Ladda ned Ladda ned

Fibromyalgi

Fibromyalgi är en komplex kronisk smärtsjukdom. Den ger långvarig smärta eller värk i musklerna. Fibromyalgi drabbar främst kvinnor. Omkring 80 % av de som har fått diagnosen är kvinnor. Läs mer om fibromyalgi här.

Fibromyalgi är en smärtsjukdom som påverkar flera kroppsdelar/muskelgrupper. Smärtorna beror på nervsystemet och hur det bearbetar och tolkar smärta. Personer med fibromyalgi har en ökad smärtkänslighet som gör att ett lätt tryck eller ökat muskelarbete ger smärta. Det är en komplex sjukdom som ännu inte är helt kartlagd. Ärftliga faktorer verkar påverka utveckling av sjukdomen.

Fibromyalgi ger långvariga muskelsmärtor, men även ledvärk kan förekomma. Smärtan sitter ofta i stora muskelgrupper i armar, ben, nacke eller rygg. Ömhet i huden, smärta vid lätt beröring, trötthet och ytlig sömn är vanligt.

Smärtan varierar över tid och var i kroppen den känns. Du får också lägre smärttröskel, vilket innebär att du lättare får ont. Vid fibromyalgi är det vanligt att känna sig påtagligt trött jämfört med tidigare och med andra. Den långvariga smärtan kan leda till depression, nedsatt stresstolerans, problem med minnet, sämre koncentrationsförmåga och ångest.

Fibromyalgi innebär muskelsmärtor i minst 80 % av kroppen under minst tre månader. Flera andra sjukdomar har liknande symptom och det är viktigt att dessa utreds innan diagnosen fibromyalgi ställs så att det inte finns någon annan orsak till symptomen.

Du kan må bättre genom att motionera efter din förmåga. Men det är också viktigt att hitta rätt balans mellan aktivitet och vila. Smärtan kan lindras med receptfria läkemedel.

Eftersom det inte är fastställt vad som orsakar fibromyalgi finns det inget botemedel. För att lindra symptomen används ofta en kombination av avslappningstekniker, fysisk träning och läkemedel.

Psykologiskt stöd med till exempel ACT-behandling (acceptance and commitment therapy), kan hjälpa vissa att hantera smärtan. ATC handlar i korthet inte om smärtbehandling – utan om hur den hanteras, smärthantering.

Sök vård om:

  • du har långvarig värk utan tydlig orsak
  • du har värk kroppen som påverkar vardagen.

Fibromyalgi är en komplex sjukdom som behandlas med en kombination av fysiska och psykologiska behandlingar, läkemedel samt smärtlindring. KRY kan inte hjälpa till vid fibromyalgi. Vänd dig till din ordinarie vårdgivare.

Senast uppdaterad:
25 jun 2019
Granskare:
Joakim Röstlund, Medicinskt ansvarig läkare