Få koll på din obesitas (fetma)

Det finns flera orsaker till obesitas, och ofta är de väldigt individuella. Därför erbjuder vi personliga behandlingsprogram till alla våra patienter, där våra experter är med dig hela vägen.

Vårt behandlingsprogram är digitalt och tillgängligt för alla.

Ta reda på mer

Övergripande om obesitas

Obesitas ökar runt om i världen. Under de senaste 30 åren har obesitas tredubblats bland befolkningen.

1.9 miljarder

vuxna är överviktiga eller har obesitas.

53%

av Europas vuxna befolkning är överviktiga eller har obesitas.

1 av 10

av svenskarna lever med obesitas.

Vad är obesitas?

Obesitas är ett annat ord för fetma. Det innebär kraftig övervikt och ett BMI över 30. Till skillnad från övervikt räknas obesitas som en sjukdom och leder ofta till andra följdsjukdomar. Orsaken till obesitas varierar från person till person, men ofta är det en kombination av livsstil, ärftlighet och andra sociala faktorer som till exempel stress eller psykisk ohälsa.

Få ett personligt behandlingsprogram

Obesitas skiljer sig från person till person. Därför är det viktigt att varje patient erbjuds ett personligt anpassat behandlingsprogram. Programmet sträcker sig från sex månader till två år beroende på dina behov.

En första hälsobedömning

En obesitas-sjuksköterska gör en första hälsobedömning via ett videosamtal följt av ett blodprov som analyseras av en obesitas-expert. Därefter skapar vi ett personligt behandlingsprogram.

Regelbundna uppföljningar

Du erbjuds regelbundna och motiverande samtal med en obesitas-sjuksköterska om hälsosamma vanor som kost och motion. Sjuksköterskan följer upp hur det går för dig under hela behandlingen.

Medicinsk vård

Om en läkare anser att du behöver ytterligare hjälp i din behandlingsplan har vi möjlighet att ordinera läkemedel för alltifrån blodtryck och kolesterol till viktminskning.

Ta reda på mer

Hjälpsamma råd

Obesitas har inte bara en enda orsak, utan är ofta en kombination av många olika faktorer. På samma sätt berör också behandlingsplanen många olika delar av din hälsa – från kost och motion till psykisk hälsa.

Tillstånd relaterade till fetma

Diabetes type 2Högt blodtryck Sömnapné

Få ett personligt behandlingsprogram

Vi erbjuder ett personligt behandlingsprogram, för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Behandlingsprogrammet är digitalt och tillgängligt för alla över 18 år med obesitas.

Ta reda på mer