Ladda ned Ladda ned

Coronavirus ‒ covid-19

Senast uppdaterad: 29 maj 2020

Coronavirus är en familj av olika virus. Hos människor kan det ge enklare förkylning eller mer allvarlig sjukdom. Det senast upptäckta coronaviruset SARS-CoV-2 kan ge sjukdomen covid-19 med en stor variation av symptom. Alltifrån lindriga förkylningssymptom till feber, torrhosta och mer allvarliga andningsbesvär förekommer.

Med anledning av pandemin bevakar vi den senaste kunskapsutvecklingen om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, och ser till att du får uppdaterad och pålitlig information regelbundet.

För närvarande är risken att coronaviruset sprids i Sverige mycket hög, då vi har en allmän smittspridning i landet. För att minska smittspridningen ska du stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symptom som liknar influensa eller förkylning.

Rekommendationen är att stanna hemma i minst sju dagar efter du insjuknat samt att du bör vara frisk och symptomfri i minst två dagar innan du återgår till arbete och aktiviteter. Jobbar du inom äldreomsorg och hemtjänst ska du vara hemma i 14 dagar efter insjuknande och vara feberfri i två dagar.

Det är vanligt att ha kvar torrhosta efter en luftvägsinfektion, det kan du ha länge men utan att vara smittsam. Om det var över sju dagar sedan du insjuknade och du har varit fri från övriga symptom i minst två dagar, bedöms inte kvarvarande hosta som smittspridande.

Har du konstaterad covid-19 ska du vara isolerad i minst sju dagar efter insjuknandet samt ha varit feberfri i två dagar för att räknas som smittfri.

Behöver du söka vård ska du i första hand göra det via telefon eller digitalt.

Covid-19 kan ge en variation av besvär och sjukdomsförloppet kan variera för olika personer. En del får endast en mild infektion och vissa kan behöva sjukhusvård. De vanligaste symptomen är:

Vissa kan också få en eller flera av följande symptom:

Du kan få symptomen i olika ordning och intensitet. Vissa personer får bara hosta, andra får endast feber och en del får en kombination av flera olika symptom.

Insjuknandet sker oftast efter ett par dagar efter smittotillfället men kan också dröja upp till två veckor innan du utvecklar symptom. Besvären kan variera under sjukdomsperioden, som också varar olika länge ‒ allt från ett par dagar till flera veckor.

Ett fåtal personer får ett mer allvarligt förlopp av sjukdomen med besvär i de nedre luftvägarna, såsom lunginflammation. Svårighet med andningen kan kräva sjukhusvård.

Var observant på om om du snabbt blir sämre, särskilt om du har en underliggande sjukdom, är gravid eller tillhör en riskgrupp.

Egenvård i hemmet består av vila, vätska och vid behov, läkemedel som dämpar dina symptom.

Under rådande smittspridning behöver alla bidra genom att iaktta en skärpt hygien och minimera fysisk kontakt. Här följer de allmänna rekommendationerna som gäller tills vidare:

  • God handhygien ‒ tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Undvik att röra vid ditt ansikte, mun och ögon.
  • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.
  • Hosta och nys i armveck eller näsduk.
  • Håll fysiskt avstånd till andra, såväl inomhus som utomhus samt på allmänna platser och färdmedel.
  • Undvik resor med kollektivtrafik så långt det går, särskilt i rusningstid.
  • Begränsa icke-nödvändiga resor.
  • Jobba hemifrån om det är möjligt.
  • Du som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska begränsa nära kontakter.

Har du fler frågor? Vi har samlat vanliga frågor och svar om det nya coronaviruset för dig som vill läsa mer.

Regler för karensdag, sjukintyg, vab och smittbärarpenning

Regeringen har tills vidare tagit bort karensdagen samt gjort det möjligt att sjukskriva sig själv i 21 dagar under pågående pandemi. Är du är sjuk efter dag 21 krävs läkarintyg. Läs mer om tillfälliga regler samt vad som gäller för smittbärarpenning och vab på Försäkringskassans hemsida.

Sök vård akut om du har svårt att andas eller om du har haft hög feber i mer än en vecka, eller blivit bättre men sedan insjuknat igen. Har du fortfarande sjukdomssymptom kvar efter flera veckor som påverkar din vardag bör du söka vård.

Har du sjukdomssymptom som liknar vanlig förkylning eller influensa kan du använda symptomkollen i appen. Där svarar du på frågor relaterade till dina symptom och din sjukdomshistoria. Utifrån dina svar får du rekommendation baserad på ditt hälsotillstånd. Vi säger till om du behöver söka digital vård, fysisk vård, eller om det räcker med egenvård.

Du kan vända dig till oss på KRY för att få hjälp med bedömning och rådgivning av dina symptom. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommer under vårdmötet. Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Känner du stark oro som gör det svårt att hantera vardagen på egen hand? Då kan du boka möte med en av våra psykologer.

Gör antikroppstest för covid-19 via KRY

För dig som vill göra ett antikroppstest för covid-19 så kan du boka tid och träffa en läkare i KRY-appen. Efter mötet, där läkaren gör en bedömning av ditt sjukdomsförlopp, så blir du remitterad till den provtagningsplats som är närmast dig. När provet har analyserats klart får du ditt svar som ett skriftligt meddelande i appen. Det går även att boka ett uppföljande möte.

Testet kostar 695 kronor, frikort gäller inte. Du betalar i samband med att du bokar mötet med läkaren i appen. För att få testa dig behöver du ha fyllt 16 år och vara symptomfri.

Läs mer om hur testning går till.

Senast uppdaterad:
29 maj 2020
Granskare:
Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin