Ladda ned Ladda ned

Astma

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna som ger hosta och besvär med andningen. Astma kan ge besvär dagligen och även försämras eller utlösas av yttre faktorer. Det finns bra mediciner som hjälper vid astma.

Astma är en folksjukdom, ungefär 800 000 människor i Sverige har astma. Antalet människor med astma har ökat kraftigt de senaste årtiondena.

Astma är en kronisk inflammation av luftvägarna, vilket gör dem extra känsliga. Astma kan ge besvär dagligen och även försämras i perioder eller av olika yttre faktorer. Kall luft, infektioner, och ansträngning är exempel på faktorer som helt kan orsaka eller försämra astma. Även allergiframkallande ämnen som pollen, så kallade allergen, kan helt orsaka eller försämra astma. Astma ger andningssvårigheter, ökad slembildning och hosta.

När du har astma svullnar slemhinnan i luftrören samtidigt som musklerna runt luftrören drar ihop sig och orsakar kramp. Inflammationen gör att det bildas slem som sätter sig i luftrören och täpper till, vilket gör det tungt att andas och ger hosta.

Flera faktorer har betydelse för astma där allergi i kombination med virusinfektioner förmodligen är en orsak till astma hos barn och hos vuxna finns det flera olika orsaker där yrkesexponering, infektioner och autoimmunitet kan nämnas. Ärftlighet spelar roll och har man allergier ökar risken att få astma. Passiv rökning och rökning under graviditet är påverkande faktorer utöver ovanstående. Astma kan drabba människor i alla åldrar.

Andningsbesvären vid astma varierar beroende på vilken astma typ man har och mellan olika personer. Vanliga symptom är:

 • hosta på natten
 • hosta vid ansträngning
 • långvarig hosta
 • ökad slemproduktion
 • återkommande långdragna luftvägsinfektioner.

Astma ger perioder med:

 • hosta
 • tung andning
 • pipande ljud i bröstet.

Det finns två olika typer av astma:

 • allergisk astma
  som orsakas av allergier, som pälsdjur eller pollen. Den här typen av astma är vanligast hos barn.

 • icke-allergisk astma
  Astma som inte orsakas av yttre faktorer ger kroniska besvär. Luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning, kall luft, starka dofter och tobaksrök är exempel på faktorer som kan ge förvärrade besvär hos individer med icke- allergisk astma. Den här typen av astma är vanligast hos vuxna.

Astma hos barn
Det första symptomet på astma hos barn är ofta hosta. Det är viktigt att komma ihåg att hosta oftast har andra orsaker än astma, till exempel förkylning. Men astma kan också utlösas av infektioner som förkylning och influensa.

Astma hos barn kan ge symptom som:

 • pipande andning och/eller hosta när barnet springer eller leker
 • hosta som går ned i bröstet vid förkylning
 • att det inte orkar med samma tempo som kamraterna
 • långvarig hosta på nätterna.

För att ditt barn ska ha så lite besvär av astma som möjligt ska du undvika att det kommer i kontakt med sådant som kan utlösa eller försämra astman. Det kan vara damm, pälsdjur och speciellt tobaksrök.

Mellan 30-50 % av barn som har lätt astma blir symptomfria i puberteten.

Barn med astma får läkemedel som hjälper dem att vidga luftrören och dämpa inflammationen. Målet med behandlingen är bland annat att minska barnets besvär, göra möjligt för barnet att delta i fysiska aktiviteter och att de ska ha en normal lungfunktion.

Du kan må bättre genom att:

 • undvika det du vet ger besvär, som rök, pollen eller kall luft
 • träna - eftersom fysisk aktivitet förbättrar lungfunktionen.

Behandling av astma går ut på att förebygga besvär med hosta och tung andning samt att minska besvären när de kommer eller försämras. Astma behandlas oftast genom att läkemedel andas in via inhalator (apparat som innehåller läkemedel för inandning), men det finns också läkemedel i tablettform. Det finns två typer av läkemedel för behandling vid astma:

Luftrörsvidgande
gör det lättare för luften att passera genom att vidga luftrören. Läkemedlen används varje dag eller vid behov för att förebygga besvär och lindra vid besvär.

Inflammationsdämpande
dämpar inflammationen och förebygger försämring. Läkemedlet ska tas dagligen eller under en längre tid för bästa effekt. Många med astma kan leva ett nästan normalt liv om de använder inflammationsdämpande läkemedel regelbundet.

Sök vård om du tror att du har astma utifrån de symptom som presenteras ovan.

 • rådgivning
 • individuell bedömning och recept på läkemedel vid behov.
Senast uppdaterad:
28 februari 2019
Granskare:
Joakim Röstlund, Medicinskt ansvarig läkare