Ont i njurarna

Fråga: Jag har ont i sidan av ryggen. Det känns som en molande värk i njurarna. Vad beror njurproblem på och var sitter njurarna på ryggen?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Njurarna sitter i höjd med midjan, bakom tjocktarmen, och skyddas av de nedre revbenen på höger och vänster sida. Vid problem med njurarna kan du uppleva smärtor i både ryggen och magen. Besvären orsakas av allt från skador och muskelvärk till olika inre sjukdomstillstånd.

En molande värk kan kanske upplevas som om du har ont i njuren på höger eller vänster sida, men beror ofta på muskulär smärta i ryggen. Det är vanligt och kan göra ont i både höger och vänster sida av ryggen nära njurarna. Kanske har du överansträngt dig, utfört tunga lyft eller bara stått och gått ovanligt mycket. Ensidiga smärtor kan även bero på ryggskott.

Andra tänkbara förklaringar

Njurstensproblem kan ge kraftig smärta i intervaller som strålar ut från sidan eller flanken av ryggen. Det brukar göra så ont att det är svårt att sitta stilla. Symptomen är typiska och orsakas av njursten som blockerar urinflödet. Gallsten kan ge liknande besvär, men då även i form av magsmärtor högt upp under revbenen på höger sida.

Urinvägsinfektion kan ibland upplevas som om du har ont i njurarna och magen. De vanligaste symptomen är annars sveda när du kissar och täta trängningar. En högt sittande urinvägsinfektion kallas njurbäckeninflammation och ger mer allvarliga symptom – konstant smärta i kombination med feber, frossa, illamående och kräkningar. Då krävs snabb vård eftersom det finns risk för blodförgiftning, så kallad sepsis.

Då bör du söka vård

Sök vård om du plötsligt får ont i sidan av ryggen i kombination med feber, illamående och kräkningar.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

NjurstenGallstenRyggskott – akut lumbagoMagsmärtor – ont i magen