COVID-19

Ordlista för covid-19 – vi reder ut begreppen

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin
Under coronapandemin har du säkert stött på ett eller annat nytt ord från presskonferenser eller i en nyhetsartikel. Det pratas om virusmutation och flockimmunitet – men vad betyder begreppen egentligen?

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Allmänna råd

Allmänna råd är generella rekommendationer från myndigheter för hur vi människor ska förhålla oss och de bör givetvis följas, även om det i Sverige för närvarande inte finns någon lag som styr detta.

Allmänna sammankomster

Allmän sammankomst är olika slags aktiviteter som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde. Exempel på allmän sammankomst är demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar och konserter.

Antikroppar

Antikroppar är ett skyddsämne som bildas av kroppens immunförsvar och har som uppgift att bekämpa främmande organismer. Till exempel bakterier eller virus. Om du tror, eller vet, att du har haft covid-19 kan du göra ett antikroppstest. Läs mer om det här.

Coronavaccin

Det finns flera potentiella coronavacciner som utvecklas just nu med syftet att skydda befolkningen från sjukdomen covid-19. Det är än så länge för tidigt att säga när vaccinet kommer att vara tillgängligt för allmänheten. Här kan du läsa mer om coronavaccin.

Coronavirus

Coronavirus är en familj av olika virus som kan orsaka vanlig förkylning eller mer allvarlig sjukdom i luftvägarna. SARS-CoV-2 är det senast upptäckta coronaviruset.

Covid-19

Covid-19 är sjukdomstillståndet som SARS-CoV-2 orsakar, den variant av coronaviruset som orsakar nuvarande pandemi.

Flockimmunitet

Flockimmunitet inträffar när tillräckligt många människor i en befolkning har blivit immuna mot en smittsam sjukdom. Då avstannar smittspridningen.

Hjärndimma

Extrem mental uttröttning i kombination med en långsam återhämtning. Hjärndimma kan bland annat ge problem med minnet, svårighet att uttrycka sig och man kan känna sig förvirrad.

Hyperinflammation

Ett allvarligt, men ovanligt, inflammatoriskt tillstånd som kan drabba patienter som tidigare haft en covid-19-infektion. Den form av hyperinflammation som kallas MIS-C drabbar främst barn och ger symptom som hög feber, inflammation i hjärtat och i övriga kroppen samt organsvikt.

Inkubationstid

Inkubationstid innebär hur lång tid det har gått från att en person har blivit smittad tills hen uppvisar symptom. För covid-19 bedöms inkubationstiden vara 2–14 dagar. Majoriteten insjuknar ungefär fem dagar efter smittotillfället, men enstaka fall kan avvika från dessa mönster.

Offentliga tillställningar

Offentliga tillställningar är samma sak som allmänna sammankomster och kan inkludera bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

Gym, bibliotek, affärer och restauranger räknas inte som en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Inte heller privata sammankomster som begravningar eller middagar räknas dit.

Pandemi

Ett utbrott av en sjukdom som i snabb takt sprider sig över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen.

Pandemilag

En lag som införs för att hålla nere smittspridningen av exempelvis covid-19 genom att begränsa hur allmänheten rör sig. Den som bryter mot de allmänna råden eller restriktionerna kan enligt en pandemilag bli åtalad. En tillfällig pandemilag börjar gälla i Sverige från och med 10 januari 2021.

PCR-test

Polymerase Chain Reaction, eller förkortat PCR, är ett test för att påvisa om du har en aktiv infektion av covid-19.

Plana ut kurvan

En del av Sveriges strategi under coronapandemin har varit att plana ut kurvan – det vill säga, få smittspridningen att gå så långsamt som möjligt för att bland annat underlätta för sjukvården.

Platå

När smittspridningen befinner sig på en så kallad platå, innebär det att smittspridningen har stannat av.

R-tal

Kallas även reproduktionstal och visar i snitt hur många personer som varje sjuk person smittar. R-tal används framför allt av de som arbetar med prognoser för smittspridning.

Restriktioner

Restriktioner kan ses som ett samlingsnamn för alla de allmänna råden som ska följas i samhället.

Riskgrupper

Individer som utifrån vissa faktorer kan drabbas mer allvarligt om de smittas av ett visst virus eller bakterie.

Smittskyddslagen

Är en lag och alla måste följa den. Det innebär att det är olagligt att medvetet sprida en smitta vidare.

Social / fysisk distansering

Ett allmänt råd om att minimera kontakten med andra människor. Det innebär till exempel att inte sitta eller stå nära andra.

Symptomfri

Att vara symptomfri innebär att du inte uppvisar några sjukdomssymptom. Du bedöms vara symptomfri från covid-19 när du varit hemma i minst sju dagar, haft två feberfria dagar samt känner dig allmänt bättre. Även om du inte har symptom ska du hålla avstånd till andra människor och följa de allmänna råd som gäller i samhället.

T-celler

T-celler är vita blodkroppar som finns i kroppens immunförsvar. När T-cellerna utsätts för ett nytt virus lär sig vissa av cellerna hur viruset fungerar och kan på så sätt attackera viruset om det påträffas i kroppen igen.

Vaccinationsintyg

Just nu arbetar myndigheterna med att ta fram ett vaccinationsintyg. Vaccinationsintyg kan komma att krävas vid resor till vissa länder eller vid kultur- och idrottsevenemang framöver.

Virusmutation

En förändring i virusets gener vilket kan leda till nya egenskaper hos viruset. Mutationer kan vara positiva, men de kan också vara skadliga. Ibland har de ingen effekt alls.

Har du frågor om coronavaccin?

Här har vi samlat den senaste informationen.

Så kan Kry hjälpa till

Undrar du om du behöver söka vård? Vi ger dig vägledning.

Läs mer om coronaviruset

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

illustration-coronavirus-partiklar
Covid-19 – 6 apr. 2022

Då bör du söka vård för covid-19

Undrar du om du behöver du söka vård? Vi hjälper dig. Snabbt, smidigt i vår app eller på någon av våra vårdcentraler – Kry

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.