Ladda ned Ladda ned

Endometrios

Endometrios innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan finns utanför livmodern. Det vanligaste symptomet på endometrios är svåra menssmärtor men det kan också ge en rad andra symptom och ibland inga besvär alls.

Inte alla som har endometrios får symptom. Graden av symptom kan också variera över tid och mellan olika personer. Det vanligaste symptomet är svåra menssmärtor.

Andra symptom kan vara:

  • besvär med urinvägarna, till exempel blod i urinen, urinträngningar och smärta vid blåstömning
  • riklig och längre menstruation
  • smärta i magen vid tarmtömning
  • smärta vid samlag, som kan finnas kvar i flera dagar
  • svårighet att bli gravid.

Endometrios kan även ge en allmän sjukdomskänsla, brist på energi och trötthet.

Endometrios innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan finns utanför livmodern. Vävnaden kan finnas i exempelvis bäckenet, äggstockarna, på utsidan av livmodern, på urinblåsan, bukhinnan eller tarmarna.

I endometriosvävnaden bildas blod som inte blöder ut med menstruationen utan stannar kvar i kroppen. Vävnaden kan finnas som små fläckar eller bli stora som tennisbollar.

Det är inte klarlagt vad som orsakar endometrios, men ärftlighet kan vara en komponent.

Besvären kan komma första gången du har mens, eller senare, och upphör ofta i samband med klimakteriet.

Vid smärtor kan paracetamol i kombination med NSAID-preparat hjälpa. Paracetamol samt mildare NSAID-preparat finns receptfritt på apotek. NSAID-preparat lindrar inflammation och smärta samt är febernedsättande.

Motion kan också hjälpa eftersom hormonet endorfin då frisätts. Endorfin är ett hormon som gör att vi mår bra.

Om receptfria läkemedel och motion inte hjälper mot mensvärken eller om du lider av något av de andra symptomen listade ovan bör en läkare konsulteras.

Vid symptom på endometrios görs en utredning. Utredningen innebär bland annat en gynekologisk undersökning. Vävnaderna studeras också, det kan göras genom till exempel ultraljud eller titthålsoperation. Diagnosen ställs efter utredningens resultat.

Syftet med behandlingen är att lindra smärta och försöka hindra endometriosen från att förvärras. Detta kräver regelbunden kontakt med och bedömning hos gynekolog.
Hormonella preventivmedel som hämmar ägglossning och hindrar menstruation förmodas hindra endometriosen från att utvecklas och rekommenderas till de allra flesta personer med diagnosen. Smärtorna behandlas i första hand med en kombination av paracetamol och NSAID-preparat. Det har inte alltid önskvärd effekt varför starkare smärtlindring kan behövas i perioder.

Ibland kan ett kirurgiskt ingrepp göras för att operera bort endometrios.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan underlätta att hantera smärta när du fått diagnosen.

Sök vård om du lider av svåra menssmärtor.

Utredning och behandling av endometrios skall ske via en gynekolog och är inget vi i nuläget kan bistå med på Kry. Vi kan dock hjälpa till med

  • Rådgivning
  • Psykologkontakt/KBT-behandling
  • Individuell bedömning och remiss för vidare utredning vid behov
Senast uppdaterad:
30 jun 2019
Granskare:
Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin