Vi erbjuder vaccin mot TBE på våra vårdcentraler – Läs mer

Insektsbett

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Insektsbett i Sverige orsakar främst lokala hudreaktioner som rodnad, svullnad, sveda och klåda. Besvären går oftast över av sig själva inom ett par dagar. Om du får flera bett vid samma tillfälle eller till exempel blir biten i munnen kan du behöva hjälp av vården. Allergi mot bi- eller getingstick kan i svåra fall leda till anafylaktisk chock.

Ring 112 om du eller någon i din närhet svullnar upp i ansikte eller svalg och får andningsbesvär.

Allmänt om insektsbett

I Sverige är det vanligast att bli biten eller stucken av insekter på sommaren. Dels för att vi ofta rör oss mer ute i naturen då och dels för att insekter är mest aktiva under de varmaste månaderna. De flesta bett ger tillfälliga hudreaktioner, men om du är överkänslig mot exempelvis getingstick kan du få allvarliga symptom. En kraftig, allergisk reaktion efter ett insektsbett kan i svåra fall leda till anafylaktisk chock – det är ett livshotande tillstånd som kräver vård omedelbart.

I vissa fall kan insekter bära på bakterier eller virus som orsakar sjukdomar. I sydligare världsdelar kan exempelvis denguefeber, West-Nilenvirus och malaria överföras till människor via myggbett.

I vår del av världen brukar inte myggbett orsaka farliga sjukdomar eller svåra besvär. Vissa myggor kan i mer ovanliga fall bära på bakterier eller virus som kan ge övergående symptom som feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. Det gäller även knott och bromsar i viss utsträckning. I Sverige är det vanligast med fästingburen smitta – fästingar kan överföra såväl bakterier som virus och orsaka sjukdomar som borrelia eller TBE.

Vissa spindlar i till exempel Afrika, Sydamerika och Australien kan vara mycket giftiga och ibland ge livshotande symptom – i Sverige finns det några få spindlar som kan orsaka lindriga, lokala hudreaktioner.

Symptom vid olika insektsbett

Insektsbett kännetecknas i de flesta fall av lokala hudreaktioner. Hur kraftigt just du reagerar beror på vad du har blivit biten av, hur många bett du har fått och hur just ditt immunförsvar reagerar.

Det är vanligt att det uppstår rodnad och svullnad vid ett insektsbett som gör att din hud känns varm. Du kan få större eller mindre utslag som kliar eller svider. Det händer också att insektsbett utvecklas till vätskefyllda blåsor innan de läker. Ibland kan ett bett göra dig febrig, illamående eller orsaka huvudvärk. De flesta symptom brukar försvinna inom något dygn, men du kan ha kvarstående klåda under några dagar.

Vanliga symptom vid insektsbett:

 • svullnad, rodnad och värme

 • klåda eller sveda

 • smärta vid bettet

 • missfärgning eller blåmärke

 • vid fästingbett bildas ibland en röd ring runt bettet och du kan även bli allmänpåverkad på olika sätt.

Om du är allergisk mot bistick eller getingstick kan du drabbas av anafylaktisk chock. Symptomen kan komma efter några sekunder eller upp till någon timme efter ett sting. Hudutslag, klåda, svullna läppar och svullnad i ansikte och svalg brukar vara tidiga tecken på anafylaxi. Symptomen förvärras snabbt – andningsbesvär, magsmärtor liksom diarré och kräkningar följs av blodtrycksfall, stora svårigheter att andas, medvetslöshet och i allvarliga fall även hjärtstopp.

Andra tänkbara förklaringar

Bett och sting från andra djur kan också orsaka lokala hudreaktioner. Maneter, som främst finns i havet längs västkusten, kan till exempel orsaka rodnad, svullnad, sveda och ytliga brännskador. Huggormsbett kan ge lokala hudreaktioner med en blåaktig svullnad – om giftet sprids i kroppen kan du bli allmänpåverkad och uppleva exempelvis domningar.

Insektsbett kan ibland förväxlas med kliande utslag som orsakas av växter, exempelvis brännässla eller björnloka. Vattkoppor, andra barnsjukdomar och virusutslag kan ge utslag som kliar och svider i kombination med andra sjukdomssymptom.

Orsaker till olika insektsbett

Insekter dras ofta till värme och fukt. Svettig hud och söt mat eller dryck är också lockande. Många insekter trivs nära djur – om du har husdjur, boskap eller till exempel fåglar i din närhet ökar risken för insektsangrepp.

När du blir biten eller stucken är det oftast insektens saliv eller gift som skapar den lokala hudreaktionen och gör att kroppens immunförsvar aktiveras. Både större och mindre rodnad eller svullnad är naturliga reaktioner som inte behöver bero på allergi eller överkänslighet – det är till exempel bara 1 av 100 som är allergiska mot bi- och getingstick. Vissa reagerar starkare på insektsbett än andra och vissa personer blir oftare bitna eller stuckna av insekter. Det kan till exempel bero på svett eller att vi utsöndrar olika dofter. Om du har alkohol i kroppen kan du också bli mer sårbar för bett eftersom alkohol leder till ett högre blodflöde i vävnaderna.

Vid insektsallergi är du allergisk mot något ämne i det gift som insekten sprutar in i huden. När immunförsvaret reagerar för att skydda kroppen får du en allergisk reaktion. Myggbett, bistick eller getingstick som orsakar allergi ger kraftigare reaktioner med svårare klåda, svullnader och ofta ett försämrat allmäntillstånd.

Vanliga insektsbett i Sverige:

 • Myggor och knott
  Myggor suger i sig blod genom sin sticksnabel. Det brukar inte göra ont – du märker ofta inte att du har blivit myggbiten förrän bettet svullnat och börjar klia. Knott är en liten mygga som biter av en del av huden för att komma åt blodet. Det kan göra ont direkt och dessutom kan du få många knottbett samtidigt.

 • Bin och getingar
  Bin och getingar har en gadd som de sticker in i huden när de känner sig trängda eller hotade. Gadden sitter ihop med en giftblåsa. Det är vanligt att få en kraftig reaktion i huden med svullnad, värme, rodnad och pulserande smärta. Om du är allergisk brukar du få en allergisk reaktion tidigast vid andra eller tredje sticket.

 • Humlor
  Humlor har också en gadd, men det kan kännas som att det bränner till i huden. Humlor är sällan aggressiva och sticket brukar inte göra lika ont som getingstick eller bistick, men du kan få en liknande hudreaktion.

 • Bromsar
  Broms eller blinning är en stor fluga som liksom knott biter bort en del av huden för att suga blod. Därför kan det göra ordentligt ont att få ett bromsbett. Du kan få en större svullnad än vid ett myggbett och även ett blåmärke. Bromsar trivs nära boskap men kan även bita människor, ofta gör de snabba nedslag på bar hud.

 • Älgflugor
  Älgflugor eller hästflugor är små lusflugor som kan bitas och suga blod med klåda och svullnad som följd. De väljer oftast djur som älgar, rådjur och hästar men kan även bita människor. Om du blir biten är det ofta flera älgflugor som biter samtidigt.

 • Fästingar
  Fästingar är små spindeldjur som kan bita sig fast i huden. Ett fästingbett som orsakar en liten svullnad, rodnad eller kliar är ofta bara en normal hudreaktion – som efter vilket bett som helst. Vissa fästingar bär på smitta som kan orsaka stora besvär i kroppen. Borrelia sprids av fästingar som bär på borreliabakterien och TBE smittar genom fästingar som bär på TBE-virus. Den vanligaste borreliainfektionen börjar ofta med en ljusröd ring kring bettet, medan TBE kan överföras utan att du får någon hudreaktion alls. Babesios är en annan, sällsynt fästingsjukdom hos människor som annars mest drabbar kor och får.

 • Spindlar
  Det finns många giftiga spindlar i olika delar av världen, men i Sverige är de allra flesta spindelbett helt ofarliga. I ovanliga fall kan du bli biten av en luffarspindel och få en lokal reaktion med rodnad och svullnad. Större sporrspindel kan orsaka hudreaktioner som liknar besvären vid ett getingstick – spindeln är vanligast på Öland.

 • Myror
  Det finns många olika myror som bits eller sticks och kan orsaka lokala hudreaktioner. Röd eldmyra har ett särskilt smärtsamt bett som ibland kan ge mycket allvarliga symptom.

 • Löss och loppor
  Loppor är mycket små insekter som suger blod från exempelvis fåglar, hundar och katter. Vissa arter kan även bita människor. Loppbett ger små, röda och kliande utslag. Löss är också mycket små insekter som lever på blod och kan orsaka irritation i huden. Huvudlöss och flatlöss brukar spridas genom nära kroppskontakt och orsaka små utslag som kliar. Vägglöss kan också angripa huden och deras avföring kan fläcka ner exempelvis sängkläder.

 • Kvalster och skabb
  Kvalster är små, små spindeldjur som trivs där det är mörkt, varmt och fuktigt. De kan till exempel finnas i madrassen, i pälsen på husdjur eller i fjädrarna hos fåglar. Husdammskvalster kan ge allergiska besvär som snuva och röda ögon, men kvalsterbett från djur kan orsaka klåda och utslag i huden. Skabb är en väldigt liten spindelliknande hudparasit som kan orsaka klåda och hudutslag när de lägger ägg i det yttersta hudlagret.

 • Parasiter
  Badklåda eller simmarklåda orsakas av mycket små parasiter som kan finnas i sötvatten eller bräckt vatten. De utvecklas ofta i snäckor för att sedan ta sig vidare till sjöfågel. I grunt och varmt vatten händer det att parasiterna hamnar i vattnet och fastnar på huden. Badklåda kännetecknas av övergående klåda och utslag som liknar myggbett, ibland med blåsor.

Utredning och behandling

De flesta insektsbett försvinner av sig själva inom ett par dygn och du behöver som regel inte uppsöka läkare. Vid tecken på kraftig inflammation kan du däremot behöva söka vård. Personer som är överkänsliga mot exempelvis getingstick kan behöva vårdas akut på sjukhus.

I många fall kan din redogörelse, bettets utseende och din hudreaktion räcka för att en läkare ska kunna identifiera ditt insektsbett och avgöra om du behöver behandling. Om du har mer diffusa symptom som kan vara tecken på exempelvis borrelia, TBE eller någon annan sjukdom som har spridit sig i kroppen kan du behöva ta olika prover.

Lokala hudreaktioner kan behandlas med läkemedel som lindrar symptomen. Antihistamin och kortisontabletter är också vanliga behandlingar. Borrelia och infekterade bett behandlas med antibiotika.

En anafylaktisk chock behandlas akut med adrenalin, ibland även med antihistamin och kortison. Personer med andningsbesvär får även luftrörsvidgande behandling. Efter en anafylaktisk reaktion får du oftast en adrenalinpenna som du alltid ska ha till hands – du använder pennan så fort du har blivit biten eller stucken i väntan på ambulans.

Vad kan jag göra själv?

Det är svårt att helt skydda sig från insektsbett, men du kan minska risken att bli biten genom att undvika kortärmade kläder och kortbyxor när insekterna är som mest aktiva sommartid. Det gäller inte minst i norra delarna av Sverige. Myggor och knott är särskilt aktiva på kvällar och nätter – de dras extra mycket till varm och fuktig hud.

Du kan använda myggmedel direkt på huden för att minska risken för insektsbett, men tänk på att vissa medel är olämpliga för små barn. På apotek finns receptfria läkemedel som kan lindra hudreaktionen. Om du har blivit svullen efter ett bett kan du till exempel använda kylande gel, lokalbedövande salva, salva som innehåller kortison eller antihistamintabletter. Fråga apotekspersonalen så får du hjälp.

Om du sedan tidigare vet att du är överkänslig mot exempelvis getingstick och har en adrenalinpenna ska du använda den direkt om du blir stucken i väntan på akut läkarvård.

Så här kan du lindra besvär vid insektsbett:

 • rengör bettet med tvål, vatten och gärna antibakteriell sårtvätt

 • använd en pincett för att ta bort eventuella rester av insekten som sitter kvar i huden

 • klia inte på bettet eftersom det kan orsaka sår och infektion

 • lägg något kallt på bettet eller ett omslag indränkt i alsolsprit

 • använd receptfria läkemedel som lindrar klåda och svullnad.

Så här kan du minska risken för olika insektsbett:

 • välj ljusa, heltäckande kläder

 • undvik parfym och parfymerad kroppslotion

 • använd myggmedel eller insektsmedel på de delar av kroppen som du inte kan täcka med kläder

 • försök att behålla lugnet om du kommer nära bin och getingar, de biter oftast bara när de känner sig hotade

 • låt inte mat och söta drycker stå framme längre än nödvändigt sommartid, sätt kork på flaskor och drick gärna med sugrör

 • sätt upp myggnät för fönster, uterum, runt sängar och för att skydda exempelvis barnvagnar

 • använd insektsspray eller placera getingfällor en bit ifrån din matplats utomhus så att insekterna dras dit istället.

När bör jag söka vård?

Om du vet att du är allergisk mot vissa insektsbett ska du alltid söka vård om du har blivit biten.

Sök vård om du har fått ett geting- eller bistick i munnen eller nära ögat. Det gäller även om det kliar i halsen eller om du får svullna läppar eller kliande utslag efter ett bett. Du bör också söka vård om du har blivit stucken av flera insekter samtidigt och huden reagerar med kraftig svullnad eller klåda.

Sök vård akut om du får kraftig huvudvärk, kräkningar eller andra besvär efter ett fästingbett. Vid symptom som tyder på anafylaktisk chock ska du snabbt uppsöka en akutmottagning eller ringa 112 – det är ett potentiellt livshotande tillstånd.

Sök vård omedelbart vid en akut allergisk reaktion som ger:

 • hjärtklappning och tryck över bröstet

 • andningsbesvär

 • magsmärtor

 • svimningskänsla med blodtrycksfall

 • kalla händer och fötter till följd av försämrad blodcirkulation.

Så kan Kry hjälpa till

Uppsök alltid en akutmottagning i första hand vid misstanke om anafylaktisk chock. Kry kan vid behov göra akuta vårdinsatser på våra fysiska vårdcentraler, men vid anafylaxi kommer vi att remittera dig akut för vidare vård på sjukhus.

Vid insektsbett som inte är akuta kan du vända dig till oss på Kry. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Anafylaktisk chock BorreliaTBEAllergi