Kry-logo
Ladda ned

ALLMÄNT OM DIN HÄLSA

Vad är apkoppor (Monkeypox)?

illustration-virus-partiklar-infektioner
Senast uppdaterad:
tors 26 maj 2022
Har du nyligen läst om apkoppor i media och undrar vad det är? Apkoppor är en sällsynt zoonos – det vill säga en sjukdom som kan smitta mellan djur och människa. Här svarar vi på vanliga frågor om apkoppor.

Trygg vård för hela familjen

Boka möte

Vad är apkoppor?

Apkoppor, eller “Monkeypox” som det heter på engelska, orsakas av ett apkoppsvirus som hör till familjen poxvirus. Apkoppor är inte en ny sjukdom, som covid-19 var när det kom. Däremot har apkoppor hittills varit en mycket ovanlig sjukdom hos människor. Sjukdomen existerar i två varianter i dagsläget, varav en mildare.

Sjukdomen förekommer främst i tropiska regnskogsområden i västra och centrala Afrika. Smittan har påträffats bland annat hos ekorrar, den gambianska jättepåsråttan, sovmöss och olika aparter.

Fredag 20 maj klassades sjukdomen som allmänfarlig i Sverige, vilket betyder att varje nytt fall smittspåras och anmäls enligt smittskyddslagen. Det har förekommit allt fler fall i Europa senaste tiden och ett fåtal bekräftade fall hittills i Sverige.

Hur sprids apkoppor?

Smittvägen är vanligast från djur till människa men i ovanliga fall kan det spridas vid nära kontakt mellan människor. Enligt Folkhälsomyndigheten är sexuella kontakter viktigaste smittvägen just nu. Det är möjligt att hudkontakt också kan vara en risk.

Smittan i Europa har framför allt skett mellan män som har sex med män. Vidare utredning pågår då de hittills upptäckta fallen inte har någon koppling till resenärer från Afrika.

Går det att skydda sig?

Då de flesta av fallen i Europa verkar ha skett via sexuella relationer bör du vara försiktig vid nya sexuella kontakter och undvika närkontakt med smittade. Vi vet i nuläget inte om kondom skyddar mot apkoppor. Ytterligare information om smittsamhet kan komma inom närmsta tiden.

Sjukvårdspersonal ska använda munskydd och annan nödvändig skyddsutrustning tills vi vet mer exakt hur smittsamheten ser ut.

Hur lång är inkubationstiden?

Ungefär 6-13 dagar, men kan variera mellan 5 och 21 dagar enligt Folkhälsomyndigheten.

Vad är symptomen?

Symptomen är ofta milda. Det vanligaste symptomet på apkoppsviruset som sprids i Europa är till en början feber, huvudvärk, ryggsmärta, svullna lymfkörtlar och trötthet. Symptomen varar oftast i ungefär en till tre dagar.

Under kommande två till fyra veckor sker en gradvis utveckling av hudutslag, från små knottror till vätskefyllda blåsor som så småningom torkar och bildar sårskorpor. Utslagen förekommer främst över bålen, men kan även spridas till handflator och fotsulor. Utslagen kan även spridas till slemhinnor som munhåla, tunga och genitaler.

Hur ställs diagnosen?

Via klinisk bild, det vill säga vilka symptom du uppvisar, vilka nära kontaktar du haft och vilka resor du gjort de senaste veckorna. Vid stark misstanke tas prover från blåsor och sår för att påvisa virusets arvsmassa (PCR). Eventuellt görs också en så kallad elektronmikroskopi.

Finns det någon behandling?

Det finns ingen specifik behandling idag och för de flesta läker sjukdomen ut av sig själv. Det vaccin som tidigare gavs mot smittkoppor kan ges till riskgrupper. Preliminär data tyder på att människor som är smittkoppsvaccinerade kan ha ett skydd på 85 procent.

Vad ska jag göra om jag blir smittad eller misstänker smitta?

Kontakta 1177 för att få veta vad som gäller i just din region. Vården kan hänvisa dig till rätt enhet för undersökning och eventuell provtagning. Än så länge sker provtagning endast på utvalda mottagningar.

Din behandlande läkare kommer att ge dig all information du behöver. Undvik närkontakt med andra under tiden du har symptom och invänta provsvar.

Så kan Kry hjälpa till

Med Kry får hela familjen smidig, god och nära vård. Våra legitimerade läkare, psykologer och sjuksköterskor hjälper dig i appen dygnet runt, och på våra vårdcentraler runt om i landet.
Boka möte
Innehållet har granskats av:

Annette Alaeus

specialist i infektionsmedicin

Senast uppdaterad:

Fler artiklar

illustration-brun-hud-med-fläckar
Allmänt om din hälsa – 16 juni 2022 
När ska jag kolla upp ett födelsemärke?
Antalet fall av malignt melanom, en allvarlig form av hudcancer, har fördubblats under 2000-talet. Om du har ett födelsemärke som kliar eller växer bör du kontakta en läkare som kan undersöka dig.
illustration-röd-orange-gul-grön-lila-blå-ränder
Allmänt om din hälsa – 14 juni 2022 
Ordlista för begreppet hbtqia++
Vilka ord vi använder påverkar vår interaktion med andra människor, det gäller särskilt mellan vårdpersonal och patient. För hbtqia+-personer kan ett inkluderande språk vara helt avgörande för att få den vård de behöver.