Kry-logo
Ladda ned

Elevhälsa

Våra barnpsykologer erbjuder stöd till barn och unga samt till dig som förälder.

På den här sidan finns information för personal inom elevhälsa och skola om psykologverksamheten på Kry. Elevhälsan spelar en avgörande roll i arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga, eftersom det ofta är där sådana problem först uppmärksammas. Samtidigt är elevhälsans uppdrag i första hand att främja och förebygga. För elever som behöver mer hjälp fungerar dessvärre vårdkedjan ofta dåligt. Tillgången på psykologisk behandling inom primärvård och psykiatri varierar i landet och vissa elever får vänta orimligt länge på hjälp. Det är i sådana fall som KRY kan vara ett viktigt komplement till första linjens psykiatri och BUP. Därför ser vi också samverkan med elevhälsan som ett viktigt mål för att kunna bidra till bättre psykisk hälsa för barn och unga.

Kry och elevhälsan

Vad kan Kry erbjuda elevhälsan? Vi har flera projekt och aktiviteter som vi hoppas kan vara till nytta för elevhälsan. Här är några exempel:

  • Säkert videoverktyg för elevhälsan. Under våren 2020 blev behovet av att kunna erbjuda vård på distans akut. Därför har Kry utvecklat ett säkert verktyg för videosamtal Care Connect, som är fritt att använda för alla vårdgivare, inklusive elevhälsan. Care connect är kostnadsfritt och klarar till skillnad från många andra program (t ex Skype eller Zoom) de juridiska krav som ställs för att kunna använda sådana verktyg inom vården.

  • Nyhetsbrev för elevhälsan. Glappet mellan praktik och forskning är en allmän utmaning i samhället. En stor del av den forskning som publiceras når aldrig verksamheterna som forskningen handlar om. Tvärtom har lider forskare ofta brist på den kunskap som genereras i dessa verksamheter. Av den anledningen ger KRY ut ett månatligt nyhetsbrev författat av Martin Forster, leg. psykolog och forskare på Karolinska institutet. Martin är också ansvarig för utvecklingen av barnpsykologi på Kry. I nyhetsbrevet sammanfattas aktuell forskning som rör skola och elevhälsa. Anmäl dig här.

  • Konferenser för elevhälsopersonal. Under hösten 2019 anordnade KRY en konferens till självkostnadspris för elevhälsopersonal från hela Sverige. Syftet var att sprida kunskap om preventivt arbete i stort och prevention/promotion inom skolan i synnerhet. Vi kommer framöver att arrangera fler konferenser av samma slag. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för elevhälsan om du vill ha information om kommande konferenser.

  • Digital psykologmottagning för alla elever i Sverige. Det vi tror kan vara till störst hjälp för elevhälsan är såklart möjligheten att hänvisa elever och vårdnadshavare till vår digitala psykologmottagning. På mottagningen behandlar våra psykologer samma slags besvär som första linjens psykiatri (läs mer om det längre ner på sidan). Vid bokning av tid finns i regel möjlighet att få ett samtal inom en dag. För elever upp till 15 år får vårdnadshavare boka tid, men elever som är över 15 kan göra det själva om de har bank-id. Den enskilt största åldersgruppen som vi behandlar är faktiskt 16-17-åringar som söker hjälp på egen hand. Möjligheten att få vård utan att behöva blanda in föräldrar kan vara avgörande för vissa ungdomar, vilket bland annat barnombudsmannen betonat.

Vanliga frågor

Vilken slags vårdgivare är Kry?

KRY är en privat aktör inom primärvården som erbjuder videobaserad vård i hela Sverige. Kry har också öppnat flera fysiska vårdcentraler i flera regioner. Precis som andra vårdgivare utgör en del av psykologernas och läkarnas dagliga arbete av att skriva journaler, göra orosanmälningar, hänvisa till psykiatrin och så vidare. Vi har tillgång till journaler inom sjukvården och kvalitetssäkringssystem som bland annat automatiskt granskar journaler i samband med orosanmälan eller suicidrisk. Om det skulle behövas annan vård så hjälper våra psykologer dig vidare till exempelvis BUP.

Hur arbetar Krys psykologer?

Alla psykologer hos Kry är legitimerade och har utbildning i KBT, vilket är den metod som enligt socialstyrelsens riktlinjer i första hand bör erbjudas vid flera slags problem. De flesta psykologerna hos Kry arbetar deltid vid sidan av exempelvis anställningar på vårdcentraler eller inom psykiatrin. Den digitala plattformen som psykologerna arbetar i medför att vi i realtid kan säkra att psykologerna ger råd och behandling av god kvalitet. Systemet varnar automatiskt om psykologerna avviker från behandlingsriktlinjer eller om det finns risker att beakta.

Våra psykologer besitter gedigen kompetens och har erfarenhet inom en rad olika specialiteter. Den goda kvaliteten i behandlingarna och det personliga bemötandet bekräftas också av det genomsnittliga betyget patienterna ger våra psykologer (4.8 av 5).

Hur går samtalen till?

Alla samtal sker i mobilen via Kry-appen. Patienterna loggar in med BankID och kan sedan boka nybesök eller återbesök med en psykolog. Sedan ringer psykologen upp när det är dags och har ett videosamtal med patienten. I vissa samtal har psykologen bara ett rådgivande samtal med en ungdom eller med vårdnadshavare. I andra fall inleds längre behandlingar där barnet/vårdnadshavarna får träffa samma psykolog under hela perioden. Det finns ingen begränsning av antalet möten - det är patientens vårdbehov som styr.

Hur går det till?

Logga in i appen
Ladda ned Kry, logga in med BankID och beskriv dina besvär.
Boka en tid
Svara på några korta frågor och boka en tid som passar dig.
Bli uppringd
Psykologen ringer upp via video i appen och samtalet är igång.
Boka psykologmöte

Vad kan Krys psykologer hjälpa till med?
Kry är en aktör på primärvårdsnivå, vilket innebär att våra psykologer kan ge råd och behandla samma tillstånd som första linjens psykiatri. Det handlar till exempel om lätta till medelsvåra depressioner, ångestproblem, eller om elever som ofta hamnar i bråk och konflikter. Vi kan inte utreda misstänkt ADHD eller autism, men kan ge stöd till vårdnadshavare och elever där diagnos redan finns. .

När kan vi vara till hjälp?

Till oss kan du vända dig för att få hjälp med bland annat dessa symptom och besvär:
Depression och nedstämdhet
Läs mer
Ångest och oro
Läs mer
Fobier
Läs mer

Kan man skicka en remiss till KRY?

Istället för remisser så uppmuntrar vi er att be elever och föräldrar söka kontakt själva. Det beror på att vi kan garantera att de får vård i regel samma dag.

Hur sker återkoppling till skolan?

Återkoppling sker via elevens föräldrar, i de fall psykologen på KRY upplever ett behov att ge information till skolan kommer föräldrarna uppmanas att prata med de berörda på skolan.

Vem har kontakt med psykologen?

Beroende på ålder, problematik och önskemål kan kontakten med psykologen hos KRY variera. Som ett första steg kan vårdnadshavare boka en tid för rådgivning. Ibland har psykologen sedan enbart kontakt med vårdnadshavaren, men i andra fall kan ett barn eller en ungdom ha egen kontakt med psykologen. För barn upp till 15 år måste vårdnadshavare alltid boka första mötet. Ungdomar över 15 år kan däremot boka en egen tid, under förutsättning att de har ett bank-id.

Går det att få behandling på olika språk?

Eftersom det är många psykologer som arbetar på KRY kan det finnas möjlighet att önska en psykolog som behärskar olika språk.