Ladda ned Ladda ned

Fibromyalgi

Allmänt

Fibromyalgi är ett kroniskt, livslångt sjukdomstillstånd som drabbar fler kvinnor än män. Sjukdomen kan dyka upp när som helst under livets gång och kännetecknas bland annat av smärta i kroppens mjuka delar.

Symptom vid fibromyalgi

De vanligaste symptom som associeras med fibromyalgi är en utbredd och långvarig ömhet och smärta i muskler samt trötthet och sömnstörningar. Värk kan också förekomma i lederna. Stressrelaterade symptom som magbesvär och huvudvärk är vanligt förekommande bland fibromyalgipatienter. Stela muskler, stickningar, sveda och domningar drabbar fler än hälften av patienterna trots att ingen nervskada finns. Andra symptom som kan förekomma är exempelvis kroppsklåda, illamående, torra slemhinnor samt yrsel eller balansproblem.

Orsaker till fibromyalgi

Vad som orsakar fibromyalgi har varit omtvistat. Under 1980-talet ansågs det vara en psykosomatisk/psykisk sjukdom vilken orsakades av kriser eller psykologiska problem i barndomen. På senare år har forskningen framhållit att fibromyalgi är resultatet av en avvikande bearbetning av smärtsignaler. Orsaken till det tros vara en generell störning i regleringen av smärta. Annan forskning pekar på exempelvis hormonell obalans eller ett överskott av nervfibrer. Det sistnämnda resultatet kommer från en studie som har visat att patienterna har ett extremt överskott av nervfibrer i huden och att det finns en direkt koppling mellan smärtan och dessa nerver.

Behandling av fibromyalgi

Fibromyalgi kan inte botas men den kan lindras. Vissa patienter har framgångsrikt behandlats med läkemedel inriktade på att höja nivån av sertralin i kroppen (så som antidepressiv medicin gör). Medicinen tycks ha en smärtlindrande effekt på de patienter som blir hjälpta av den. Andra alternativ för att lindra smärtan är exempelvis akupunktur, mjuk massage och varma bad. En mjuk motion har visat sig förebygga stelheten hos patienter och hjälper samtidigt till att upprätthålla en viss kondition och muskelmassa. Det är också viktigt att undvika stress vilket innebär att avslappningstekniker kan hjälpa.

När du bör söka vård

Det rekommenderas att du söker vård om du har värk i kroppen som inte släpper inom ett par veckor eller om värken orsakar besvär i din vardag. Oavsett vad värken beror på är det viktigt att utreda den. För att kunna ställa diagnosen fibromyalgi måste patienten ha haft värk i minst tre månader. Att värken varierar i intensitet från dag till dag är inte ovanligt vid fibromyalgi. Vanligtvis är patienter också smärtkänsliga vilket innebär att du kan få ont av sådant som vanligtvis inte orsakar värk hos dig.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

Om du misstänker att du har fibromyalgi kan vi på KRY hjälpa dig med rådgivning. Om våra läkare anser att en fysisk undersökning krävs för bedömning hänvisar de dig till en fysisk vårdgivare, utan att KRY tar betalt för besöket.

Ladda ned appen redan idag