ALLMÄNT OM DIN HÄLSA

Goda råd för dig som lever med övervikt eller fetma

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry
Hälften av Sveriges vuxna befolkning lider av övervikt eller fetma – men det går att göra något åt det. Nedan går vi igenom hur du kan förändra dina levnadsvanor och förbättra din hälsa.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Vad är skillnaden mellan övervikt och fetma?

Skillnaden mellan övervikt och fetma är att övervikt räknas som ett tillstånd och fetma räknas som en sjukdom. Övervikt kan behandlas med hjälp av förändrad kosthållning och ökad fysisk aktivitet. Överviktiga personer har en ökad risk att utveckla fetma. Eftersom fetma är en sjukdom finns det olika behandlingar.

Både övervikt som fetma bestäms utifrån en persons BMI. BMI står för Body Mass Index och är ett internationellt mått som Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram i syfte att objektivt bedöma totalt kroppsfett på en person.

Här följer BMI-värden utifrån WHO:s klassificering:
Undervikt <18,5
Normalvikt 18,5-24,9
Övervikt 25-29,9
Fetma >30
Här kan du räkna ut ditt BMI.

Utöver BMI är midjemåttet relaterat till risken att utveckla metabola sjukdomar, som diabetes typ 2 eller högt blodtryck. Om midjemåttet är mer än 88 cm för kvinnor och mer än 102 cm för män räknas risken för att utveckla en sjukdom som hög.

Varför bör jag gå ner i vikt?

Övervikt eller fetma innebär en ökad risk för olika sjukdomar, framför allt om man har ett BMI på över 35. Det är inte bara problem med andning och möjligheten att röra på sig som kan påverkas, även kroppens inre organ kan drabbas och leda till sjukdomar som påverkar bland annat blodsockret och levervärden.

Minskad risk för sjukdom
Oavsett om du räknas som överviktig eller fet, kan en viktminskning innebära lägre risk för att utveckla följande sjukdomar:

  • hjärt- och kärlsjukdom
  • typ 2-diabetes
  • vissa cancerformer
  • sömnproblem som sömnapné
  • gallsten
  • led- och muskelproblem.

Förbättrad fertilitet
Om du lider av grav övervikt eller fetma kan det påverka fertiliteten. Att gå ner i vikt kan underlätta möjligheten att bli gravida.

Minskad risk för komplikationer från covid-19
Ett högt BMI har identifierats som en riskfaktor för covid-19 med ett mer allvarligt sjukdomsförlopp. Om du går ner i vikt kan risken för svår och långdragen sjukdom minska.

Hur går jag ner i vikt?

Vanligtvis är en långsam viktnedgång mer varaktig – hårdbantning och snabba dieter fungerar oftast inte. Här är några råd som kan hjälpa dig gå ner i vikt:

Balansera kost och kalorier
Se till att du får i dig mat från alla livsmedelsgrupper som ingår i kostcirkeln. Utöver en balanserad kost måste du tänka på antalet kalorier du får i dig i förhållande till hur mycket du förbränner. Detta för att din viktminskning ska lyckas. Anpassa kosten efter dina förutsättningar och sådant som du tycker om.

Motionera mer
Försök att röra på dig ungefär 30 minuter per dag. Det kan handla om allt från trädgårdsarbete och långa promenader till styrketräning och spinning. Välj en aktivitet som passar dig – då blir det lättare att upprätthålla träningen.

Träffa likasinnade
Det finns flera olika viktminskningsgrupper där du kan träffa andra som har gett sig ut på samma viktminskningsresa – ett jättebra sätt för att hålla motivationen uppe.

Försvårande orsaker
Ibland kan det finnas bakomliggande sjukdomstillstånd som förhindrar viktminskning, innan du har fått en diagnos och behandling. Sköldkörtelsjukdomen hypotyreos kan vara ett exempel på en sådan bakomliggande sjukdom.

Även psykisk ohälsa kan försvåra möjligheterna att gå ner i vikt. Då är det viktigt att du får hjälp av exempelvis en psykolog för detta. Psykisk ohälsa kan till exempel handla om depression, ångest och utmattning.

Ta hjälp av vårt behandlingsprogram
Vi på Kry erbjuder ett behandlingsprogram för alla med ett BMI över 30. Du får en behandlingsplan som är anpassad efter dina behov. Det här kan till exempel ingå i behandlingen:

  • råd om mat, rörelse och beteendeförändringar
  • videosamtal med en sjuksköterska som följer upp dina resultat
  • fysisk aktivitet på recept (FaR)
  • läkemedel för viktnedgång.

Läs mer om behandlingsprogrammet här.

Så kan Kry hjälpa till

För dig som har fyllt 18 år och har ett BMI som är 30 eller högre erbjuder vi ett behandlingsprogram genom appen. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad psykologisk eller medicinsk behandling alternativt bli hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Så kommer du igång med träningen
Allmänt om din hälsa – 12 dec. 2023

Så kommer du igång med träningen 2024 – fysioterapeutens råd

Louise Levin, fysioterapeut på Kry, ger tips och råd om hur du kommer igång med träningen.

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.