PSYKISK HÄLSA

Hur påverkas vår psykiska hälsa av social isolering?

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Cecilia Radecka, psykolog
Alla kan känna sig ensamma då och då. Men under coronapandemin har ensamheten ökat och de som kände sig isolerade redan innan pandemin har drabbats hårdast. Vår psykolog berättar vad det innebär att vara socialt isolerad och hur du kan lindra ensamheten.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Att vara socialt isolerad innebär inte bara att känna sig ensam – isoleringen kan även påverka den mentala hälsan. I själva verket kan social isolering vara både en orsak och ett symptom på psykisk ohälsa.

– Om du känner dig ensam eller socialt isolerad finns det hjälp att få, säger Cecilia Radecka, psykolog på Kry.

Skillnaden mellan social isolering och ensamhet

Social isolering är ett tillstånd där du har få människor att interagera med regelbundet. Ensamhet är en känsla. Du kan känna ensamhet trots att du är omgiven av människor.

– Studier visar att det inte är kvantiteten av social interaktion som betyder något, utan kvaliteten, säger Cecilia.

Det är inte bara äldre som känner sig ensamma

Social isolering drabbar äldre i mycket större utsträckning, men även unga kan känna sig ensamma eller socialt isolerade.
– Äldre vuxna löper större risk att drabbas på grund av att de oftare bor själva, har förlorat vänner eller närstående eller har dålig hälsa, säger Cecilia.

För vissa är social isolering något som kommer och går – kanske på grund av händelser i livet såsom en förlust av någon nära, ett förhållande som tagit slut eller en flytt till ett nytt land. För andra är tillståndet mer konstant.

Våra hjärnor och social isolering

– Forskning tyder på att ensamhet orsakad av social isolering kan försämra hjärnans funktion och kognition, konstaterar Cecilia.

Följande områden i hjärnan är särskilt utsatta:

  • Hippocampus: Den här delen av hjärnan spelar en viktig roll för hur vi reagerar på stress. Enligt en undersökning hade personer med mindre sociala kretsar högre nivåer av stresshormonet kortisol.

  • Amygdala: Den här delen av hjärnan är viktig för hur vi skapar och lagrar minnen. Enligt forskning har människor med ett aktivt socialt liv större volym i detta område.

  • Prefrontala cortex: Den här delen av hjärnan spelar en viktig roll för socialt beteende, beslutsfattande och vårt minne. Studier tyder på att funktionen och volymen av detta område minskar utan regelbunden social interaktion.

– Social isolering kan också påverka vårt minne och hur vi bearbetar information, förklarar Cecilia. Det finns till och med belägg för att social isolering påskyndar kognitiv nedsättning och att ensamhet ökar risken för att utveckla demens, särskilt Alzheimers sjukdom, säger hon.

Social isolering skadar vår hälsa

Människor är sociala varelser där regelbunden social samvaro i form av gemenskap, vänskap och stödjande nätverk är avgörande för vårt välbefinnande.

Social isolering är förenad med ökad risk för psykisk ohälsa såsom depression, ångest och oro. Det finns till och med belägg för att social isolering kan förkorta vår livslängd. Enligt en studie tenderar socialt isolerade människor att dö i förtid oavsett om det finns underliggande hälsoproblem eller ej.

Samtidigt som social isolering och ensamhet kan försämra vår kognitiva förmåga visar forskning också att återsocialisering och nya kontakter kan ha motsatt effekt. I en studie som genomfördes under coronapandemin återhämtade sig människor, vars kognitiva förmåga försämrats under nedstängningen, snabbt i takt med att restriktioner lättade.

Så övervinner du effekterna av social isolering

Om du känner dig ensam och avskärmad från livet kan det vara svårt att be om hjälp – kanske vet du inte heller vart du kan vända dig.

– Ofta vill vi inte erkänna att vi är ensamma eftersom det är så stigmatiserat. Men det är alltid en bra idé att göra det, säger Cecilia. Det är viktigt att komma ihåg att du inte ska skämmas för att du känner dig ensam. Det är helt normalt.

Här är några förslag på vad du kan göra för att övervinna effekterna av social isolering:

  • Prioritera sociala kontakter

– Även om det kan verka omöjligt är det viktigt att göra små saker för att skapa kontakt med andra människor. Det finns många former av vänskap – kom ihåg att nyckeln är kvalitet, inte kvantitet, förklarar Cecilia. Kontakta någon som du inte pratat med på ett tag eller planera in ett återkommande telefonsamtal med en närstående varje vecka.

  • Engagera dig socialt

Att vara en del av en gemenskap inger en stark känsla av tillhörighet. Engagera dig i något som du är intresserad av.
– Att hålla på med aktiviteter som vi tycker om stärker vårt välmående och hjälper oss att träffa nya människor, säger Cecilia. Gå med i en bokklubb, i en hundpromenad-grupp eller arbeta frivilligt i en gemensam trädgård.

  • Rör på dig

– Om du tampas med social oro kan fysisk aktivitet förbättra ditt humör och minska symptomen på depression och ångest, säger Cecilia. Fysisk aktivitet stimulerar kemiska reaktioner i hjärnan och minskar stresshormoner som adrenalin och kortisol.

  • Be om hjälp

– Om du känner att ensamheten påverkar din hälsa ska du inte vara rädd för att vända dig till din familj, vänner eller vården, säger Cecilia.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid ensamhet och social isolering. En psykolog, sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Psykisk hälsa – 13 dec. 2023

Psykologin bakom lyckade nyårslöften

Hur lyckas du med dina Nyårslöften? Chefspsykologen ger dig 4 tips för att öka sannolikheten att lyckas med dina nyårslöften

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.