Långvarig hosta

Fråga: Jag har haft ihållande hosta i över 4 veckor nu. Jag har haft lite nästäppa också men inga andra besvär. Hur länge smittar hosta? Varför går inte hostan över och vad kan man göra för att få bort hosta? Kan man träna när man har hosta?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Hosta är en del av kroppens försvar som hjälper till att få bort främmande partiklar och slem från de nedre luftvägarna. Du kan drabbas av torrhosta eller hosta med slem och ha besvär olika tider på dygnet. Hosta är ett vanligt symptom vid förkylning och luftvägsinfektion hos både barn och vuxna. Du kan också drabbas av hosta vid Corona. Dessa infektioner smittar genom exempelvis hosta och nysningar, oftast är du mest smittsam under de första dagarna.

Eftersom hosta fyller en viktig funktion behöver du inte alltid dämpa den. Om du har segt slem i halsen som är svårt att få upp kan du prova med slemlösande läkemedel. Det finns även hostdämpande preparat som kan lindra besvärlig rethosta. Det går inte att bota eller bli av med slem- och rethosta med hostmediciner. Oftast går hostan över av sig självt när infektionen i kroppen har läkt ut men ibland kan det ta flera veckor. Det är bra att undvika träning under tiden som du har pågående infektion i kroppen.

Andra tänkbara förklaringar

Om du har hosta med slem samt pipande, väsande eller ansträngd andning kan det bero på astma. Andra tecken kan vara hosta på natten, nedsatt ork och långvarig hosta efter luftvägsinfektioner. En viktig del av behandlingen är att undvika det som kan trigga igång besvären som till exempel kyla, allergener och rökiga miljöer. Har du väl fått symptom behövs det oftast farmakologisk behandling i form av inhalationsmediciner. Dessa varierar beroende på hur svår astma du har.

Sensorisk hyperreaktivitet kan ge långvarig hosta utan förkylning, tungandning och ökad slembildning. Du kan också känna av irritation i näsa och ögon. Besvären kan öka när du vistas i kalla, torra och rökiga miljöer eller av retande dofter. Detta tillstånd kan förväxlas med astma eller allergi. Behandlingen består främst av att undvika triggande faktorer.

Vid gastroesofageal refluxsjukdom, GERD, kan du drabbas av halsbränna, sura uppstötningar och smärta i övre delen av magen. Du kan också uppleva symptom såsom hosta efter att du har ätit, att du hostar slem och blir hes. Symptomen kan lindras med exempelvis syrahämmande läkemedel.

Vissa läkemedel mot exempelvis högt blodtryck kan orsaka långvarig hosta. Ibland kan långvarig hosta, trötthet och viktnedgång bero på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du får besvärlig hosta som inte går över efter 4 veckor bör du söka vård. Sök även vård om du har långvarig hosta med feber. Sök vård akut om du har hosta tillsammans med bröstsmärta, andningsbesvär eller hostar upp blod.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Hosta hos barnHostaLuftvägsinfektion