Tinnitus – öronsusningar

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Tinnitus kännetecknas av ihållande ljud inuti öronen, till exempel öronsus eller att det tjuter i örat. Det beror oftast på att du har utsatts för höga ljud eller vistats länge i miljöer med störande ljud. Ibland kan nedsatt hörsel, muskelspänningar, psykiska påfrestningar eller bakomliggande sjukdomar orsaka tinnitus. Det finns sätt att lindra besvären, bland annat genom distraktion med hjälp av olika bakgrundsljud.

Vad är tinnitus?

Tinnitus innebär att du hör ett oförklarligt ljud i ena örat eller båda öronen. Vissa upplever att det tjuter eller piper medan andra hör ett ständigt brus eller ett metalliskt ljud. Ett typiskt kännetecken för tinnitus är att du upplever att det låter eller tjuter i öronen extra mycket när det är tyst omkring dig.

Tinnitus är ett symptom, inte en sjukdom, som kan förekomma i alla åldrar och ha många olika förklaringar. Besvären kan till exempel bero på att du har utsatts för höga eller långvariga ljud utifrån. Studier visar att exempelvis hög musikvolym under långa perioder kan orsaka tinnitus. Vissa sjukdomar och läkemedel är andra orsaker till upplevelsen av ljud i öronen.

Ljudet kan komma som ett plötsligt öronsus eller uppstå långsamt, till exempel som ett långt pipljud. Vissa har livslånga besvär ‒ då kallas det för kronisk tinnitus. Det är vanligast att få tinnitus efter 60 års ålder. Då kan öronsusningar och andra missljud i örat vara kopplade till nedsatt hörsel eller åldersförändringar i hörselsinnet. 

Olika typer av tinnitus

Det finns olika typer av tinnitus. För det allra mesta handlar det om ljud som bara du kan höra och ljud som inte är kopplade till några bakomliggande problem.

 • Subjektiv tinnitus – Den vanligaste sortens tinnitus som betyder att det bara är du som hör ljuden. Besvären har ofta kopplingar till exponering för höga ljud eller långvarigt bullriga ljud. Andra förklaringar kan vara en fallskada eller slag mot huvudet. I mer ovanliga fall kan subjektiv tinnitus vara kopplad till vissa sjukdomar som hjärnhinneinflammation och multipel skleros.

 • Somatisk tinnitus – När din tinnitus är ett symptom på kroppsliga besvär som exempelvis spänningar i nacke och axlar eller problem med tänder och käke.

 • Objektiv tinnitus – En ovanlig form av tinnitus som innebär att exempelvis en läkare kan höra ljudet i takt med dina hjärtslag, oftast med hjälp av stetoskop. Den här typen av tinnitus kan bland annat bero på anatomiska förändringar i blodkärl längre in i örat.

Symptom vid tinnitus

Tinnitus kännetecknas av olika typer av ljud i ett öra eller båda öronen. Det kan antingen vara ett ihållande ljud eller ett eller flera ljud i örat som kommer och går. Olika ljud kan pågå samtidigt. Vissa upplever ett oförklarligt eller konstigt ljud, som ett sus eller att det brusar i huvudet. Andra upplever vibrationer i örat, brummandeeller ringande ljud. Några hör ett pipande ljud eller tjut i örat, men lika ofta beskrivs det som ett viskande sus eller brus i örat.

När andra ljud pågår samtidigt upplever många att ljudet i öronen dämpas. Tinnitus blir ofta mer framträdande när det är tyst omkring dig. Det är inte ovanligt att besvären ökar i samband med stress eller andra psykiska påfrestningar. Därför kan tinnitus minska eller försvinna när känslor som orsakar stress eller ångest och oro blir mindre framträdande.

De flesta upplever inte att deras tinnitus är så påträngande att den påverkar vardagen negativt, men några har stora besvär som innebär att ljudet är så störande att det påverkar sömnen, koncentrationen och det psykiska måendet.

Andra tänkbara förklaringar

Sus i öronen kan till exempel bero på en vaxpropp som orsakar hörselnedsättning i örat, vilket kan tolkas som tinnitus. Öronvaxet täpper igen hörselgången och ljudet blir som en tillfällig tinnitus som går över när vaxproppen är borttagen. Ibland kan tinnitus vara ett av flera symptom vid Ménières sjukdom. Det är en sjukdom i innerörat som bland annat kännetecknas av yrsel.

Orsaker till tinnitus

Tinnitus kan ha flera orsaker. Vissa får tillfällig tinnitus vid en förkylning, öroninflammation eller tryckförändringar i samband med flygning eller dykning. Har du varit exponerad för höga ljud kan du få plötslig tinnitus som kan dämpas eller försvinna efter en tids vila med mindre exponering för ljud. I vissa fall kan hörselsinnet ha tagit skada och då kan din tinnitus återkomma eller bli permanent.

Långvarig vistelse i bullriga miljöer eller ihållande exponering för hög musik kan också orsaka tinnitus. Ibland kan tinnitus utlösas av sjukdomstillstånd i örat, muskelspänningar eller vara en biverkan av vissa läkemedel. Vid depression och ångest kan tinnitus vara ett av flera symptom. Det finns även vissa bakomliggande sjukdomar där tinnitus är en del av symptombilden. Även ärftlighet och åldersförändringar kan vara förklaringar till tinnitus.

Några vanliga orsaker till tinnitus:

 • exponering för mycket högt ljud eller buller

 • bett- och käkledsproblem

 • muskelspänningar och ledvärk

 • stress eller andra psykiska påfrestningar

 • nedsatt hörsel eller åldersförändringar 

 • öroninflammation 

 • biverkan av vissa läkemedel.

Ibland kan tinnitus i kombination med andra symptom vara tecken på bakomliggande sjukdom. Dit hör bland annat Ménières sjukdom som utöver tinnitus även kännetecknas av kraftig yrsel och nedsatt hörsel. Diabetes, högt blodtryck och anemi är andra exempel.  

Utredning och behandling vid tinnitus

Det finns inte någon objektiv metod för att mäta ljudet vid tinnitus och variationen är stor mellan olika personer. Det viktigaste är att ta reda på orsaken till din tinnitus för att utesluta eller behandla underliggande sjukdomar. En fysisk undersökning och ett hörseltest ingår ofta i utredningen. Vid mycket besvärande tinnitus eller andra relaterade symptom kan du få en remiss för vidare undersökning och utredning av en audionom eller läkare som är specialiserad inom öron-näsa-halssjukdomar.

Det finns inte någon medicin mot tinnitus men det finns andra typer av behandling som ibland kan vara en hjälp mot tinnitus:

 • hörapparat vid hörselnedsättning – försämrad hörsel kan orsaka tinnitus och med rätt hjälpmedel kan besvären lindras eller försvinna helt

 • bettskena – om din tinnitus har kopplingar till ditt bett eller musklerna i käkleden kan du få hjälp av din tandläkare, ofta i form av en bettskena

 • fysioterapi och akupunktur – ibland kan smärta och muskelspänningar orsaka tinnitus, då kan du få hjälp med rörelseövningar 

 • kognitiv beteendeterapi – KBT kan vara en effektiv hjälp vid tinnitus som påverkar din sömn eller koncentration, vid stressrelaterad tinnitus kan du också få konkreta råd som bidrar till återhämtning och avslappning

 • tinnitus retraining therapy – TRT är en sorts ljudstimulering som går ut på att minimera och hantera din upplevelse av ljudet i öronen, behandlingen utförs av en audionom.

Vad kan jag göra själv?

Tinnitus går inte alltid att påverka och det finns inget vedertaget sätt att bota tinnitus själv. Du kan däremot skapa förutsättningar som i vissa fall kan lindra dina besvär vid tinnitus. Har du varit exponerad för höga ljud kan du få plötslig tinnitus, vilket är ett tecken på att du behöver vila och undvika ljud under en period. Om du har tinnitus som blir särskilt tydlig när det är tyst kan det hjälpa att försöka distrahera dig med andra ljud, till exempel genom att sätta på radion eller lyssna på en ljudbok.

Så här kan du minska besvär med tinnitus:

 • uteslut vaxpropp som orsak – ibland kan din öronsusning försvinna när sjukvårdspersonal hjälper dig att avlägsna en vaxpropp 

 • undvik starka ljud och bullriga miljöer – använd öronproppar eller hörselskydd om du vistas i miljöer med mycket ljud eller hög volym 

 • minimera förvärrande faktorer – försök att anpassa vardagen om du brukar få mer besvär i samband med stress, starka ljud, kraftig fysisk ansträngning eller dålig sömn

 • hitta ett distraherande bakgrundsljud – lugn musik eller avslappnande ljud kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter eftersom en helt tyst miljö kan göra att din tinnitus känns extra besvärande

 • skapa tid för återhämtning – stress gör att tröskeln för att tolerera tinnitus sänks och på så sätt blir ljudet mer besvärande; försök att skapa tid för återhämtning.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har besvär med ljud i örat som påverkar dig negativt i vardagen. Du bör också söka vård om du har tinnitus som är synkroniserad med din puls.

Sök vård vid långvarig tinnitus och samtidigt upplever muskelspänningar, stress eller oro.

Sök vård akut om du har tinnitus i kombination med yrsel och hörselnedsättning. Om du får tinnitus eller hörselpåverkan i samband med ett mycket starkt ljud intill örat bör du också söka vård akut. 

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp med tinnitus. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad eller remitterad till vidare vård. För att konstatera tinnitus krävs en fysisk undersökning.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

StressÖroninflammationDepression och nedstämdhet Utmattningssyndrom