Ladda ned Ladda ned

Coronavirus

Coronavirus är en familj av olika virus. Hos människor kan det ge enklare förkylning eller mer allvarlig sjukdom. Det senast upptäckta coronaviruset kallas covid-19. Sjukdomsfallen för detta virus är främst kopplat till personer som befunnits i staden Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Symptomen är influensaliknande med luftvägsbesvär, feber och hosta. All virusbehandling har som avsikt att lindra symptom och hindra vidare spridning.

I december 2019 identifierade smittskyddsmyndigheten i Kina ett nytt coronavirus som har fått namnet covid-19. De flesta personer som smittats av viruset har en koppling till staden Wuhan i Hubei-provinsen som ligger i centrala Kina. Smittan har sedan spridits till andra provinser i Kinas fastland.

Smittorisken för personer i Sverige beräknas för närvarande som mycket låg. Den senaste utvecklingen samt frågor och svar om det nya coronaviruset finns tillgängligt på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten i Sverige samarbetar med Världshälsoorganisationen (WHO) för att bevaka utvecklingen. De bestämmer vilka insatser som ska göras för att förhindra spridning och hur medicinsk diagnostik ska gå till.

Sjukdomsbilden för covid-19 liknar den vid influensa med feber, hosta och luftvägsbesvär men också mer allvarliga symptom som andningssvårigheter har påträffats. Insjuknandet sker inom 14 dagar efter nära kontakt med någon som är smittad.

Risken för att bli smittad av covid-19 i Sverige bedöms för närvarande som mycket låg. Vanliga råd i influensatider, för att minska risken för att bli smittad är följande:

  • God handhygien ‒ tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Undvik att röra ditt ansikte och ögon.
  • Undvik nära kontakt med människor som har sjukdomssymptom.

För närvarande finns inte några mer specifika råd för medicinska riskgrupper eller gravida.

Sök vård om du besökt Hubei-provinsen de senaste två veckorna, eller har varit i kontakt med någon med bekräftad smitta av viruset samt att du själv har luftvägssymtom med feber och hosta. På KRY kan du inte få hjälp med provtagning för coronavirus. Samordning kring provtagning och diagnostik av det nya viruset sker i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Du kan vända dig till oss på KRY för att få hjälp i samband med vanliga förkylningar och råd om influensa. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Finns det misstanke om det nya coronaviruset efter ditt vårdmöte och anledning till vidare utredning, hjälper vi dig vidare till rätt vårdenhet för provtagning och omhändertagande enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Senast uppdaterad:
19 februari 2020
Granskare:
Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin