Obesitas (fetma)

Obesitas är ett annat ord för fetma, som innebär att man har en kraftig övervikt med ett BMI på över 30. Ofta bidrar flera faktorer till att man får en övervikt – som livsstil, ärftlighet och stress eller annan psykisk ohälsa.

Vi erbjuder ett digitalt behandlingsprogram för dig över 18 år som har obesitas.

Läs om behandlingen

Obesitas är en sjukdom

Obesitas räknas som en sjukdom, bland annat eftersom du får en ökad risk för att få andra sjukdomar när du har obesitas. Det kan till exempel handla om diabetes eller högt blodtryck. Just nu ökar obesitas runt om i världen. Under de senaste 30 åren har obesitas tredubblats bland befolkningen.

1,9 miljarder

vuxna är överviktiga eller har obesitas.

53 %

av vuxna i Europa är överviktiga.

1 av 10

av svenskarna lever med obesitas.

3 viktiga delar

Obesitas är en komplex sjukdom som ofta beror på en kombination av faktorer, till exempel livsstil och ärftlighet. Många gånger beror det också på stress och annan psykisk ohälsa. Därför behöver behandlingen också innehålla flera delar. Där ingår förstås kost och motion, men även psykisk hälsa.

För att skapa en hållbar förändring är det viktigt att hela du mår bra.

Så fungerar det

Obesitas är en komplex sjukdom och behandlingen kräver att man tar hänsyn till flera aspekter av din hälsa. Därför samarbetar flera yrkeskategorier för att du ska få en effektiv behandling som passar just dig.

Du berättar om dig själv

Du får börja med att fylla i formulär med frågor om din hälsa och livssituation.

Behandlingen anpassas till dig

Dina svar används som grund för att skapa en behandlingsplan utifrån dina behov och förutsättningar.

Du får rådgivande samtal

Du har tre videosamtal med en sjuksköterska för att komma igång med din behandlingsplan. Under samtalen får du råd om mat, träning och andra hälsosamma vanor.

Boka videosamtal

Artiklar

Här kan du läsa våra artiklar med innehåll som är relaterat till obesitas.

Allmänt om din hälsa – 6 juni 2024

Kom igång efter semestern och lär dig behålla dina rutiner på sikt

Att känna sig omotiverad när det är dags att återgå till arbetet efter semestern är vanligt – speciellt om du jobbar hemifrån. Läs mer på vår hemsida.

Läs mer

Sjukdomar och tillstånd som är relaterade till obesitas

Diabetes typ 2Högt blodtryck Sömnapné

Behandlingsprogram för obesitas

Vi erbjuder ett digitalt behandlingsprogram för dig över 18 år som har obesitas. Vi vet att det är utmanande att gå ner i vikt, men vi är med dig hela vägen.

Läs om behandlingen