Ladda ned Ladda ned

Fobier

En fobi ger intensiv rädsla för en specifik sak eller situation. Det kan till exempel röra sig om ett visst djur, trånga utrymmen eller att ta sprutor. Kry kan hjälpa vid fobier.

Det är inte helt klarlagt vad som gör att vissa får fobier, men ärftlighet är en faktor.

Vissa personer minns exakt hur deras fobi uppstod, de kan till exempel ha blivit fast i en hiss och sedan fått stark ångest av känslan av att vara instängd.

Föräldrar kan också överföra rädslor till sina barn. Barn kan till exempel märka att föräldern är rädd för att flyga, och ta efter deras beteende.

Några vanliga typer av fobi är:

  • djur, till exempel ormar, spindlar, getingar eller hundar
  • platser, till exempel hissar, flygplan eller grottor
  • naturliga miljöer, till exempel höjder, mörkt vatten eller stormar
  • sprutor, blod, tandvård och andra ingrepp på/i kroppen

Hur stora problem en fobi orsakar är individuellt. Det beror på hur stor rädslan är och hur ofta det uppstår situationer där du riskerar att stöta på det som du är rädd för.

När du möter eller upplever det du är rädd för kan du till exempel få:

En fobi leder ofta till att du undviker olika situationer där du riskerar att möta det du är rädd för. Det kan till exempel handla om att undvika högt gräs om du har ormfobi eller att alltid ta trapporna om du har hissfobi. Detta kallas undvikandebeteenden.

Det är också vanligt att använda små knep för att hantera rädslan. Har du flygfobi kan det handla om att blunda och lyssna på hög musik när du flyger. Detta kallas för säkerhetsbeteenden.

Att använda undvikande- och säkerhetsbeteenden innebär att du beter dig som om situationen vore farlig. Det leder till att du fortsätter uppleva situationen som farlig. Du ger dig själv då aldrig chansen att undersöka vad som skulle hända vid ett möte med det du är rädd för. Resultatet blir att du går miste om viktiga insikter och erfarenheter, samtidigt som rädslan förstärks och lever kvar.

Fobier hos barn och unga
Små barn får oftast fobier som rör djur, sprutor och åska.
Barn som har ångest kan till exempel uppleva att:

  • hjärtat bultar hårt
  • det gör ont i magen
  • det är svårt att andas
  • att det snurrar

Diagnosen specifik fobi ges när din rädsla för något är överdriven och ihållande över en längre tid, ofta sex månader eller längre. Det du är rädd för skapar så gott som alltid en stark ångestreaktion och fobin leder till begränsningar i vardagen.

Så mår du bättre
Det mest kraftfulla verktyget för att behandla fobier är en metod som kallas för exponering. Det innebär att du gradvis närmar dig det du är rädd för, utan att distrahera dig själv eller fly från det du upplever som farligt. Ju mer du övar desto mindre skrämmande upplevs det du är rädd för.

Vissa klarar av att arbeta med exponering på egen hand, eller med stöd från anhöriga. Andra kan behöva hjälp av en psykolog.

Fobier behandlas med kognitiv beteendeterapi, KBT, där exponering ingår.

Sök vård om din fobi påverkar och begränsar ditt liv.

Du kan vända dig till KRY om du tror att du lider av en fobi och fobin leder till begränsningar i vardagen.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Senast uppdaterad:
2 dec 2018
Granskare:
Jesper Enander, Chefspsykolog