Kry-logo
Ladda ned
Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Det finns två olika diabetessjukdomar. Gemensamt för dessa är att blodsockerhalten är hög. Vanliga symptom vid diabetes är trötthet, törst och ökad urinmängd. Både orsaken till, och behandlingen av de olika sjukdomarna skiljer sig åt.

Allmänt om diabetes

Diabetes mellitus, som ibland kallas för sockersjuka, är ett samlingsnamn för diabetessjukdomar. Det finns två typer av diabetes mellitus: diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Även om de delar namn så skiljer sig sjukdomarna åt på många sätt. De har som gemensam nämnare hyperglykemi ‒ ett högt blodsocker.

Som diabetiker har du en ökad risk för risk för hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet, eftersom ett högt blodsockervärde skadar både små och stora blodkärl i kroppen. Därför är det viktigt att få diagnos och behandling så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.

I Sverige har ungefär en halv miljon människor diabetes. Det finns en skillnad på diabetes typ 1 och diabetes typ 2 i fördelningen av hur många personer som har de olika sjukdomarna. Cirka tio procent har diabetes typ 1 mot 90 procent som har diabetes typ 2. Det finns många personer som har ett förstadie till diabetes typ 2 utan att veta om det.

Diabetes typ 1

Vid diabetes typ 1 så har kroppen slutat producera insulin, ett hormon som bildas i pancreas ‒ bukspottkörteln. Insulinet behövs för att överföra glukos (socker) från blodet till kroppens celler. När insulinproduktionen inte fungerar så blir resultatet att blodsockret stiger.

Har du diabetes typ 1 behöver du tillsätta insulin hela livet. Sjukdomen kan debutera i alla åldrar men insjuknandet är vanligare hos yngre.

Diabetes typ 2

Vid diabetes typ 2 så kan kroppen bilda insulin i bukspottkörteln, men produktionen är otillräcklig. Samtidigt så har kroppens celler inte samma känslighet för insulin, vilket gör att en mindre mängd glukos kan passera över till cellerna. Följden blir att blodsockervärdet stiger.

Risken att få typ 2-diabetes ökar med stigande ålder men allt fler unga personer insjuknar. Kända livsstilsfaktorer såsom ökad vikt och stillasittande, samt både rökning och stress har ett samband med typ 2-diabetes.

Förebyggande åtgärder med förändrade levnadsvanor kan förbättra insulinkänsligheten i kroppen och därmed fördröja sjukdomsutvecklingen.

Symptom på diabetes

Vanliga tecken på diabetes är:

  • trötthet och kraftlöshet
  • ökad törst
  • ökad urinmängd och frekvens

Det är viktigt att fastställa vilken typ av diabetes du har för att få rätt hjälp.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp med diabetes. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid diabetes krävs en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär, så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Granskare:

Inger Wallin

specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad:

Relaterat:

Diabetes typ 1