Har du bekymmer med magsår? Du som listad patient kan chatta med en av våra sjuksköterskor. Till chatten

Magsår – ulcus

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Magsår betyder att du har ett sår i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna. Symptomen kan variera, men många får smärtor i övre delen av magen. Besvären beror ofta på en bakterie eller vissa läkemedel. Magsår behandlas med hjälp av antibiotika eller andra läkemedel.

Symptom på magsår

Magsår (ulcus) kan kännas på olika sätt och antingen ge diffusa symptom som kommer och går eller akuta buksmärtor. I lindrigare fall kan du få molande värk högt upp i mitten av magen. Halsbränna, illamående och kräkningar är också vanliga symptom. Även viktnedgång och svårighet att svälja kan förekomma. Vid blödande eller brustet magsår är förloppet snabbt och smärtan intensiv.

Akuta symptom vid blödande magsår:

  • kraftiga magsmärtor i övre delen av magen

  • blodiga eller kaffesumpsliknande kräkningar

  • svart avföring eller blod i avföringen

  • hård och spänd mage

  • feber och allmän sjukdomskänsla.

Andra tänkbara förklaringar

Magsmärtor och illamående behöver inte betyda att du har just magsår. Magkatarr (gastrit) och IBS kan exempelvis ge liknande besvär, men ofta i en lindrigare form. Magsår ger ihållande symptom som brukar försämras över tid eller uppstå akut.

Orsaker till magsår

Om slemhinnan är försvagad i magsäcken eller tolvfingertarmen kan det bildas magsår. Finns det inte tillräckligt med skyddande slem kan magsyra tillsammans med enzymet pepsin skapa sår. Det beror ofta på en infektion som orsakas av bakterien helicobacter pylori. Magsår kan även orsakas av kortison eller antiinflammatoriska läkemedel, men du kan även få besvär utan att det finns någon tydlig förklaring.

Om du röker är du betydligt mer sårbar för magsår än andra.

Ett blödande eller brustet magsår innebär att såret har gått igenom slemhinnans vägg och att det finns risk att innehållet läcker ut i buken.

Behandling

För att konstatera magsår krävs en medicinsk utredning som bland annat inkluderar en undersökning av mag-tarmkanalen genom så kallad skopi. Magsår som orsakas av bakterier behandlas med antibiotika och läkemedel som minskar syraproduktionen. Om magsåret är orsakat av ett läkemedel byter läkaren ut läkemedlet och ordinerar ofta även medicin som minskar magsyran.

Vad kan jag göra själv?

På apotek finns receptfria läkemedel som minskar eller neutraliserar magsyran och lindrar besvär om du har halsbränna och ont i magen. Om behandlingen inte hjälper och du misstänker att du har fått magsår behöver du uppsöka läkare.

Du kan minska risken för magsår genom att undvika:

  • rökning

  • alkohol

  • kaffe

  • starkt kryddad och hårt stekt mat

  • inflammationshämmande läkemedel.

När bör jag söka vård?

Kontakta sjukvården om du tror att du har magsår. Det gäller även om du har haft magsår tidigare och får nya besvär. Om du har svårt att svälja eller ofrivilligt går ner i vikt bör du också söka vård.

Sök vård akut om du får akuta smärtor i övre delen av magen, har svart avföring, blodiga kräkningar eller kräkningar som liknar kaffesump.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp i samband med magsår. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård. Vid den här typen av magsmärtor krävs en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry