Ladda ned Ladda ned

Astma

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna som ger hosta och besvär med andningen. Astma kan ge besvär dagligen och även försämras eller utlösas av yttre faktorer. Det finns bra mediciner som hjälper vid astma.

Astma är en kronisk inflammation av luftvägarna, vilket gör dem extra känsliga. Astma kan ge besvär dagligen och även försämras i perioder eller av olika yttre faktorer. Kall luft, infektioner, ansträngning och allergiframkallande ämnen, allergen, så som pollen, kan orsaka eller försämra astma. Astma ger andningssvårigheter, ökad slembildning och hosta.

När du har astma svullnar slemhinnan i luftrören samtidigt som musklerna runt luftrören drar ihop sig och orsakar kramp. Inflammationen gör att det bildas slem som sätter sig i luftrören och täpper till, vilket gör det tungt att andas och ger hosta.

Flera faktorer har betydelse för astma där allergi i kombination med virusinfektioner förmodligen är en orsak till astma hos barn och hos vuxna finns det flera olika orsaker där yrkesexponering, infektioner och autoimmunitet kan nämnas. Ärftlighet spelar roll och har man allergier ökar risken att få astma. Passiv rökning och rökning under graviditet är påverkande faktorer utöver ovanstående. Astma kan drabba människor i alla åldrar.

Andningsbesvären vid astma varierar beroende på vilken typ av astma man har och från person till person. Vanliga symptom är:

 • hosta på natten
 • hosta vid ansträngning
 • långvarig hosta
 • ökad slemproduktion
 • återkommande långdragna luftvägsinfektioner.

Astma ger perioder med:

 • hosta
 • tung andning
 • pipande ljud i bröstet.

Det finns två olika typer av astma, allergisk och icke-allergisk.

 • Allergisk astma orsakas av allergier, som pälsdjur eller pollen. Den här typen av astma är vanligast hos barn.

 • Icke-allergisk astma är astma som inte orsakas av yttre faktorer och ger kroniska besvär. Luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning, kall luft, starka dofter och tobaksrök är exempel på faktorer som kan ge förvärrade besvär hos individer med icke-allergisk astma. Den här typen av astma är vanligast hos vuxna.

Astma hos barn

Det första symptomet på astma hos barn är ofta hosta. Det är viktigt att komma ihåg att hosta oftast har andra orsaker än astma, då det också kan utlösas av infektioner som förkylning eller influensa.

Astma hos barn kan ge symptom som:

 • pipande andning och/eller hosta när barnet springer eller leker
 • hosta som går ned i bröstet vid förkylning
 • att barnet inte orkar med samma tempo som kamraterna
 • långvarig hosta på nätterna.

För att ditt barn ska ha så lite besvär av astma som möjligt ska du undvika att barnet kommer i kontakt med sådant som kan utlösa eller försämra astman. Det kan vara damm, pälsdjur och speciellt tobaksrök.

Barn med astma får läkemedel som hjälper dem att vidga luftrören och dämpa inflammationen. Målet med behandlingen är bland annat att minska barnets besvär, göra möjligt för barnet att delta i fysiska aktiviteter och att de ska ha en normal lungfunktion.

Mellan 30-50% av barn som har lätt astma blir symptomfria i puberteten.

Du kan må bättre genom att:

 • ta dina läkemedel, inhalationer, enligt den ordination läkaren givit dig
 • undvika det du vet ger besvär, som rök, pollen eller kall luft
 • träna - fysisk aktivitet förbättrar lungfunktionen.

Behandling mot astma går ut på att förebygga besvär med hosta och tung andning samt att minska besvären när de kommer eller försämras. Astma behandlas oftast genom att läkemedel andas in via inhalator (apparat som innehåller läkemedel för inandning), men det finns också läkemedel i tablettform.

Det finns två typer av läkemedel för behandling vid astma:

 • Luftrörsvidgande – gör det lättare för luften att passera genom att vidga luftrören. Läkemedlet används varje dag eller vid behov för att förebygga besvär och lindra vid besvär.

 • Inflammationsdämpande – dämpar inflammationen och förebygger försämring. Läkemedlet ska tas dagligen eller under en längre tid för bästa effekt. Många med astma kan leva ett nästan normalt liv om de använder inflammationsdämpande läkemedel regelbundet.

Sök vård om du tror att du har astma utifrån de symtom som presenteras ovan.

Våra läkare på KRY kan ge dig rådgivning, en individuell bedömning och recept på läkemedel vid behov.

Senast uppdaterad:
15 november 2018
Granskare:
Joakim Röstlund, Medicinskt ansvarig läkare

Ladda ned appen redan idag