Ladda ned Ladda ned

Munsår

Trots att munsår är vanligt förekommande och större delen av Sveriges befolkning är smittad av herpesvirus kan det både vara smärtsamma och psykiskt påfrestande.

Orsaker

Vanligtvis orsakas munsår av en infektion med ett så kallat herpes simplex virus (HSV). Det finns två typer av herpesvirus som kan ge upphov till munsår, dessa kallas HSV-1 och HSV-2. I de flesta fall orsakar HSV-1 munsår medan HSV-2 brukar ge upphov till liknande blåsor eller sår kring genitalier (s.k. könsherpes). Cirka 60 % av vuxna i Sverige är smittade av herpesviruset som orsakar munsår. Har man en gång blivit smittad av viruset stannar det vilande i kroppens nervbanor resten av livet. De flesta får bara symtom med munsår en eller ett par gånger under livet, hos vissa återaktiveras dock viruset oftare och orsakar då ett utbrott med munsår. Det finns ingen känd anledning till varför en del får återfall av munsår oftare än andra, däremot vet man att vissa faktorer kan öka risken för att viruset återaktiveras. Exempel på dessa faktorer är:

  • Förkylning och andra infektioner
  • Solljus
  • Kyla
  • Stress
  • Sömnbrist
  • Närings- eller vitaminbrist
  • Torra, spruckna eller irriterade läppar

I vissa fall kan munsår ha andra orsaker än herpesinfektioner. Torra och spruckna läppar kan leda till en bakterieinfektion med sår som liknar de som orsakas av herpesvirus. Närings- eller vitaminbrist ger ofta upphov till torra mungipor med sprickor.

Symtom

Det första symtomet av munsår är oftast en kittlande känsla i läpparna, vissa upplever detta som smärtsamt. Ett par timmar senare utvecklas en svullnad och rodnad kring det berörda området. Efter ytterligare några timmar syns små vätskefyllda blåsor, dessa innehåller viruspartiklar och är mycket smittsamma. Två till tre dagar senare bildas en sårskorpa över munsåret som brukar vara i en eller ett par veckor innan såret läker.

Att tänka på

Herpesvirus smittar genom bland annat pussar och kyssar. Även viruspartiklar på händer och handdukar kan vara smittsamma. Har du ett munsår är blåsan mest smittsam de första två eller tre dagarna innan en sårskorpa bildats. Förutom att smitta andra kan herpesvirus även orsaka sår och blåsor kring och i ögonen, detta kan ha allvarliga följder och behöva behandlas på sjukhus. För att undvika att smitta både dig själv och andra är det viktigt att hålla god handhygien om du har ett aktivt munsår. Det är också viktigt att undvika pussar eller kyssar, framförallt de första dagarna.

I vissa fall kan munsår bli infekterade av bakterier. Detta sker oftast om området inte hålls rent nog. Det är bra att i möjligaste mån undvika att peta på eller i munsåret, både för att undvika bakterieinfektioner och för att inte att smitta andra.

Behandling

Det finns flera olika receptfria krämer på apoteket för att bekämpa herpesviruset som orsakar munsår. Generellt sett är dessa krämer bara effektiva om munsåret behandlas i ett mycket tidigt stadium. Har du ofta besvär av munsår finns mediciner i tablettform, dessa är dock receptbelagda och bör inte tas utan att en läkare värderat både för- och nackdelar med denna typ av behandling.

När du bör söka vård

Munsår som orsakas av herpesinfektioner läker i de allra flesta fall av sig själv. I vissa fall kan det dock vara bra att söka läkarvård. Har du ett munsår som varat i mer än två veckor utan att läka kan det vara infekterat av bakterier. Om du ofta drabbas av svårläkta munsår kan viruset behandlas med receptbelagda tabletter. Misstänker du att du fått en herpesinfektion med blåsor, svullnad och smärta i kring eller i ögat bör du söka vård hos närmaste vårdcentral eller akutmottagning. Om du har hög feber i samband med munsår bör du också söka vård hos en vanlig vårdcentral.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

Vi på KRY kan hjälpa dig med både rådgivning och behandling av munsår.

Ladda ned appen redan idag