PSYKISK HÄLSA

Sprutfobi i vaccintider – så blir du av med rädslan

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Dag Härdfeldt, legitimerad psykolog
Många ser fram emot att ta vaccinet mot covid-19, men för de som lider av sprutfobi kan blotta tanken på en spruta skapa obehagskänslor. Här följer information kring orsakerna bakom sprutfobi och hur du blir av med rädslan.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Vad är sprutfobi?

Hundratusentals svenskar lider av spruträdsla eller sprutfobi. Dessa två tillstånd skiljer sig åt. Spruträdsla innebär att du känner en rädsla inför stick, sprutor eller blodprov. Hur stor rädslan är och hur mycket den påverkar en är individuellt.

Det är naturligt att bli rädd ibland och reagera på något som upplevs som ett hot. Men en fobi däremot är en överdriven rädsla, som leder till en funktionsnedsättning, för sådant som inte behöver innebära ett hot, till exempel fobi för sprutor. Tvärtom kan blodprov, vaccin eller andra sprutor vara bra för din hälsa.

Ibland kan åsynen av blod väcka samma typ av rädsla. Då kallas det hemofobi.

Sprutfobi kan vara medfött

Vad som orsakar sprutfobi skiljer sig åt från person till person – och anledningarna kan vara många. Vissa tycker inte om att vårdpersonalen sticker en i kroppen, medan andra tycker det är jobbigt att inte ha kontroll över själva sticket.

Till skillnad från många andra fobier kan sprutfobi även vara medfött. Du kan ha ärvt en typ av reflex som gör att din puls och ditt blodtryck påverkas kraftigt när du ska ta en spruta.

Om du har varit med om många obehagliga stickupplevelser som barn kan du utveckla sprutfobi. Har du varit sjuk under en längre period i livet och därför getts många nålstick kan det också orsaka sprutfobi.

Symptom på sprutfobi

Det är vanligt att undvika att besöka vården för provtagning eller vaccinering om du lider av sprutfobi.

En sprutfobi kan uttrycka sig på följande sätt:

  • Blodtrycket och hjärtslagen ökar, för att sedan sjunka kraftigt eftersom kroppen försöker kompensera. Detta kan leda till att du blir yr eller att du svimmar.
  • Du kan drabbas av panikkänslor, hjärtklappning, andnöd, svettningar, illamående och yrsel.

Reaktionerna är ofarliga, men upplevs ofta som obehagliga för de som drabbas.

Råd inför sticktillfället

Här följer några råd för hur du kan hantera din rädsla vid själva sticktillfället:

  • Tala om för vårdpersonalen att du är rädd.
  • Tala om för vårdpersonalen att du är känslig för smärta.
  • Använd smärtlindrande kräm på huden där sticket ska göras.
  • Be om att få ligga ner om du lätt blir yr eller svimfärdig.
  • Håll dig distraherad vid sticktillfället genom att till exempel lyssna på musik, titta åt ett annat håll och försök tänka på något annat.

Behandling av sprutfobi

Det hjälper inte att undvika sprutor eller nålar för all framtid. Det första steget mot att bli av med sprutfobin är att erkänna och uppmärksamma din rädsla.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan hjälpa dig bli av med sprutfobi. Behandlingen går ut på att du långsamt får vänja dig vid sprutor och öva på att inte förknippa sprutor med något farligt. Vänd dig till en psykolog för att diskutera hur du bäst kan lägga upp din behandling.

Du som drabbas av blodtrycksfall eller svimningar kan använda en behandlingsmetod som kallas tillämpad spänning. Metoden går ut på att du spänner musklerna, vilket leder till att blodtrycket ökar. Det hindrar blodtrycket från att sjunka och minskar därmed risken att svimma. En psykolog kan ge dig mer information om metoden.

Så kan vi på Kry hjälpa till

Du kan vända dig till Kry om du lider av sprutfobi. Beroende på hur allvarlig din rädsla är kan du få hjälp på en av våra vårdcentraler eller via ett videomöte. En psykolog gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Psykisk hälsa – 13 dec. 2023

Psykologin bakom lyckade nyårslöften

Hur lyckas du med dina Nyårslöften? Chefspsykologen ger dig 4 tips för att öka sannolikheten att lyckas med dina nyårslöften

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.