Crohns sjukdom

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Crohns sjukdom är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom som kan ge olika symptom. Återkommande magsmärtor och diarré är vanliga besvär. Viktnedgång kan också höra till symptombilden. Utvecklingen av sjukdomen kan ha kopplingar till ärftlighet och immunförsvar. Inflammationen brukar minska med hjälp av läkemedel, men ibland krävs operation.

Vad är Crohns sjukdom?

Crohns hör till en grupp inflammatoriska tarmsjukdomar som förkortas IBD – inflammatory bowel disease. Ulcerös kolit och mikroskopisk kolit är andra exempel. Det kan vara svårt att avgöra vilken tarmsjukdom det rör sig om och därför krävs alltid en vårdutredning som ringar in och utesluter olika besvär. 

Crohns är en kronisk sjukdom som kan drabba olika delar av mag-tarmkanalen – från munnen till ändtarmen. Det är vanligast att få besvär i delar av tunntarmen och tjocktarmen.

Sjukdomen debuterar ofta redan i tonåren eller upp till 35 års ålder, men även barn och äldre kan drabbas. Varje år insjuknar fler än 750 personer och antalet drabbade har ökat de senaste åren. Crohns förekommer oftare i västvärlden och dessutom oftare på norra halvklotet, vilket kan vara tecken på att miljö kan vara en bidragande faktor. 

Prognosen för behandling är numera betydligt bättre än tidigare. Dels tack vare ny diagnostik och mer effektiva läkemedel, dels tack vare mindre invasiva kirurgiska ingrepp med möjlighet att bevara större delar av tarmen, så att det även efter en operation blir mindre besvärligt att leva med Crohns sjukdom. Hur sjukdomen än behandlas behöver du lära dig att förhålla dig till dina symptom livet ut.

Symptom vid Crohns sjukdom

Crohns sjukdom kan ge olika symptom beroende på vilken del av mag-tarmkanalen som är inflammerad, men smärta i magen, magknip och diarré är vanligast. Viktminskning kan också vara tecken på Crohns – dels för att den inflammerade tarmen har svårt att ta upp näring och dels för att aptiten kan påverkas eftersom magsmärtorna brukar bli värre i samband med måltid. Feber och trötthet är andra vanliga besvär. Sömnproblem är också vanligt på grund av tarmbesvär under natten. Symptomen kan utvecklas under lång tid innan det blir tydligt att det handlar om just en inflammatorisk tarmsjukdom.

Crohns sjukdom återkommer ofta i så kallade skov. Du kan vara symptomfri under längre tid och sedan tillfälligt bli sämre i perioder. Vissa har många återkommande och långvariga sjukdomsperioder medan andra bara får besvär någon eller några gånger i livet.

Vanliga symptom vid Crohns sjukdom:

  • magsmärtor, ofta i samband med måltid

  • diarré

  • blod i avföringen

  • feber

  • viktnedgång

  •  trötthet

  • järnbrist eller anemi.

Crohns sjukdom utvecklas över tid och kan då ge fler eller mer framträdande symptom. I svårare fall kan det uppstå fistlar eller gångar från tarmen som orsakar läckage till andra organ, exempelvis urinblåsan, vagina eller huden. En del kan få besvär från ändtarmen. Sjukdomen kan även orsaka symptom som inte är kopplade till mag-tarmkanalen. Dit hör bland annat besvär från leder, ögon, hud och munslemhinna. 

I mycket allvarliga fall kan sjukdomen leda till förträngningar och stopp i tarmen som kan orsaka tarmvred.

Barn med Crohns sjukdom kan få svårt med näringsupptaget, precis som vuxna, och därför inte följa sin förväntade tillväxtkurva.

Andra tänkbara förklaringar

Både ulcerös kolit och mikroskopisk kolit kan ha liknande symptom som Crohns sjukdom. Alla tre är inflammatoriska tarmsjukdomar med besvär som ofta uppstår i skov. Magsmärtor och diarré är vanliga symptom även vid Ulcerös kolit och mikroskopisk kolit. IBS kan också ha vissa likheter med Crohns sjukdom om diarré är ett av huvudsymptomen. Men IBS brukar inte orsaka blod i tarmen, viktnedgång eller feber. 

Celiaki eller glutenintolerans i dagligt tal kan också kännetecknas av långvarig buksmärta och diarréer, ofta i samband med måltid. Viktnedgång kan även här höra till symptombilden, men däremot inte feber eller blod i avföringen.

Tarminfektioner som orsakas av bakterier eller parasiter orsakar också mag-tarmbesvär, men symptomen är övergående.

Orsaker till Crohns sjukdom

Crohns sjukdom kännetecknas av en kronisk inflammation i tarmen. Inflammationen leder till svullnad och sår i slemhinnan, ibland blöder såren och då får du blod i avföringen. När tarmen är inflammerad kan den inte ta upp näringsämnen på samma sätt som tidigare – det kan leda till viktnedgång och näringsbrist.

Det brukar finnas flera orsaker till Crohns sjukdom. Dit hör ärftliga faktorer, rubbningar i immunsystemet i tarmen samt miljöfaktorer. Vi vet säkert att rökning ökar risken att insjukna i Crohns – och förvärrar symptomen om sjukdomen redan är ett faktum.

Riskfaktorer som gör dig mer sårbar för Crohns sjukdom:

  • ärftlighet

  • tarmens mikroflora och immunförsvar

  • rökning.

Utredning och behandling vid Crohns sjukdom

Vid långvariga eller återkommande besvär från mag-tarmkanalen finns det anledning att utreda orsaken och utesluta tänkbara sjukdomar eller tillstånd. Vid misstanke om Crohns är det viktigt att du själv berättar om dina besvär och i vilka situationer du upplever att symptomen förvärras. Kanske finns Crohns sjukdom som ett ärftligt inslag i familjen eller hos någon nära släkting? Finns dessutom tecken på exempelvis påverkan på ögon och leder ger det också viktig information.

För att ställa diagnosen Crohns sjukdom krävs en utredning med någon form av tarmundersökning som visar hur tarmen ser ut på insidan. Avföringsprov och blodprover brukar också höra till utredningen.

Om Crohns sjukdom är den diagnos som läkaren kommer fram till kan det finnas flera behandlingsalternativ. Sjukdomen går inte att bota, men med medicinering får du en bättre livskvalitet. I första hand handlar det om att lindra inflammationen så att slemhinnan får möjlighet att läka. Ofta krävs en kombination av läkemedel och fettfattig kost för att behandla Crohns sjukdom. När inflammationen har läkt kan du behöva behandling med medicin som minskar risken att få nya skov. 

I svårare fall kan det krävas tarmkirurgi som innebär att en del av tarmen opereras bort. För de flesta betyder det att tarmen även efter operation fungerar som den ska. I de svåraste fallen, där en större del av tarmen behöver tas bort, kan det även krävas en så kallad stomioperation som tillfälligt eller permanent betyder att du behöver en påse på magen där tarminnehållet töms. 

Crohns sjukdom förändras ofta över tid och kan leda till komplikationer. Du behöver därför gå på regelbundna kontroller hos sjukvården.

Vad kan jag göra själv?

Det viktigaste du kan göra själv för att minska risken att drabbas av Crohns sjukdom är att undvika rökning. Detsamma gäller dig som redan har fått diagnosen – rökning förvärrar dina symptom.

Kosten spelar ofta en stor roll för ditt mående om du har fått diagnosen Crohns sjukdom. Det kan kräva livsstilsförändringar som bland annat innebär att anpassa den mat du äter – prata med din läkare eller en dietist så att du vet vilken kost som är bäst för just dig. 

Det kan vara bra att veta att Crohns sjukdom inte försämrar möjligheterna att bli gravid. Däremot finns en ökad risk under en graviditet att barnet föds för tidigt eller har en låg födelsevikt. Det kan ha kopplingar till att du som bär barnet har svårare att ta upp näring till följd av sjukdomen.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har återkommande perioder med magsmärtor och diarré. Det gäller även vid oförklarlig viktminskning.

Om du redan har fått diagnosen Crohns sjukdom och känner att dina symptom förvärras ska du också söka vård. Var särskilt uppmärksam på feber. Sök vård om du utöver mag-tarmbesvär även upplever problem med exempelvis lederna eller ögonen.

Sök vård akut om du har kraftiga magsmärtor, blodiga kräkningar, svart eller blodig avföring.

Så kan Kry hjälpa till

Vid misstanke om Crohns sjukdom krävs en fysisk undersökning på någon av våra vårdcentraler. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

IBSMagsmärtor – ont i magenDiarréMagsjuka

Relaterade artiklar

illustration-mage-smärta
Allmänt om din hälsa – 7 maj 2023

Problem med magen? Lär dig känna igen symptomen

Alla har haft problem med magen någon gång. Den kan vara uppblåst, gasig, det kan göra ont och du kan må illa. Men vad kan det bero på? Här går vi igenom olika magproblem, vad de kan bero på och när det är dags att uppsöka läkare

Läs mer