Ladda ned Ladda ned

Influensa

Hur blir man smittad?

Influensa är ett luftburet virus som smittar just genom inandningsluften. Det betyder att om någon hostar eller andas rakt på dig så kan du bli smittad. När någon hostar eller nyser sprids små droppar som innehåller viruset. Viruset kan sedan smitta genom att landa på händerna eller genom kontakt med dina slemhinnor. De små dropparna kan också landa på olika ytor eller föremål som du sedan tar i. När viruset väl är inne i kroppen sprids det snabbt och du blir vanligtvis sjuk inom en till fyra dagar. Du är oftast smittsam ett dygn innan och tre-fem dygn efter att du har blivit sjuk, eller så länge du har feber. Den totala sjukdomstiden är runt sju-tio dagar.

Diagnos

Influensasymtomen kan likna dem för en svårare förkylning ibland och det kan därför vara svårt att veta säkert om det rör sig om influensa eller inte. En person med sjukdomen uppvisar dock oftast akut uppkommen matthet, huvudvärk, muskelvärk och feber. Dessutom tillkommer vanligen halsont och torrhosta som en del av besvären liksom i början rodnade ögonvitor. I influensatider är det lätt att diagnostisera genom symptom. Ibland kan särskilt näs- eller halsprov behövas för snabbdiagnostik.

Hur går undersökningen till?

När någon söker vård för misstänkt influensa genomförs en läkarundersökning. Läkaren utför en allmän undersökning av ögon, öron och hals samt lyssnar på lungor och hjärta och känner efter svullna lymfkörtlar. Ögonen undersöks, eftersom ett tidigt influensasymtom är just rodnade, irriterade ögon. Under undersökningen vill läkaren även försäkra sig om att influensan inte har lett till någon följdsjukdom. Riskgrupper är mer utsatta för följdsjukdomar än de som är vid hälsa och har ett bra immunförsvar. Läkaren kan också ta ett blodprov eller näs/svalgprov. Proverna skickas till ett laboratorium och i början av ett influensautbrott genomförs fler tester för att ta reda på typen av sjukdom som härjar. Detta är en generell beskrivning för hur en undersökning kan gå till när man söker för symptom på influensa.

Ser behandlingen olika ut för vuxna och barn?

Influensan är ett virus och kan därför inte behandlas med antibiotika. Behandling för influensa är ovanligt. Det gäller istället att i första hand minska symtomen, samt att undvika att det blir värre på grund av vätskebrist. Det är bra att dricka ordentligt, speciellt om du har hög feber. Det är också bra att vila mycket och gärna ligga med huvudet högt. Om du har hög feber eller huvudvärk kan du ta receptfria smärtstillande och febernedsättande medel med paracetamol eller ibuprofen som verksamma medel. För barn med influensa eller vattkoppor är det viktigt att inte ta smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra då detta kan leda till allvarlig sjukdom. Exempel på läkemedel som kan vara farliga för barn är Bamyl och Treo.

Är det vanligt med andra sjukdomar eller komplikationer i samband med influensa?

I vissa fall kan influensa leda till följdsjukdomar såsom bihåleinflammation, olika typer av lunginflammation och öroninflammation. Om du misstänker att du har fått någon av dessa infektioner bör du ta kontakt med läkare. Bihåleinflammation får du när håligheter i ansiktet svullnar och blir ömma. Öroninflammation är en bakterieinfektion i öronen som gör mycket ont och ger en känsla av lock för örat. Ingen av dessa sjukdomar smittar och de går ofta över av på egen hand.

Hur kan jag undvika influensa?

För att undvika att smittas av influensa är det viktigt att ha bra handhygien. Undvik kontakt med smittade. Tvätta händerna noggrant och använd med fördel handsprit. Det bästa är att tvätta händerna noggrant med varmt vatten och tvål och sedan efteråt smörja in de torra händerna med handsprit. I influensatider är det även bra att tvätta handtag på dörrar med handsprit på platser där många människor rör sig, för att undvika att smittan sprids. I Sverige brukar influensautbrott ske under vinterhalvåret, då viruset sprids lättare i torr och kall luft. Det är därför extra viktigt att ha bra handhygien under höst och vinter för att undvika att drabbas eller föra smittan vidare. Influensavaccin rekommenderas i första hand årligen till personer > 65 år eller riskgrupper som har andra kroniska sjukdomar samt viss sjukvårdspersonal.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

Vid misstänkt influensa kan du träffa en läkare på KRY för att få rådgivning och recept på symptomlindrande behandling. Vi kan också hjälpa till med kortare sjukintyg (<14 dagar). Om läkaren anser att en fysisk undersökning krävs för bedömning, hänvisas du till en fysisk vårdgivare. I de fallen tar vi inte betalt för besöket på KRY.

Vid allvarligare infektioner, som en komplikation til influensan, kan behandling med antibiotika bli aktuell. Har du misstänkta symtom på lunginflammation såsom ökande andningsproblem, svår torrhosta eller tillkomst av färgade upphostningar ska du därför i första hand ta kontakt med en fysisk vårdgivare.

Ladda ned appen redan idag