Bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos kännetecknas av illaluktande flytningar i slidan. Det luktar ofta särskilt illa i underlivet efter samlag eller menstruation. Flytningarna beror på en bakteriell obalans i slidan som är vanlig hos kvinnor i fertil ålder. Besvären kan gå över av sig själva, men kräver ibland läkemedelsbehandling.

Symptom vid bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos ger inte alltid tydliga symptom, men det är vanligt att få gråa eller gula flytningar i slidan som luktar illa. De skiljer sig från andra flytningar eftersom de kan ha en stark, fiskliknande doft som brukar bli extra tydlig efter mens och vaginala samlag.

Vanliga symptom:

  • gråvita eller grågula, ofta skummiga flytningar från slidan som luktar fisk

  • ibland sveda och irritation i slidöppningen.

Klåda i samband med bakteriell vaginos kan vara tecken på att du även har svamp i underlivet.

Andra tänkbara förklaringar

Flytningar i underlivet behöver inte betyda att något är fel. Det är tvärtom helt normalt att ha flytningar i slidan som luktar lite syrligt. Flytningarna ändrar karaktär under menstruationscykeln och blir till exempel segare och rikligare under ägglossningen.

En vit, grynig flytning kan bero på svamp i underlivet om det samtidigt svider och kliar i slidan. Östrogenbrist i samband med exempelvis klimakteriet eller amning kan orsaka såväl illaluktande flytningar som torra slemhinnor med sveda och klåda i underlivet. Sexuellt överförbara sjukdomar kan ge sveda, klåda och flytningar, exempelvis klamydia, gonorré eller mykoplasma.

Illaluktande flytningar kan i ovanliga fall vara tecken på allvarligare sjukdomar. Då brukar det även finnas andra symptom, som menstruationsrubbningar, magsmärtor eller påverkat allmäntillstånd.

Orsaker till bakteriell vaginos

Det finns alltid bakterier och flytningar i slidan som ser till att surhetsgraden är hög, skyddar mot infektioner och håller slemhinnorna fuktiga. Bakteriell vaginos orsakas av en bakteriell obalans i underlivet som innebär att mjölksyrebakterierna i slidan har blivit färre. Då blir surhetsgraden för låg vilket leder till att andra, oönskade bakterier trivs bättre och ökar i antal.

Den förändrade bakteriebalansen har inte alltid en tydlig förklaring, men slidans slemhinnor och miljö påverkas av exempelvis menstruation och penetrerande sex. Det finns även ett samband mellan klamydia och bakteriell vaginos.

Risken att drabbas av illaluktande flytningar ökar om du använder kopparspiral eller hormonspiral som preventivmedel. Att byta sexpartner ofta verkar också skapa en ökad sårbarhet för bakteriell vaginos.

Utredning och behandling

Det kan finnas flera orsaker till illaluktande flytningar och sveda i underlivet. Därför är det bra att göra en gynekologisk undersökning som ger en klar diagnos och utesluter andra besvär.

Den förhöjda infektionsrisken innebär att det är viktigt för sjukvården att vara särskilt uppmärksam på dina besvär i samband med exempelvis insättning av spiral eller kirurgiska ingrepp i underlivet. Det gäller även om du är gravid, eftersom obehandlad bakteriell vaginos i ovanliga fall kan leda till för tidig födsel.

Vid konstaterad bakteriell vaginos som visar ett lågt pH-värde och ett större antal bakterier i underlivet kan du behöva behandling med bakteriedödande läkemedel eller antibiotika. Du behandlas i första hand lokalt med vaginalgel eller vagitorier, men ibland även med tabletter. Det är vanligt att få återkommande besvär – då behandlas du igen.

Vad kan jag göra själv?

Bakteriell vaginos kan ibland gå över av sig själv, men det finns inga effektiva egenvårdsråd som normaliserar bakteriefloran. Det finns heller inga tydliga bevis för att vare sig receptfri behandling av bakteriell vaginos eller exempelvis yoghurt, filmjölk eller produkter med mjölksyrebakterier skapar en bättre pH-balans i underlivet. Däremot kan du i förebyggande syfte minska risken för obalans i slidan genom att undvika tvål när du tvättar dig och använda kondom eller femidom vid slidsamlag.

När bör jag söka vård?

Kontakta sjukvården om du har flytningar som har ändrat utseende eller luktar illa. Det är särskilt viktigt om du är gravid och har illaluktande flytningar.

Sök vård om du har illaluktande flytningar i kombination med kraftiga magsmärtor eller påverkat allmäntillstånd.

Så kan Kry hjälpa till

För diagnos och behandling av bakteriell vaginos krävs ett fysiskt vårdmöte på någon av våra vårdcentraler. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik

Relaterat:

Svamp i underlivet – genital candidaTorra slemhinnor Klamydia