Influensa

Få snabb hjälp vid influensa redan idag

 • Över 98% patientnöjdhet
 • Europas största digitala vårdgivare
 • Möten på över 20 språk
 • Öppet varje dag 06.00-24.00

Få snabb hjälp vid influensa redan idag

 1. 1
  Ladda ner appen
 2. 2
  Logga in med bank-ID
 3. 3
  Boka möte med läkare
 4. 4
  Få råd om behandling

Influensa

Influensa

Hur blir man smittad?

Influensa är ett luftburet virus som smittar just genom inandningsluften. Det betyder att om någon hostar eller andas rakt på dig så kan du bli smittad. När någon hostar eller nyser sprids små droppar som innehåller viruset. Viruset kan sedan smitta genom att landa på händerna eller genom kontakt med dina slemhinnor. De små dropparna kan också landa på olika ytor eller föremål som du sedan tar i. När viruset väl är inne i kroppen sprids det snabbt och du blir vanligtvis sjuk inom en till fyra dagar. Du är oftast smittsam ett dygn innan och tre-fem dygn efter att du har blivit sjuk, eller så länge du har feber. Den totala sjukdomstiden är runt sju-tio dagar.

Diagnos

Influensasymtomen kan likna dem för en svårare förkylning ibland och det kan därför vara svårt att veta säkert om det rör sig om influensa eller inte. En person med sjukdomen uppvisar dock oftast akut uppkommen matthet, huvudvärk, muskelvärk och feber. Dessutom tillkommer vanligen halsont och torrhosta som en del av besvären liksom i början rodnade ögonvitor. I influensatider är det lätt att diagnostisera genom symtom. Ibland kan särskilt näs eller halsprov behövas för snabbdiagnostik. I början av ett influensautbrott görs prover för att ta reda på hur influensan ter sig allmänt under just den här perioden.

Hur går undersökningen till?

När någon söker vård för misstänkt influensa genomförs en läkarundersökning. Läkaren utför en allmän undersökning av ögon, öron och hals samt lyssnar på lungor och hjärta och känner efter svullna lymfkörtlar. Ögonen undersöks, eftersom ett tidigt influensasymtom är just rodnade, irriterade ögon. Under undersökningen vill läkaren även försäkra sig om att influensan inte har lett till någon följdsjukdom. Riskgrupper är mer utsatta för följdsjukdomar än de som är vid hälsa och har ett bra immunförsvar. Läkaren kan också ta ett blodprov eller näs/svalgprov. Proverna skickas till ett laboratorium och i början av ett influensautbrott genomförs fler tester för att ta reda på typen av sjukdom som härjar.

Ser behandlingen olika ut för vuxna och barn?

Influensan är ett virus och kan därför inte behandlas med antibiotika. Behandling för influensa är ovanligt. Det gäller istället att i första hand minska symtomen, samt att undvika att det blir värre på grund av vätskebrist. Det är bra att dricka ordentligt, speciellt om du har hög feber. Det är också bra att vila mycket och gärna ligga med huvudet högt. Om du har hög feber eller huvudvärk kan du ta receptfria smärtstillande och febernedsättande medel med paracetamol eller ibuprofen som verksamma medel. För barn med influensa eller vattkoppor är det viktigt att inte ta smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra då detta kan leda till allvarlig sjukdom. Exempel på läkemedel som kan vara farliga för barn är Bamyl och Treo.

Är det vanligt med andra sjukdomar eller komplikationer i samband med influensa?

I vissa fall kan influensa leda till följdsjukdomar såsom bihåleinflammation, olika typer av lunginflammation och öroninflammation. Om du misstänker att du har fått någon av dessa infektioner bör du ta kontakt med läkare. Bihåleinflammation får du när håligheter i ansiktet svullnar och blir ömma. Öroninflammation är en bakterieinfektion i öronen som gör mycket ont och ger en känsla av lock för örat. Ingen av dessa sjukdomar smittar och de går ofta över av på egen hand. Du kan träffa en läkare genom ett videomöte på KRY för att få råd eller recept alternativt remiss. Vid allvarligare infektioner kan behandling med antibiotika bli aktuell. Har du misstänkta symtom på lunginflammation såsom ökande andningsproblem, svår torrhosta eller tillkomst av färgade upphostningar ska du i första hand ta kontakt med läkare som kan lyssna på lungorna.

Hur kan jag undvika influensa?

För att undvika att smittas av influensa är det viktigt att ha bra handhygien. Undvik kontakt med smittade. Tvätta händerna noggrant och använd med fördel handsprit. På många allmänna platser såsom skolor och arbeten har handsprit blivit en vanlig detalj på toaletterna. Det bästa är att tvätta händerna noggrant med varmt vatten och tvål och sedan efteråt smörja in de torra händerna med handsprit. I influensatider är det även bra att tvätta handtag på dörrar med handsprit på platser där många människor rör sig, för att undvika att smittan sprids. I Sverige brukar influensautbrott ske under vinterhalvåret, då viruset sprids lättare i torr och kall luft. Det är därför extra viktigt att ha bra handhygien under höst och vinter för att undvika att drabbas eller föra smittan vidare. Influensavaccin rekommenderas i första hand årligen till personer > 65 år eller riskgrupper som har andra kroniska sjukdomar samt viss sjukvårdspersonal.

Boka möte Boka möte