Ring 112 om du misstänker sepsis.

Sepsis – blodförgiftning

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Sepsis eller blodförgiftning är ett livshotande tillstånd som uppstår i samband med en infektion. Då flödar bakterier ut i blodet, du blir akut sjuk och kan få nedsatt funktion i hjärta, lungor, hjärna och njurar. Många blir även förvirrade och ibland okontaktbara. Snabb behandling är avgörande – ofta krävs intensivvård.

Om du eller någon i din närhet visar symptom på sepsis ska du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Allmänt om sepsis

De flesta människor får då och då infektioner i kroppen. De brukar vara begränsade till ett visst område och kan nästan alltid behandlas om de inte går över av sig själva. I ovanliga fall kan en bakteriell infektion utvecklas till sepsis. Äldre och personer med allvarliga sjukdomar eller nedsatt immunförsvar drabbas oftare än andra.

Dödligheten vid sepsis är relativt hög – minst en av tio avlider, ofta på grund av organsvikt som inte hinner åtgärdas i tid. Det är däremot ovanligt att barn och friska personer under 50 blir svårt sjuka.

Symptom vid sepsis

Sepsis påverkar hela kroppens allmäntillstånd. Vid tecken på blodförgiftning känner du dig snabbt allvarligt sjuk. Hjärtat slår fortare, febern stiger, du får frossa och svårt att andas. Vissa kan drabbas av sepsis och istället ha normal eller ovanligt låg kroppstemperatur. Många får dessutom kraftig värk i magen eller andra delar av kroppen. Det kan vara svårt att få kontakt med den som drabbas, medvetandet kan påverkas och ibland leda till medvetslöshet.

Vanliga symptom:

  • hjärtklappning och hög puls

  • sjunkande blodtryck

  • snabb andning, svårt att få luft

  • frossa och feber

  • förvirring och oro (vanligt hos äldre)

  • kraftiga magsmärtor, diarré och kräkningar

  • låg urinproduktion.

Ju fler symptom som stämmer in, desto större är sannolikheten att det handlar om just sepsis. Vid septisk chock har tillståndet försämrats ytterligare och problem med blodcirkulationen visar sig då i form av blek och svettig hud med kalla händer och fötter (låg syresättning i blodet).

Både sepsis och septisk chock är livshotande tillstånd som kräver akutsjukvård.

Sepsis hos barn

Barn drabbas sällan av sepsis och särskilt sällan om de är vaccinerade enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. När barn ändå får sepsis handlar det ofta om nyfödda och för tidigt födda barn. Symptomen är desamma som hos vuxna, men var även uppmärksam på små hudblödningar (blåröda prickar i huden som inte bleknar vid tryck). Ibland uppstår sepsis i samband med hjärnhinneinflammation – då är även huvudvärk och stel nacke allvarliga symptom.

Orsaker till sepsis

Sepsis uppstår i samband med en infektion någonstans i kroppen och bakterierna sprids sedan vidare ut i blodet. Det skapar en reaktion som gör att blodkärlen börjar läcka vätska, blodtrycket sjunker och kroppens organ får för lite syre vilket leder till organsvikt.

Lunginflammation är den vanligaste orsaken till sepsis. Vanliga urinvägsinfektioner eller urinvägsinfektioner som inte behandlas i tid eller på rätt sätt, så kallad urosepsis, kan också leda till sepsis. Ibland kan infektioner i magen och sårinfektioner ligga bakom blodförgiftningen.

Det kan även handla om antibiotikaresistenta bakterier, som är vanligast i samband med sjukhusvistelse utomlands. Blodförgiftning kan också orsakas av bakterier som kommer in i kroppen via till exempel sår, katetrar eller proteser.

Risken att drabbas av sepsis är större för äldre och personer med allvarliga sjukdomar eller nedsatt immunförsvar. Långvarig kortisonbehandling och immunhämmande läkemedel är andra riskfaktorer eftersom de också påverkar immunförsvaret.

Behandling vid sepsis

Vid misstanke om sepsis görs en akut läkarundersökning med provtagningar, bland annat blododlingar, ibland i kombination med röntgen. Behandlingen påbörjas mycket snabbt och inkluderar bland annat vätska och antibiotika som ofta ges intravenöst, direkt i blodet. Många behöver även hjälp med andning, blodtryck, blodcirkulation och njurfunktion. I de flesta fall krävs intensivvård de första dagarna under sjukhusvistelsen.

Då bör du söka vård

Sök alltid vård akut om du eller någon i din närhet visar symptom på sepsis – ring 112 och invänta ambulans.

Så kan Kry hjälpa till

Uppsök alltid en akutmottagning i första hand vid misstanke om sepsis,

Kry kan hjälpa till med snabb rådgivning och vid behov göra akuta vårdinsatser på våra fysiska vårdcentraler – vid sepsis kommer vi att remittera dig akut för vidare vård på sjukhus.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

FeberHjärtklappningMagsmärtor – ont i magen