Klamydia

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Klamydia är en sexuellt överförbar sjukdom som smittar lätt – oftast genom oskyddat samlag, vaginalt eller analt. Sveda och flytningar i underlivet kan vara tecken på klamydia, men de flesta får inga symptom alls. Om det finns risk att du är smittad ska du göra ett klamydiatest och vid behov behandlas med antibiotika.

Vad är klamydia?

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige och allra vanligast hos personer under 30 år.

Klamydia är en bakterie som sätter sig i slemhinnorna, oftast i urinröret, slidan eller ändtarmen. Du kan vara smittad trots att du är helt symptomfri – du kan alltså ha klamydia utan att veta om det. Därför är det viktigt att du testar dig regelbundet om du har oskyddat sex. Dels för att stoppa smittspridningen och dels för att undvika komplikationer som annars kan orsaka bland annat fertilitetsproblem senare i livet.

Klamydia omfattas av smittskyddslagen

Klamydia är en av de sjukdomar i Sverige som lyder under smittskyddslagen. Lagen finns till för att förhindra spridningen av vissa sjukdomar.

Du som misstänker att du kan vara smittad av klamydia är därför tvungen att göra ett test. Om det visar sig att du är smittad är det din skyldighet att söka vård och behandlas. Det är enkelt – du blir frisk på en vecka med hjälp av antibiotika.

Smittskyddslagen innebär också att du måste uppge vilka personer du har haft sex med under en viss period, så att sjukvården kan kontakta alla som eventuellt bär på smittan. Det kallas för smittspårning. Uppgifterna är skyddade av hälso- och sjukvårdssekretessen – ingen får veta att det är du som har lämnat informationen.

Vilka är symptomen vid klamydia?

Besvär som tyder på klamydia brukar inte visa sig förrän 1–3 veckor efter smittotillfället. De vanligaste symptomen är flytningar och att det svider när du kissar. Men det är viktigt att veta att över hälften av alla som har klamydia inte får några symptom alls.

Tydliga symptom:

 • sveda när du kissar

 • flytningar från slida, penis eller ändtarm

 • behov av att kissa ofta.

Kvinnor kan även få ont i nedre delen av magen, blodblandade flytningar eller blödningar under samlag. Män kan uppleva smärta och svullnad i pungen.

Andra tänkbara förklaringar

Symptom vid klamydia kan ibland misstas för andra könssjukdomar. Gonorré och mykoplasma smittar på samma sätt som klamydia och kan kännetecknas av samma symptom, men sjukdomarna är inte alls lika vanliga. Herpes brukar istället kännetecknas av blåsor medan kondylom ger vårtliknande utslag.

Du kan förstås även ha underlivsbesvär som inte beror på sexuell smitta. Urinvägsinfektion och svamp i underlivet kan till exempel också orsaka sveda. Det gäller även bakteriell vaginos som dessutom ofta uppstår samtidigt med klamydia.

Vad beror klamydia på?

Klamydia är en infektion som orsakas av en bakterie. Bakterien fäster och förökar sig i slemhinnan i urinledaren hos både kvinnor och män samt i livmoderhalsen hos kvinnor. Den smittar lätt och sprids när slemhinnor, slidsekret eller sperma kommer i kontakt med andra slemhinnor.

Slemhinnor finns i slidan, på de inre blygdläpparna, runt urinrörsmynningen, på ollonet och förhuden, i ändtarmen, munnen, ögonen samt i halsen. Infektionen uppstår oftast i könsorganen eller ändtarmen, men i ovanliga fall kan även hals och ögon infekteras.

Det är vanligast att smittan överförs vid oskyddat samlag, vaginalt eller analt. Men du kan också smittas vid oralsex och smeksex eller om du använder sexleksaker tillsammans med någon annan. Klamydiabakterien överlever inte utanför kroppen, så du kan inte bli smittad genom handslag, toalettbesök eller till exempel handdukar.

Hur behandlas klamydia?

För att ta reda på om du har klamydia måste du först göra ett test genom att lämna urinprov, slidsekret eller ett prov från ändtarmen. Om det visar sig att du bär på klamydia behandlas du med antibiotika. Behandling och medicin mot klamydia kostar ingenting. Så länge behandlingen pågår, vanligen sju dagar, ska du avstå från sex för att undvika smittspridning. Om du tar antibiotikan på rätt sätt och inte har utsatts för ny smitta under tiden blir du frisk efter behandlingen.

Ibland finns det anledning att göra ett kontrollprov – om du är gravid, inte har tagit ditt läkemedel på rätt sätt eller fortfarande har klamydialiknande besvär.

Klamydia som inte behandlas kan leda till att bakterien sprider sig i kroppen och skapar allvarliga komplikationer.

Hos kvinnor kan en obehandlad smitta orsaka skador på äggledarna. Då kan det bli svårt att bli gravid och dessutom ökar risken för så kallat utomkvedshavandeskap. Det finns också risk för bukinflammation. Är du gravid kan klamydian spridas till barnet i samband med en vaginal förlossning. Män kan få infektion i bitestiklarna vilket också kan påverka förmågan att få barn och ibland kan klamydiainfektionen orsaka svullna lymfkörtlar.

Vid komplikationer behandlas du med olika typer av läkemedel beroende på sjukdomstillstånd.

Fler provtagningar vid misstanke om annan sjukdom

Ibland kan det vara svårt att särskilja klamydia från andra sexuellt överförbara sjukdomar, exempelvis gonorré eller mykoplasma. Har du symptom och testar negativt för klamydia kan det därför finnas anledning att göra utökade prover, till exempel ett gonorrétest, på en fysisk mottagning hos exempelvis en gynekolog, urolog eller ungdomsmottagning.

Vad kan jag göra själv?

För att undvika att smittas av klamydia ska du skydda dig vid sex – använd kondom vid penetrerande sex och kondom eller slicklapp vid oralsex. Det handlar om att undvika att slemhinnor kommer i kontakt med andra slemhinnor, sperma eller slidsekret. Sexleksaker kan också sprida smittan.

Skydda dig mot klamydia genom att använda kondom:

 • vid slidsamlag

 • vid analsamlag

 • vid oralsex (eller använd slicklapp)

 • på sexleksaker.

Om du har en fast partner och ingen av er har sex med någon annan kan du inte smittas av klamydia – förutsatt att ni först har testat er och vet att ni inte är smittade. Om du eller din partner har oskyddat sex med andra bör du testa dig regelbundet för att vara säker på att du inte har klamydia.

Gör ett klamydiatest

Om du misstänker att du har fått klamydia eller om du oroar dig över en eventuell smitta ska du göra ett klamydiatest.

När bör jag göra ett klamydiatest?

 • om du har symptom som tyder på att du bär på klamydia

 • om du har haft oskyddat sex med en ny eller tillfällig partner

 • om din sexpartner har en klamydiainfektion

 • om kondomen du använt har spruckit och du misstänker att du kan ha fått en klamydiainfektion.

Du kan beställa hem ett klamydiatest, till exempel genom Kry. Det finns även klamydiatest på apotek. Du kan annars göra en fysisk undersökning på exempelvis en vårdcentral eller ungdomsmottagning. Klamydiatest efter analsex eller oralsex måste alltid göras på en fysisk mottagning.

Observera att testet är säkert först sju dagar efter att du senast hade sex eftersom bakterien inte alltid syns direkt. Om du vill göra ett nytt test efter avslutad antibiotikakur, för att själv vara säker på att du är smittfri, ska du vänta 4–5 veckor efter avslutad behandling – annars kan testet felaktigt visa att du fortfarande bär på klamydia.

När bör jag söka vård?

Om du eller din partner har haft oskyddat sex och det finns risk att du har smittats av klamydia bör du göra ett klamydiatest.

Sök vård om du vid misstanke om klamydia även har magsmärtor, feber, smärta i underlivet eller kissar blod. Det gäller även kvinnor som får oregelbunden mens eller blödning vid samlag.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att göra ett klamydiatest. Du beställer enklast ditt test direkt i appen. Välj ”Klamydia – hemtest” och svara på frågorna. Sedan får du ett kuvert med posten, gör testet hemma och skickar tillbaka till oss. Du får ditt provsvar inom 24 timmar efter det att vi har mottagit ditt prov. Om det visar sig att du har klamydia blir du ordinerad antibiotika och Kry inleder smittspårning. Du kan även blir hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Om du inte vill göra klamydiatestet direkt i appen kan du göra ett test på någon av våra fysiska mottagningar. Du kan även få råd och information om klamydia av en sjuksköterska eller en läkare som gör en individuell bedömning baserat på eventuella symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterade artiklar

Sexuell hälsa och preventivmedel – 1 sep. 2023

Sex vanliga könssjukdomar – symptom, test och behandling

Vissa sexuellt överförbara infektioner märks av först efter ett tag och att andra kan vara helt symptomfria. På vår hemsida berättar vi mer om symptom, test och behandling.

Läs mer