PCOS – polycystiskt ovarialsyndrom

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

PCOS är en hormonrubbning som bland annat påverkar ägglossningen och gör det svårt att bli gravid. Det är vanligt att mensen kommer mer sällan eller upphör helt. Testosteronnivån i kroppen brukar vara särskilt hög – den kan bland annat leda till viktuppgång och ökad kroppsbehåring. Hormonpreparat kan ofta normalisera hormonbalansen och göra att ägglossningen kommer igång igen.

Allmänt om PCOS

PCOS står för polycystiskt ovarialsyndrom, som ibland också kallas för polycystiskt ovariesyndrom. PCOS är ett vanligt tillstånd som drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. I vissa fall kan det vara ett förstadium till metabola syndromet, som kan leda till diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

PCOS kännetecknas av många små, vätskefyllda blåsor på den ena eller båda äggstockarna. Samtidigt brukar produktionen av det manliga könshormonet testosteron vara hög i förhållande till de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Den ökade mängden testosteron påverkar kroppen på olika sätt – ägglossningen försvåras, menstruationen förändras och det är lätt att gå upp i vikt.

Du kan även ha polycystiska ovarier (PCO) periodvis i livet, till exempel i samband med fysisk eller psykisk stress. Då kan du tillfälligt få en hormonell obalans som påverkar menstruationen och ägglossningen.

PCOS och graviditet

PCOS upptäcks ofta om du inte kan bli gravid. Det är den vanligaste orsaken till infertilitet och beror på att du inte får ägglossning. Det brukar däremot inte handla om att du har för få ägg. Tvärtom brukar kvinnor med PCO ha fler ägg än andra och kan ofta få barn högre upp i åldern – det är vanligt att komma i klimakteriet lite senare än genomsnittet. Ägglossningen och en mer regelbunden mens kommer ofta igång närmare 40-årsåldern.

Du som har PCOS kan få hormonbehandling som gör det lättare att bli gravid. Eftersom du antagligen har många ägg är chanserna att bli gravid ofta goda.

Symptom vid PCOS

Symptomen vid PCOS varierar. Du kan till exempel få tydliga mensrubbningar – det kan gå ovanligt lång tid mellan dina menstruationer eller också uteblir mensen helt. PCOS kan också kännetecknas av ökad hårväxt i ansiktet, på bröstet, magen eller låren. Det är vanligt att gå upp i vikt, särskilt runt magen, och det brukar vara svårt att bli gravid.

Vanliga symptom vid PCOS:

 • oregelbunden eller utebliven mens

 • svårighet att bli gravid

 • viktuppgång

 • ökad hårväxt i ansiktet, på bröstkorgen och magen

 • akne

 • nedstämdhet

 • minskad sexlust.

Andra tänkbara förklaringar

Om du har svårt att bli gravid eller har oregelbunden menstruation kan det finnas andra förklaringar än PCOS. Övervikt och fetma, undervikt, ålder och exempelvis stress, kost, alkohol och fysisk aktivitet kan också påverka fertiliteten. Ibland kan sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia ligga bakom besvären. Även endometrios kan påverka äggstockar och äggledare.

Det finns flera tillstånd som påverkar kroppens hormonproduktion, till exempel sköldkörtelbesvär – hypotyreos och hypertyreos påverkar hormonbalansen i hela kroppen och ibland även ägglossningen.

Ökad kroppsbehåring kan ibland vara tecken på andra hormonella sjukdomar, till exempel Cushings syndrom, eller vara en bieffekt av olika läkemedel.

Orsaker till PCOS

PCOS orsakas av en hormonell obalans i kroppen som är kopplad till såväl insulin som olika könshormoner, särskilt testosteron. En förhöjd testosteronnivå gör att äggen i äggstockarna inte kan mogna, trots att det finns många ägg. Omogna ägg kan inte lossna utan ligger istället kvar i äggstockarna. Utan ägglossning stannar menstruationscykeln upp och då kan du inte bli gravid.

Den ökade mängden testosteron kan också leda till akne och manlig kroppsbehåring, så kallad hirsutism, på till exempel bröstet och i ansiktet.

Orsakerna till varför PCOS uppstår är inte helt klarlagda. Besvären verkar ofta bero på en kombination av ärftliga faktorer och insulinresistens, som brukar vara kopplad till övervikt.

Faktorer som kan öka sårbarheten för PCOS:

 • hög känslighet för insulin

 • övervikt

 • PCOS i släkten

 • diabetes typ 2 i släkten

 • tidigt håravfall i den manliga delen av släkten, som främst beror på höga testosteronnivåer.

PCOS kan innebära en ökad risk för följdsjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Utredning och behandling vid PCOS

Om du misstänker att du har PCOS behöver du göra en gynekologisk undersökning. Läkaren undersöker äggstockarna med ultraljud och tar även hänsyn till ditt BMI och eventuellt ökad kroppsbehåring. Blodprover ger viktig information om bland annat hormonnivåer och blodsockervärden. Du får själv berätta om din menstruation, om mensen har varit oregelbunden eller försvunnit helt.

Behandlingen varierar beroende på dina symptom. Det finns ingen medicin som helt botar PCOS, men ofta kan läkemedel med syntetiska versioner av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron normalisera hormonbalansen. Det är vanligt att få p-piller vid PCOS. Om du försöker bli gravid finns det andra alternativ, till exempel läkemedel med gestagen, läkemedel som stimulerar hypofysen att producera mer hormoner, hormonsprutor eller provrörsbefruktning.

Är du överviktig kan viktnedgång minska besvären med PCOS – ofta kan du få hjälp av en dietist. Har du särskilt svårt att gå ner i vikt kan det ibland bli aktuellt med fetmakirurgi.

Besvärande hårväxt kan behandlas med exempelvis epilering eller laser på hudklinik, men behandlingen finansieras inte alltid av sjukvården.

Vad kan jag göra själv?

Ungefär hälften av alla kvinnor med PCOS är överviktiga. Det är ofta en följd av insulinresistens eller en förhöjd testosteronnivå. Ett högt BMI brukar förvärra besvären med PCOS och därför är det bra att försöka gå ner i vikt.

Ibland räcker det med några kilos viktnedgång för att normalisera hormonbalansen och få en mer regelbunden ägglossning och menstruation. Då minskar samtidigt risken för exempelvis diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Har du problem med kroppsbehåring kan även den minska.

Så här kan du lindra besvär med PCOS:

 • välj hälsosam kost – ät regelbundet och undvik onödigt socker

 • försök att gå ner i vikt – kontakta en dietist om du behöver hjälp med kosten

 • var fysiskt aktiv – motion underlättar viktnedgången och gör dig mindre sårbar för metabola syndromet och följdsjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt-kärlproblem.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har färre än fyra menstruationer per år eller ofta har oregelbundna menstruationer. Det gäller även om du, trots upprepade försök, har svårt att bli gravid.

Du bör också söka vård om du har fått svår akne eller ökad kroppsbehåring.

Så kan Kry hjälpa till

PCOS kräver en fysisk undersökning.

Du kan vända dig till någon av våra fysiska mottagningar på Kry för att få råd och information i samband med PCOS. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

BMI