PSYKISK HÄLSA

Så lär du dig känna igen vanliga tecken på alkoholproblem

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Lina Anderhell Öberg, Legitimerad psykolog
Det finns de som kan dricka alkohol utan att det påverkar den allmänna hälsan. Sedan finns det de som utvecklar problematiska vanor till följd av sitt alkoholintag. Vi lär dig att känna igen signalerna för när alkoholkonsumtion övergår till ett beroende.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Under de senaste 15 åren har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat enligt en undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten. Trots detta är det många som fortfarande blir beroende.

Lär dig känna igen signalerna – fem frågor att ställa dig själv

Hur kan du ta reda på om du har alkoholproblem? Lina Anderhell Öberg, psykolog på Kry, konstaterar att många vet instinktivt när något är fel, men väljer att bortse från varningssignalerna. Hon föreslår att du frågar dig själv följande om du tror att du behöver se över dina alkoholvanor:

 1. Dricker du oftare och mer vid varje tillfälle?
 2. Dricker du mer när du känner dig stressad, orolig, nedstämd eller uttråkad?
 3. Påverkar drickandet andra delar av ditt liv, exempelvis relationer och arbete?
 4. Döljer du för din omgivning hur mycket du dricker?
 5. Har dina vänner eller din familj uttryckt oro över dina alkoholvanor?

Svarar du ”ja” på någon av de här frågorna är det ett tecken på att du behöver fundera över dina alkoholvanor.

Om du regelbundet använder alkohol för att fly från negativa känslor är det oftast ett tecken på att du inte har kontroll över ditt drickande. Andra tecken på att du dricker för mycket kan vara humörsvängningar, du agerar mer impulsivt, gör eller säger saker som du senare ångrar om du dricker för mycket, du försummar jobbet och annat ansvar.

Lina menar att man även kan få fysiska symptom som regelbundna baksmällor, trötthet, magproblem, sömnproblem eller minnesluckor.

Detta kan du göra för att hjälpa dig själv

Här är sex steg som Lina rekommenderar dig att följa om du vill minska din alkoholkonsumtion:

 1. Ta ett beslut kring hur du vill förändra dina alkoholvanor. Avgör om du vill sluta helt eller dricka mindre. Vilken mängd är okej för dig att dricka under en vecka eller en månad?
 2. Ta reda på varför det här målet är viktigt för dig. Vad motiverar dig? Vill du förbättra dina relationer eller dina jobbprestationer, spara pengar eller få bättre hälsa?
 3. Ta reda på vilka situationer som frestar dig att dricka. Kanske är det när du är ensam, när du känner dig stressad, eller när lönen kommer eftersom du har pengar att lägga på alkohol.
 4. Hitta sätt att hantera risksituationer. Om du är ensam och känner dig orolig kanske det triggar dig att dricka – skapa en plan för vad du kan göra då. Kanske ringa en kompis, ta en promenad, träna, meditera eller laga mat.
 5. Gör dina anhöriga uppmärksammade på problemet så att de kan stödja dig, men tänk på att det bara är du som kan ta dig ur ett beroende.
 6. Ta kontakt med vården om du upplever att det är svårt att hantera problemen på egen hand.

Behandling och stöd vid alkoholberoende

Det finns mycket hjälp att få – du kan besöka en beroendemottagning eller uppsöka en läkare online eller via telefon. Lina menar att psykologstöd är en väg ur ett alkoholmissbruk.

– En psykolog gör en individuell utvärdering efter just dina behov. Du har sedan regelbundna träffar, vanligtvis en gång per vecka, som stöttar dig så att du ska nå dina mål. Men varje person är unik och din behandling skräddarsys efter din situation, säger Lina.

Övrig behandling:

 • Självhjälpsgrupper – många som är beroende av alkohol upplever att de får stöd genom att prata med någon om sina problem. Det finns flera organisationer att vända sig till. Bland annat:
  AA
  Alkoholhjälpen
  IOGT-NTO
  Bris – för dig under 18 år.

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) – om du kämpar med att hantera negativa känslor och stress kan KBT vara lösningen. Det innebär att du lär dig nya strategier för att förändra tankemönster och beteenden. Din terapeut kan även lära dig hur du hanterar svåra och utmanande situationer.

För dig som är anhörig

Läste du texten och tror att du känner igen beteendet på någon i din omgivning? Det kan vara svårt att uppmärksamma andras problem, men det finns stöd och vägledning att få på till exempel Alkohollinjen eller Anhörigstödet.

Så kan Kry hjälpa till

Vårt kompetenta team av legitimerade psykologer erbjuder professionell bedömning, rådgivning och behandling utifrån dig och din unika situation. Hos oss kan du få den hjälp du behöver, utan att behöva vänta i månader på en tid. Allt vårt arbete baseras på aktuell forskning och våra psykologer använder sig av metoder baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT.

Boka möte med psykolog

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Psykisk hälsa – 13 dec. 2023

Psykologin bakom lyckade nyårslöften

Hur lyckas du med dina Nyårslöften? Chefspsykologen ger dig 4 tips för att öka sannolikheten att lyckas med dina nyårslöften

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.