Ladda ned Ladda ned

ADHD

ADHD, Attention deficit hyperactivity disorder, handlar i korthet handlar om svårigheter att koncentrera sig samt hyperaktivitet. Det finns bra hjälp och stöd vid ADHD – som är en funktionsnedsättning – inte en sjukdom. Läs mer om ADHD här.

ADHD är en bred term och graden av besvär kan variera från person till person. I korthet handlar ADHD om svårigheter att koncentrera sig och hyperaktivitet. ADHD delas in i tre typer beroende på vilka besvären är.

Ouppmärksamhet/ADD

ADD är en typ av ADHD. Den kan beskrivas som ADHD, men utan hyperaktivitet.
Personer med ADD blir enkelt distraherade och tappar lätt uppmärksamheten. De kan verka frånvarande och inte svara på tilltal. Ofta har de också ha svårt att komma igång med saker och avsluta dem, som skolarbete.

Hyperaktiv/impulsiv ADHD

Den här typen av ADHD ger problem med hyperaktivitet och impulsivitet, men inte ouppmärksamhet. Barn som är hyperaktiva kan ha svårt att sitta still och att vänta på sin tur samt pratar väldigt mycket.

Kombinerad ADHD

Vid kombinerad ADHD ingår besvär som hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet.

Vad betyder egentligen bokstavskombinationen? Jo, AD i ADHD står för attention – deficit och innebär svårigheter med att koncentrera sig och att fokusera på en uppgift. HD är en förkortning för hyperactivity disorder. Det innebär att en person har väldigt mycket energi, vilket gör det svårt att finna ro eller att stå emot impulser.

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar ADHD, men ärftlighet kan vara en faktor. Personer med ADHD verkar ha en lägre dos av substansen dopamin än de som inte har ADHD. Dopamin är en signalsubstans som finns i hjärnan och bland annat skickar information till de delar av hjärnan som just hanterar rörelse, uppmärksamhet och motivation.

Barn och ADHD

Nära hälften av barn med ADHD får mindre besvär med åren och har ofta inga större problem när de blir vuxna. Det är vanligare att pojkar och män har ADHD än flickor och kvinnor.

Det finns bra stöd och hjälp som gör det lättare att leva med ADHD. Du kan få vägledning med att lära känna dig själv – både dina förmågor att begränsningar. Anhöriga, skolpersonal eller arbetskollegor kan få råd och utbildning om hur de bäst kan underlätta din vardag.

Vid ADHD är det bra med:

  • en strukturerad vardag – för att undvika stress och överbelastning
  • fysisk aktivitet
  • rutiner kring mat och sömn.

Det finns flera olika stödinsatser som hjälper dig att både må och hantera vardagen bättre.Insatserna rör inte bara dig utan även miljön närmast dig, till exempel hem, skola eller arbetsplats. Läkemedelsbehandling är ofta aktuellt som en kombinerad insats utöver de andra som beskrivits.

Kontakta psykolog om du eller ditt barn har problem med att koncentrera er och/eller har svårt att vara still – och det påverkar vardagen negativt.

Vid misstanke om ADHD bör du vända dig till en psykolog eller psykiatrisk mottagning.

Om du eller dina närstående behöver råd och information om ADHD kan vi på KRY hjälpa dig. En läkare eller psykolog hos oss gör en individuell bedömning baserat på symptomen och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vi kan också erbjuda kontinuerlig uppföljning och återbesök till psykolog och läkare.

För att konstatera och behandla ADHD krävs en fysisk undersökning i kombination med en psykiatrisk utredning.

Senast uppdaterad:
28 mar 2019
Granskare:
Hanna Rohani, legitimerad psykolog
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin