Ont i ryggraden

Fråga: Jag är öm på ryggraden och det gör särskilt ont i en ryggkota i mitten av ryggraden.

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Att vara öm eller uppleva smärta i ryggraden kan bero på många saker. Det kan röra sig om överansträngning eller att du exempelvis arbetat eller sovit i en oergonomisk position. Ibland beror ryggsmärtorna på övervikt, dålig hållning eller för lite fysisk aktivitet.

Muskelvärk kan vara svår att skilja från värk i en kota i ryggraden. Diskbråck ömmar ibland mellan ryggkotorna, som ett av flera symptom. Då kan nerverna i ryggen komma i kläm och orsaka domningar, känselnedsättningar och smärtor i armar och ben. Ryggskott kan ge akuta smärtor i ryggen, till exempel i samband med ett lyft eller en sidovridning. Vid bältros i ryggen brukar det göra ont i huden – det uppstår blåsor och rodnader och du kan känna dig öm över ryggraden.

Andra tänkbara förklaringar

Om du har fått ett kraftigt slag, varit med om en olycka eller lider av svår benskörhet kan det leda till kotkompressioner som ger smärtor i ryggradens kotor. Inflammatoriska tillstånd i ryggen beror ibland på reumatiska sjukdomar. Åldersrelaterade förändringar i leder och skelett kan ge upphov till artros och förträngningar som orsakar smärtor i exempelvis ryggen.

Skelettsmärta i ryggen kan förekomma i samband med spridda cancersjukdomar, som ofta redan är under behandling.

Då bör du söka vård

Om du inte ser någon tydlig orsak till värken bör du kontakta sjukvården – särskilt om du tidigare behandlats för cancer. Får du akuta smärtor ska du vända dig till en akutmottagning.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp av en fysioterapeut. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad till vidare vård. I vissa fall krävs en fysisk undersökning på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att ditt barn behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

DiskbråckBältros Ryggskott – akut lumbago