Astma

Få hjälp vid astma

 • Över 98% patientnöjdhet
 • Europas största digitala vårdgivare
 • Möten på över 20 språk
 • Öppet varje dag 06.00-24.00

Få hjälp vid astma

 1. 1
  Ladda ner appen
 2. 2
  Logga in med bank-ID
 3. 3
  Boka möte med läkare
 4. 4
  Få råd om behandling

Astma

Astma

Astma är en sjukdom som ökat bland befolkningen i Sverige de senaste 50 åren och idag är cirka 10 % av alla barn och vuxna drabbade av astma. Astmans symtom varierar i allvarlighetsgrad från patient till patient och besvären kan förvärras vid till exempel en förkylning eller vid ansträngning. Vid milda astmatiska anfall kan det enda symtomet vara ett pipande eller väsande ljud vid andning. Mycket svåra anfall kan omöjliggöra andning helt och behöva behandlas på sjukhus.

Orsaker

Den exakta orsaken till varför vissa drabbas av astma är inte helt klar. Förmodligen utvecklar patienter sjukdomen till följd av en samverkan mellan genetiskt arv och miljöpåverkan. De flesta astmatiker är oberörda av sjukdomen större delen av tiden och får bara astmaanfall då det utlöses av något i deras omgivning, till exempel:

 • Luftburna substanser som orsakar allergi, till exempel pollen
 • Virus- eller bakterieinfektioner
 • Fysisk aktivitet
 • Cigarettrök
 • Kall luft
 • Stress

Gemensamt för ovan nämnda faktorer är att de bland annat orsakar en så kallad inflammatorisk process som får luftvägarna att bli smalare. Vid inflammation ökar blodflödet till det berörda området vilket leder till rodnad, värme, svullnad och ökad slembildning i luftvägarna. Vid ett astmaanfall utsöndras dessutom ämnen som får små muskler i luftvägarna att dra ihop sig, vilket gör det ännu svårare att få luft ned i lungorna. Det är kombinationen av dessa faktorer som ger upphov till symtomen av andnöd.

Behandling

Det finns inget botemedel mot astma. Däremot kan sjukdomen effektivt behandlas med flera olika typer av moderna mediciner. En del läkemedel, till exempel så kallade steroider och antileukotriener, verkar genom att minska den inflammatoriska processen som får luftvägarna att svälla. Andra vanligt förekommande
mediciner mot astma är så kallade beta-2-stimulerande läkemedel. Dessa gör att musklerna kring luftvägarna slappnar av. Vilken medicin som passar bäst beror mycket på vilka faktorer som utlöser astmaanfall hos den enskilda patienten. Modern behandling av astma innefattar oftast en kombination av flera olika typer av läkemedel.

När du bör söka vård

Om det är första gången du drabbas av andningssvårigheter eller andra symtom av astma är det bra att vända sig till en vårdcentral eller sjukhus eftersom detta bör diagnostiseras med särskild utrusning (s.k. spirometri).

Du bör alltid söka omedelbar vård på en vårdcentral eller akutmottagning om du:

 • Upplever andnöd första gången
 • Har svåra astmatiska symtom
 • Har feber i samband med astma
 • Har känd allergi mot mat, nötter eller insektsbett
 • Tidigare drabbats av blodpropp i ben eller lunga
 • Upplever andnöd efter en tids sängliggande

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

Har du sedan tidigare känd mild astma kan du söka vård hos oss på KRY. Genom ett videomöte med en av våra läkare kan vi hjälpa dig hitta de faktorer som utlöser din astma. Med hjälp av denna kunskap kan vi sedan ge rätt behandling för just din astma. Hos oss kan du även få svar på allmänna frågor kring astma och allergi.

Boka möte Boka möte