Munsår – munherpes

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Munsår orsakas av viruset herpes simplex som infekterar huden och slemhinnorna. Det är vanligt att få återkommande munsår med irritation, rodnad och blåsor i samband med exempelvis förkylningar, stark sol, stress eller hormonförändringar. Besvären brukar gå över inom 10 dagar, utan behandling, men receptfria läkemedel kan påskynda läkningen och lindra symptomen.

Allmänt om munsår

Munsår eller munherpes orsakas av ett mycket vanligt virus som heter herpes simplex. De flesta smittas redan som barn och viruset finns sedan vilande i kroppen genom livet. Vissa bär på viruset utan symptom och är omedvetna om att de kan föra smittan vidare, andra har återkommande besvär med herpes på läpparna eller huden runt munnen.

Munsår kan blossa upp i samband med exempelvis förkylningar och andra infektioner. Starkt solljus är en annan vanlig, utlösande faktor. Vissa får besvär under menstruationscykeln eller i samband med stress – viruset kan alltså reaktiveras i flera olika sammanhang.

Det finns två olika typer av herpes simplex som kan orsaka munsår. Viruset smittar via slemhinnor och hud. Det är vanligast att föra viruset vidare genom pussar och kyssar. Herpesvirus kan även infektera hud och slemhinnor på andra delar av kroppen och leda till infektioner i exempelvis ögat eller underlivet.

Symptom vid munsår

Munsår kännetecknas av en lokal hudirritation med rodnad, irritation och blåsor i mungipan eller intill läpparna. Munsår börjar ofta med en stickande eller kliande känsla på läppen, i mungipan eller huden intill munnen. Besvären är som regel ensidiga. Inom någon eller några dagar uppstår vätskefyllda blåsor som kan vara ömma och göra ont. Blåsorna kan spricka och bilda sårskorpor som sedan läker inom ytterligare några dagar.

Vanliga symptom vid munsår:

 • pirrande eller stickande känsla

 • irritation, klåda eller sveda

 • rodnad och svullnad

 • ömhet och smärta

 • vätskefyllda blåsor eller knottror som bildar sårskorpor innan de faller bort och läker

 • sår som ibland blöder.

En herpesinfektion orsakar inte alltid munsår första gången du blir smittad – många märker inte av sin infektion. Andra blir tvärtom allvarligt sjuka och då brukar barn drabbas oftare än vuxna. En förstagångsinfektion kan ibland orsaka hög feber, svullna lymfkörtlar, nackstelhet och ett nedsatt allmäntillstånd. Barn och tonåringar kan få besvär som liknar halsfluss första gången de infekteras och får inte alltid något sår på eller intill läppen. Små barn med munherpes kan få blödande tandkött och blåsor på tungan. Besvären kan i vissa fall kräva sjukhusvård, till exempel om infektionen leder till hjärnhinneinflammation.

Andra tänkbara förklaringar

Sveda, klåda, blåsor och sår vid munnen beror inte alltid på munherpes. Torr hud, hudveck eller exempelvis vitaminbrist kan också orsaka irritation och sprickor intill munnen. Eksem, kontaktallergi och svampinfektioner är andra vanliga förklaringar till sår och irriterad hud som kan likna munsår men som alltså inte orsakas av herpes.

Afte är så kallade aftösa blåsor och sår som sitter i munslemhinnan, inne i munnen. Vid afte kan det göra ont eller svida när du äter. Besvären uppstår ofta i samband med infektioner och försvinner som regel utan behandling inom 10 dagar. Aftösa sår smittar inte, till skillnad från munsår.

Höstblåsor är en smittsam barnsjukdom som också kan orsaka obehag i munnen. Virusinfektionen kan ge blåsor och sår både i och runt munnen, men även på händerna och fötterna. Höstblåsor brukar precis som afte och munsår läka av sig själva inom ungefär en vecka. Hos små barn kan matvägran vara tecken på munsår, afte eller höstblåsor.

Orsaker till munsår

Munsår orsakas av herpes simplex, ett virus som finns hos ungefär 75 procent av alla vuxna i Sverige. Vissa har återkommande symptom, andra får inga besvär alls och vet inte om att de bär på herpesviruset.

Munherpes smittar främst genom saliv, ofta i samband med pussar eller kyssar. Ibland kan herpes smitta via exempelvis bestick eller läppstift. Munsår kan även smitta vidare om du får viruset på fingrarna, till exempel om du tar på herpesblåsorna och sedan kliar dig själv i ögat eller rör vid någon annan.

Det finns två typer av herpes simplex, eller HSV som är den medicinska förkortningen. HSV-1 är den vanligaste orsaken till munherpes eller herpes i exempelvis ögat. HSV-2 är vanligast vid genital herpes, det vill säga herpes i underlivet. Båda virusformerna kan förekomma vid munherpes.

Om du en gång har blivit smittad av herpesvirus finns viruset alltid vilande i kroppen. Det betyder att ditt munsår kan blossa upp igen, ofta i samband med en förkylning eller någon annan infektion. Andra utlösande faktorer vid återkommande munsår kan vara stress, stark sol och exempelvis hormonförändringar under menstruation. Ibland finns ingen tydlig förklaring till varför ditt munsår återkommer.

Vanliga utlösande faktorer vid återkommande munsår:

 • infektioner som orsakas av virus eller bakterier

 • stark sol

 • hormonförändringar, exempelvis i samband med menstruation

 • eksem

 • stress.

Munsår och herpesinfektion hos barn

Det är vanligast att smittas av munherpes redan som barn, ofta före 5 års ålder. De flesta får inga symptom alls vid en första infektion, men vissa barn kan bli kraftigt påverkade. Symptomen kan uppstå i slemhinnorna i hela munnen och svalget, men barnet kan också få ett försämrat allmäntillstånd med bland annat feber och svullna lymfkörtlar.

Som förälder kan det vara svårt att dra parallellen till just munherpes eftersom en förstagångsinfektion inte alltid ger synliga sår på just läpparna eller huden intill läpparna. Små barn som får en kraftig första reaktion vid herpessmitta har ofta svårt att äta på grund av infekterade slemhinnor och smärtsamma blåsor som även ger munsår i munnen och svalget.

Lite äldre barn och tonåringar som får en första herpesinfektion kan få symptom som liknar halsfluss.

Symptom vid en kraftig, första herpesinfektion hos barn:

 • försämrat allmäntillstånd

 • feber 

 • svullna lymfkörtlar

 • huvudvärk

 • vätskefyllda sår och blåsor i munnen, på tungan och halsen

 • infekterat tandkött med smärta, rodnad och svullnad

 • ibland sår på läpparna

 • nackstelhet.

Barn och tonåringar som får en återkommande herpesinfektion blir inte allvarligt sjuka igen utan får en begränsad, lokal hudreaktion. Återkommande munsår hos barn brukar synas i barnets mungipa, på läppen eller intill munnen. Munsår hos i övrigt friska barn kräver som regel ingen behandling.

Behandling av munsår

De allra flesta som har munsår behöver inte kontakta sjukvården för behandling. Besvären går oftast över av sig själva inom en dryg vecka, både hos vuxna och barn. Vuxna och tonåringar kan använda receptfria, virushämmande läkemedel som finns på apotek. Om du använder läkemedel vid första symptom får du ofta lindrigare besvär och ibland även ett kortare sjukdomsförlopp.

Vid eksem, nedsatt immunförsvar eller återkommande besvär med smärtsamma munsår kan du behöva kontakta sjukvården. Då finns det ibland anledning att behandla med receptbelagda, virushämmande läkemedel som både kan förebygga och lindra herpesinfektion.

Ibland kan det uppstå en bakteriell infektion i herpessår som gör att munsåret inte läker. Då kan du i vissa fall behöva behandling med antibiotika.

Om du får munsår för första gången under en graviditet, i nära anslutning till förlossningen, bör du som regel behandlas med virushämmande läkemedel så fort som möjligt. Då minskar risken att smittan förs över till det nyfödda barnet. Spädbarn som får en herpesinfektion kan annars få en allvarlig infektion.

Vad kan jag göra själv?

Munsår brukar läka inom 10 dagar om du håller såret torrt och rent. För att minska risken för smittspridning bör du undvika pussar, kyssar och oralsex när du har en pågående infektion.

Du kan behandla ditt munsår med receptfri medicin mot herpes som finns på apotek. Virushämmande plåster eller salva mot munsår kan lindra smärtan vid munsår och påskynda sårets läkning. Munsårssalva och andra läkemedel mot munsår som innehåller kortison ska däremot inte användas av barn utan läkares rekommendation. Både vuxna och barn kan använda zinkbaserad lokalbehandling på munsår. Zink har en uttorkande effekt och minskar därmed risken för besvärliga blåsor.

Så här minskar du risken att föra smittan vidare:

 • peta inte på såret – smuts på fingrarna kan orsaka infektion i såret och du kan även få virus på fingrarna som kan spridas till andra delar av kroppen eller smitta andra personer som du rör vid

 • tvätta händerna – rena händer minskar också risken att föra smittan vidare

 • håll såret torrt och rent – använd gärna sårrengöring som torkar ut, då kan du ibland bli av med ditt munsår fortare

 • avstå från nära hudkontakt – undvik pussar, kyssar och munsex när du har synliga utslag eller blåsor runt munnen

 • skydda huden mot stark sol – använd gärna keps eller hatt och solskyddsfaktor på läpparna

 • minska stressen i vardagen – stress kan ibland vara en orsak till att viruset reaktiveras

 • använd receptfria läkemedel – vid herpes som orsakar munsår kan du behandla med virushämmande salva som finns på apotek.

Om du får munsår för första gången när du är gravid ska du kontakta mödravården, MVC, eller en vårdcentral.

När bör jag söka vård?

Sök vård om munsåret är mycket smärtsamt, utbrett eller varigt. Du bör även söka vård om du har munsår som inte läker inom 2–3 veckor.

Sök vård om du utöver munsåret känner dig sjuk och har ett försämrat allmäntillstånd. Det gäller även om du har munsår och samtidigt har besvär från ett öga i form av rodnad, värk eller ökat tårflöde.

Sök vård om du är gravid och får munherpes för första gången.

Sök vård akut om du eller ditt barn har blåsor runt munnen och hög feber. Nyfödda barn under sex veckor som har munsår eller misstänkt herpes behöver också vård akut.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid munsår. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Ibland krävs ett fysiskt vårdmöte.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.


Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry