.

Är allt som det ska med den nyfödda och den nyförlösta så strävas det efter en tidig hemgång från sjukhuset. På så vis kan plats frigöras på sjukhusen.

Hur fungerar det med amning och covid-19?

Det finns inget som tyder på att coronaviruset skulle passera genom bröstmjölken. Fördelarna med att amma, om det är ett fungerande alternativ för föräldern och barnet, är många. Bröstmjölken innehåller mycket näring och ämnen som stimulerar immunförsvaret och därmed minskar risken för infektion.

Fortsätt med de hygienrutiner som är allmänt rekommenderade under pandemin: noggrann handtvätt, hosta och nys i armvecket och undvik folksamlingar.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

illustration-coronavirus-partiklar
Covid-19 – 6 apr. 2022

Då bör du söka vård för covid-19

Undrar du om du behöver du söka vård? Vi hjälper dig. Snabbt, smidigt i vår app eller på någon av våra vårdcentraler – Kry

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.