Kliar i ögat

Fråga: Mitt öga blir lätt rött och irriterat, varför har jag kliande ögon?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Kliande ögon är ett vanligt problem och kan bero på många anledningar. Den vanligaste orsaken till detta är torra ögon. Förutom att det kliar i ögat kan du även uppleva skavkänsla och rinnande ögon. Det är vanligt att äldre människor har besvär med torra ögon. Det kan också bero på att du sitter mycket framför datorn eller att du vistas i torra, rökiga eller kalla miljöer. En del läkemedel kan orsaka biverkningar såsom torra ögon. Detta är ett vanligt och helt ofarligt tillstånd. Det finns olika sätt att lindra dina besvär på, bland annat kan du använda tårersättningsmedel i form av ögondroppar eller salva.

Allergi mot exempelvis pollen och pälsdjur kan ge irriterade, röda och kliande ögon. Andra vanliga symptom kan vara snuva, nästäppa och nysningar. Du kan behandla dina symptom med hjälp av receptfria preparat från apotek. Om du har kraftigare besvär kan du behöva kontakta sjukvården för ställningstagande till annan behandling.

Andra tänkbara förklaringar

Om du har torra ögon som kliar kan det bero på ögoninflammation. Du kan uppleva att ögonen rinner mer än vanligt, att det skaver i ögat och att ögonen klibbar igen efter uppvaknande. Ögoninflammation kan drabba ett öga eller bägge ögonen. Det orsakas vanligen av virus eller bakterier och läker oftast inom 1-2 veckor. Du kan behandla själv genom att tvätta ögonen regelbundet och vara mer noggrann med din hygien då det är väldigt smittsamt. Undvik att gnugga dig i ögat, även om det kliar. Om du använder kontaktlinser bör du låta bli att använda dom under infektionen och ytterligare några dagar efter att du har blivit symptomfri.

Ibland kan kliande ögonlock eller ögon tillsammans med rodnad och svullnad bero på ögonlocksinflammation, så kallad blefarit. Det är en vanlig sjukdom hos människor i alla åldrar. Oftast drabbar det dem som har lite känsligare hud, till exempel vid allergier, atopiskt eksem eller rosacea. Ibland kan det bildas en vagel i ögonlocket. Vageln kan bli inflammerad och orsaka klåda, smärta, rött öga och ökat tårflöde. Du kan behandla både ögonlocksinflammation och vagel med regelbunden rengöring, baddning med varma kompresser och lättare massage av ögonlockskanterna. Om besvären håller i sig kan du behöva receptbelagd medicin.

Ibland kan torra ögon med klåda bero på en bakomliggande hormonell eller kronisk sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du har ihållande besvär med kliande, torra, svullna och rinnande ögon bör du söka vård. Sök vård akut om du får smärta eller plötslig synnedsättning i ögat eller ögonen.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry