Sluta röka

Fråga: Hur slutar man röka? Jag vet att det inte är bra med rökning, men har svårt att avstå från cigaretter. Kan jag få hjälp med att sluta röka eller finns det några bra tips som gör att jag lyckas på egen hand?

Läkarens svar:

Första steget mot bättre hälsa

Vården kan erbjuda hjälp med rökavvänjning, men först måste du själv vilja sluta. När du väl har bestämt dig har du tagit ett första steg mot bättre hälsa. För att skapa motivation att sluta röka är det viktigt att du känner till vad som händer i kroppen när du röker – och att din hälsa kommer att förbättras avsevärt efter ett rökstopp.

Vad händer i kroppen?

Rökning är en känd riskfaktor bakom en lång rad livshotande tillstånd som stroke, hjärtinfarkt och många cancersjukdomar. Rökning gör dig också mer sårbar för exempelvis diabetes, benskörhet och ledbesvär. Dessutom påverkar rökning din dagliga hälsa. Dina lungor fungerar sämre som rökare vilket försämrar både din andning och din kondition. Röken irriterar slemhinnorna och leder lätt till hosta och luftvägsinfektioner.

Efter ett rökstopp börjar kroppen återhämta sig direkt och blodtrycket sjunker. Efter några månader kommer dina lungor att fungera betydligt bättre, immunförsvaret blir starkare och risken att drabbas av exempelvis hjärtinfarkt eller bli svårt sjuk i KOL minskar kraftigt.

Förberedelser och uthållighet

Det kan vara bra att sätta ett datum för ditt rökstopp. Då hinner du förbereda dig och trappa ner på antalet cigaretter. När du slutar kommer du att känna ett röksug i form av abstinensbesvär som bland annat kan göra dig rastlös, irriterad och orsaka sömnproblem. Besvären brukar vara värst de första dagarna och veckorna.

Röksuget hänger också ihop med vanor och beteenden. En rökpaus kanske har fyllt viktiga funktioner rent psykologiskt, bortsett från själva nikotinberoendet. Därför kan det vara bra att hitta andra sätt att ta en paus och skapa en ny vana. Försök att skapa en plan för hur du ska bete dig när röksuget känns svårt att motstå – då blir det lättare att hålla fast vid ditt beslut.

Det kan hjälpa att undvika platser eller situationer som är särskilt förknippade med rökning. Att avstå från alkohol kan också underlätta – alkohol förstärker hjärnans belöningssystem och gör det svårare att sluta röka.

Rökavvänjning – stöd och hjälp på vägen

Det finns receptfria läkemedel som kan minska röksuget, till exempel tuggummi med nikotin och nikotinplåster. Om du behöver professionell hjälp att sluta röka kan du vända dig till vården för strukturerad rökavvänjning. Ibland kan kognitiv beteendeterapi bidra till att bryta beroendet när du vill sluta röka – då får du hjälp av en psykolog.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry