Vi erbjuder vaccin mot TBE på våra vårdcentraler – Läs mer

TBE

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

TBE är en virusinfektion som kan spridas till människor via fästingar. Infektionen drabbar det centrala nervsystemet i hjärnan. Ibland är huvudvärk, feber och muskelvärk de enda symptomen, men besvären kan bli allvarligare och utvecklas till hjärninflammation. Vid TBE får du behandling som lindrar symptomen. Du kan skydda dig mot TBE genom att vaccinera dig.

Vaccin mot TBE

Vi erbjuder vaccin mot TBE på våra vårdcentraler – vaccinera dig eller ditt barn för att få ett fullgott skydd mot TBE. Läs mer om vaccinationen här.

Vad är TBE?

TBE är en förkortning av det engelska namnet tick-borne encephalitis – fästingburen hjärninflammation. På läkarspråk heter det fästingburen encefalit. TBE orsakas av virus som påverkar det centrala nervsystemet.

Fästingar är små spindeldjur som är aktiva under vår, sommar och höst. De biter sig fast i huden på människor och djur och kan ibland sprida sjukdomar som orsakar stor skada. Fästingburna sjukdomar som TBE och borrelia är vanligast i södra och mellersta Sverige. Östersjökusten och andra områden nära vatten anses vara särskilt utsatta riskområden, men det kan finnas infekterade fästingar i större delen av landet.

Borrelia sprids av fästingar som bär på borreliabakterien – det gör ungefär var tredje fästing i Sverige. TBE orsakas av virus, som är betydligt ovanligare. Babesios är en annan, sällsynt fästingsjukdom hos människor som oftast drabbar kor och får.

Smittöverföringen vid TBE går fortare än vid borrelia. För att borreliabakterien ska föras över måste fästingen bita sig fast i huden i många timmar, ofta minst ett dygn. TBE-viruset finns i fästingens saliv och överförs antagligen direkt när du blir biten. Vissa studier visar att risken för TBE ökar ju längre fästingen sitter fast i huden, men det är inte helt klarlagt.

Symptom vid TBE

TBE ger inte alltid några symptom och kanske har du inte ens uppfattat att du har blivit biten av en fästing. De flesta får lindriga besvär som påminner om influensa inom 10 dagar efter ett fästingbett, men TBE kan ibland ha en inkubationstid på en hel månad. Typiska symptom vid TBE är feber, huvudvärk och muskelvärk i några dagar. För många blir besvären inte värre än så, men infektionen leder ibland till hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation. Då kan du vara feberfri en vecka innan du får nya, allvarligare symptom som kan påverka dig både fysiskt och psykiskt.

Hjärnhinneinflammation vid TBE kännetecknas bland annat av hög feber, kraftig huvudvärk, illamående och stelhet i nacken. Vid hjärninflammation kan du få fler besvär och även känna dig förvirrad. Kramper och förlamningar förekommer också.

De flesta blir helt återställda, men ungefär var tredje person får långvariga eller kvarstående besvär. Trötthet, minnesstörningar och koncentrationssvårigheter är särskilt vanligt. I ovanliga fall kan TBE orsaka förlamning. TBE brukar ha ett lindrigare förlopp hos barn, men även barn kan få långvariga besvär.

Tidiga symptom vid TBE:

 • feber

 • huvudvärk

 • muskelsmärtor

 • trötthet.

Exempel på symptom vid hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation i samband med TBE:

 • hög feber

 • kraftig huvudvärk

 • yrsel

 • illamående och kräkningar

 • stelhet i nacken

 • muskelförsvagning

 • ljuskänslighet och ljudkänslighet

 • förvirring

 • ibland kramper

 • ibland förlamningar.

Exempel på långvariga komplikationer:

 • hjärntrötthet med minnesstörningar och koncentrationssvårigheter

 • hörselnedsättning

 • talstörningar

 • balansproblem

 • darrningar

 • personlighetsförändringar och irritabilitet

 • i ovanliga fall bestående förlamningar.

TBE kan i mycket ovanliga fall leda till dödsfall – det rör sig om ungefär en procents dödlighet i Sverige.

Andra tänkbara förklaringar

Influensa kan ibland likna de första symptomen vid TBE, men influensa kännetecknas som regel även av halsont, hosta och snuva.

Borrelia kan ibland påminna om de tidigare besvären vid TBE med huvudvärk, muskelvärk och feber. Även mer långvariga TBE-symptom kan likna så kallad neuroborrelios, en form av borrelia som drabbar nervsystemet.

Hjärnhinneinflammation kan även orsakas av andra virus och bakterier.

Orsaker till TBE

TBE är en virusinfektion som kan spridas till människor genom fästingbett. Smittan finns i fästingens saliv och via blodet når viruset så småningom fram till hjärnan.

TBE-virus tillhör släktet flavivirus – dit hör även exempelvis gula febern och dengue som smittar via myggor. TBE finns i olika former i olika delar av världen. Den virusstam som förekommer i Sverige kallas för western TBE. Viruset finns bara hos upp till fem procent av fästingarna.

Risken att smittas av TBE beror på hur många fästingar som bär på viruset i just ditt område. Du blir mer utsatt för TBE om du vistas mycket i skog och mark – där finns en ökad risk att bli fästingbiten.

Behandling vid TBE

För att konstatera TBE behöver du lämna blodprov och ibland även prov från ryggmärgsvätskan.

Det finns inga läkemedel som botar TBE, men du kan få behandling som lindrar symptomen. Vid misstänkt hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation behöver du oftast sjukhusvård.

De flesta som smittas av TBE blir helt återställda, men ungefär var tredje person som har fått allvarligare besvär kan även få långvariga och ibland kvarstående symptom. Trötthet, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar är vanligast. I ovanliga fall kan det även röra sig om exempelvis förlamningar.

Om du har haft TBE blir du immun mot sjukdomen resten av livet. Det är extremt ovanligt att få TBE trots vaccin – om du vaccinerar dig med rätt intervall har du nära nog ett hundraprocentigt skydd.

Vad kan jag göra själv?

Du kan vaccinera dig mot TBE i förebyggande syfte – vaccin är särskilt viktigt om du vistas mycket i skog och mark. Grundvaccinationen är tre doser. Därefter behöver du fylla på vaccinet, först vart tredje år och sedan vart femte år.

Så här kan du minska risken för besvär som orsakas av fästingar:

 • vaccinera dig mot TBE – vaccinet kan ges till både barn och vuxna

 • minska risken för fästingbett – använd kläder med långa ärmar och ben när du är ute i skog och mark – fästingar finns ofta i högt gräs, bland buskar och där det är fuktigt

 • ta bort fästingar direkt – ta gärna för vana att gå igenom kroppen varje kväll så att du alltid upptäcker om en fästing har bitit sig fast i huden.

Så här tar du bort en fästing

Om en fästing har bitit sig fast ska du alltid ta bort den så fort som möjligt. TBE smittar visserligen ofta direkt vid ett bett, men det finns även studier som visar att risken för infektion ökar om fästingen sitter fast under en längre tid. När det gäller borrelia brukar fästingen behöva sitta fast i huden under många timmar innan du blir smittad.

Använd en pincett eller fästingplockare, ta tag i fästingen så nära huden du kan och dra den uppåt så att hela fästingen följer med.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du får feber, huvudvärk eller muskelvärk efter ett fästingbett. Om du får andra besvär efter ett bett bör du också söka vård, exempelvis koncentrationssvårigheter, minnesstörningar eller darrningar.

Sök vård akut om du får kraftig huvudvärk eller kräkningar efter ett fästingbett. Om du är stel i nacken, har kramper eller känner dig förvirrad behöver du också vård direkt. Det gäller även vid tecken på förlamning.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få rådgivning vid TBE och boka tid för vaccination. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli hänvisad alternativt remitterad till vidare vård. Vid misstanke om TBE krävs ett fysiskt vårdmöte. 

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta din närmaste mottagning

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

BorreliaInfluensaHuvudvärkHjärnhinneinflammation

Relaterade artiklar

Sommar – 22 maj 2024

Sommarens baksida: Bett och stick

Även om sommaren bjuder på härligheter så finns det saker som riskerar att förstöra charmen med lata dagar i solen, svalkande dopp och ljumma sommarkvällar. Till exempel bett och stick.

Läs mer