Ladda ned Ladda ned
Här kan du följa den senaste kunskapsutvecklingen.

Coronavirus ‒ covid-19

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020Coronavirus är en familj av olika virus som kan orsaka vanlig förkylning eller mer allvarlig sjukdom i luftvägarna. Det senast upptäckta coronaviruset SARS-CoV-2 ger sjukdomen covid-19 med stor variation av symptom och sjukdomsgrad. Lindriga förkylningssymtom såsom nästäppa och snuva är vanligt men även allvarliga andningsbesvär kan uppstå. Andra symptom kan vara alltifrån feber, hosta och huvudvärk till illamående, diarré och värk i kroppen.

Coronaviruset verkar mest smittsamt i samband med att du blir sjuk och dagarna efter insjuknandet. Du ska stanna hemma om du

 • känner dig sjuk med symptom som liknar influensa eller förkylning, även vid lindriga besvär
 • har träffat någon med bekräftad covid-19
 • själv inväntar provsvar för covid-19-testning
 • sammanbor med någon med bekräftad covid-19.

Under tiden som du är sjuk ska du i första hand söka vård via telefon eller digitalt.

För att återgå till arbete och sociala aktiviteter igen behöver du ha varit hemma i sju dagar efter du insjuknat, men också känna dig frisk och ha varit feberfri i minst två dagar. Har du fått sjukhusvård i samband med symptomen förlängs tiden till minst två veckor från dagen du insjuknade.

Vill du läsa mer om coronaviruset så finns en samlingssida med information relaterat till kunskapsutvecklingen om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Så länge smittar du

Det är vanligt att ha kvar torrhosta efter en luftvägsinfektion, det kan du ha länge utan att vara smittsam. Kvarvarande hosta bedöms inte längre som smittspridande

 • om det var över sju dagar sedan du insjuknade
 • du mår bättre
 • är feberfri och fri från övriga symptom i minst två dagar.

Andra rekommendationer gäller om något av följande stämmer på dig:

 • du bor i särskilt boende för äldre
 • du har fått korttidsvård
 • du har behandlats för covid-19 på sjukhus.

För dig är rekommendationerna att du ska ha varit isolerad under 14 dagar innan du träffar andra människor, varit feberfri i minst två dagar och att du känner dig frisk.

Covid-19 kan ge en variation av symptom och sjukdomsförloppet kan variera för olika personer. En del får endast en mild infektion och vissa kan behöva sjukhusvård. De vanligaste symptomen är:

Vissa kan också få en eller flera av följande symptom:

 • stor trötthet
 • andningsbesvär
 • led- och muskelvärk
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • diarré
 • försämrat eller förlorat lukt- eller smaksinne
 • hudutslag.

Du kan få symptomen i olika ordning och intensitet. Vissa personer får bara hosta, andra får endast feber och en del får en kombination av flera olika symptom.

Insjuknandet sker oftast efter ett par dagar efter smittotillfället men kan också dröja upp till två veckor innan du utvecklar symptom. Besvären kan variera under sjukdomsperioden, som också varar olika länge ‒ allt från ett par dagar till flera veckor.

Ett fåtal personer får ett mer allvarligt sjukdomsförlopp med besvär i de nedre luftvägarna, såsom lunginflammation. Svårighet med andningen kan kräva sjukhusvård.

Var observant på om du snabbt blir sämre, särskilt om du har en underliggande sjukdom, är gravid eller tillhör en riskgrupp.

Egenvård i hemmet består av vila, vätska och vid behov, läkemedel som dämpar dina symptom.

Under rådande smittspridning behöver alla bidra genom att iaktta en skärpt hygien och minimera fysisk kontakt. Här följer de allmänna rekommendationerna som gäller tills vidare:

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.
 • Kontakt vården för provtagning om du har fortsatta symptom efter ett dygn som inte verkar bero på känd allergi, spänningshuvudvärk eller migrän.
 • God handhygien ‒ tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Håll en armlängds fysiskt avstånd till andra, såväl inomhus som utomhus samt på allmänna platser och färdmedel.
 • Undvik resor med kollektivtrafik så långt det går, särskilt i rusningstid.
 • Jobba hemifrån om det är möjligt.
 • Du som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp bör begränsa nära kontakter.
 • Begränsa ditt deltagande i större sociala event.

Har du fler frågor? Vi har samlat vanliga frågor och svar om det nya coronaviruset för dig som vill läsa mer.

Regler för karensdag, sjukintyg, vab och smittbärarpenning

Läs mer om de tillfälliga regler som finns kring karensdag, sjukintyg, ersättning till riskgrupper samt smittbärarpenning och vab på Försäkringskassans hemsida.

Sök vård akut om du har svårt att andas eller om du har haft hög feber i mer än en vecka, blivit bättre men sedan insjuknat igen. Har du fortfarande sjukdomssymptom kvar efter flera veckor som påverkar din vardag bör du söka vård.

Har du sjukdomssymptom som liknar vanlig förkylning eller influensa kan du använda symptomkollen i appen. Där svarar du på frågor relaterade till dina symptom och din sjukdomshistoria. Utifrån dina svar får du rekommendation baserad på ditt hälsotillstånd. Vi säger till om du behöver söka digital vård, fysisk vård, eller om det räcker med egenvård.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp med bedömning och rådgivning av dina symptom. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommer under vårdmötet. Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Känner du stark oro som gör det svårt att hantera vardagen på egen hand? Då kan du boka möte med en av våra psykologer.

Testa dig för covid-19 via Kry

Börja med att logga in i Kry-appen. Vill du göra ett antikroppstest för covid-19 så blir du remitterad till den provtagningsplats som är närmast dig. Du kan göra ett antikroppstest tidigast tre veckor efter första infektionsdag. Visar provsvaret att du har antikroppar mot coronaviruset så betyder det att du har varit infekterad.

Läs mer om hur testning går till och vad det kostar.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Senast uppdaterad:
22 okt 2020
Granskare:
Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin