Ladda ned Ladda ned

Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för blodpropp i hjärnan och hjärnblödning. Det är ett allvarligt tillstånd och den drabbade behöver få vård akut. Läs mer om stroke här.

Vilka symptom stroke ger beror på var i hjärnan blodproppen eller hjärnblödningen inträffat. Vanliga symptom är:

 • förlamning eller funktionsnedsättning av kroppsdel eller kroppshalva
 • försämrad balans
 • förvirring
 • kraftig huvudvärk
 • synstörningar
 • talsvårigheter.

Den främsta orsaken till stroke är blodpropp i hjärnan, så kallad hjärninfarkt. Den något mindre vanliga orsaken som drabbar ungefär 20 % av dem som får stroke beror på att ett kärl i hjärnan eller på hjärnans yta brustit. Det kallas för hjärnblödning. Hjärninfarkt och hjärnblödning är ofta följden av högt blodtryck eller att fett och kalk har byggts upp i blodkärl, så kallad åderförfettning eller åderförkalkning.

Oavsett orsak innebär stroke att hjärnan får för lite blod, vilket leder till syrebrist. När hjärnan inte får tillräckligt med blod dör hjärnceller i det drabbade området. Kroppen kan inte producera tillräckligt med nya celler för att ersätta de som dött. Andra celler kan bara delvis ersätta de döda cellernas funktion. Det är viktigt att få vård snabbt för att minska risken för bestående funktionsnedsättning.

TIA, transitorisk ischemisk attack, innebär att symptomen från en stroke försvinner inom ett dygn. Den kan ses som ett varningstecken på stroke.

Det finns ökad risk för stroke om du till exempel:

 • dricker mycket alkohol
 • har diabetes, typ 2
 • har en hjärtsjukdom, förmaksflimmer
 • har haft stroke eller TIA tidigare
 • har högt blodtryck
 • stressar mycket
 • är överviktig.

Vid stroke behövs akut vård. Men du kan förebygga stroke genom att till exempel:

 • gå ner i vikt om du är överviktig
 • kontrollera blodtrycket regelbundet
 • motionera
 • sluta röka
 • äta hälsosamt.

Det är viktigt att få vård så snabbt som möjligt. Ju tidigare stroke behandlas med blodproppslösande medel, desto mindre risk för bestående skador i hjärnan. Vidare behandling bedöms av läkare.

Diagnosen stroke ges efter fysisk undersökning.

Sök akut hjälp om du får nedsatt känsel, oförmåga att röra en kroppsdel eller kroppshalva, om du har kraftig huvudvärk eller syn- och talproblem.

Kry kan inte hjälpa till vid stroke. Sök vård akut.

Senast uppdaterad:
24 mar 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin