Ladda ned Ladda ned

Värk i kroppen

Allmänt

Värk i kroppen kan uppstå av en mängd olika orsaker och anledningar och det finns både akut och långvarig/kronisk värk samt olika typer av värk/smärta. Här kan du läsa mer.

Symptom

Man kan få olika symptom när man har värk i kroppen beroende på vilken typ av värk det är. Smärta/värk delas in i två olika grupper, akut och långvarig smärta dvs kronisk. När man har kronisk värk p g a sjukdom eller skada är det vanligt att man även lider av onaturlig trötthet, huvudvärk och nedstämdhet. Värk i kroppen kan man även få när man drabbas av en infektion, typ influensa, och då är det även vanligt att man har feber, yrsel och sämre aptit.

Orsaker

Det finns som sagt en mängd olika orsaker till att man får värk i kroppen. Har man en kronisk värk, dvs värk som varat i mer än 6 månader, kan det antingen vara en form av muskelsjukdom, ledsjukdom eller att värken orsakats av dåliga arbetsställningar och/eller stress. Andra orsaker till värk i kroppen, då mer av den akuta typen, kan vara att man tränat för hårt och drabbats av träningsvärk eller att man blivit smittad av en bakterie/virus och därmed fått en infektion i kroppen.

Behandling

I första hand behöver man utreda om det är en akut eller kronisk värk i kroppen man drabbats av. Den akuta värken är kanske den som är lättast att behandla då det oftare är enklare att ställa en diagnos på vad för sorts sjukdom det är och vilken behandling man i så fall behöver. Kronisk värk kan vara betydligt svårare att komma underfund med och kräver ofta en större utredning innan man vet hur sjukdomen/tillståndet ska behandlas. Oavsett om det är akut eller kronisk värk är det ovanligt med underliggande allvarliga sjukdomar.

När du bör söka vård

Om du har den akuta formen av värk typ träningsvärk eller influensa, behöver man ofta inte uppsöka någon vård utan man kan behandla själv hemma med hjälp av smärtstillande läkemedel och värme/kyla i form av värmedyna och/eller tigerbalsam. Däremot bör man uppsöka läkare om man haft värk i kroppen en längre tid så att man kan fastställa diagnos och därmed få rätt behandling. Eftersom det finns olika typer av smärta och värk kan det vara bra om man noga tänker igenom sin egen smärta/värk är så man kan förklara för läkaren.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

Då vi inte kan utföra en fysisk undersökning kan vi inte hjälpa till vid ont i kroppen.