Förlossningsdepression

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Förlossningsdepression är en så kallad postpartumdepression som kan komma i samband med graviditet. Depressionen kan även drabba en partner eller exempelvis adoptivföräldrar. Depressionen kännetecknas bland annat av nedstämdhet och en känsla av att inte kunna glädjas åt det nya barnet. Vid förlossningsdepression bör du vända dig till sjukvården, så att du får hjälp att hantera dina känslor och tankar.

Symptom på förlossningsdepression

En förlossningsdepression kännetecknas av att du känner dig nedstämd nästan varje dag i mer än två veckor. Det är vanligt att inte känna glädje och att därför drabbas av skuldkänslor. Precis som vid andra depressioner kan du känna dig orkeslös och vilja dra dig undan från familj och vänner.

Vanliga symptom vid förlossningsdepression:

  • nedstämdhet

  • trötthet och orkeslöshet

  • svårighet att känna glädje, bland annat över barnet

  • ointresse för sådant du annars brukar tycka om att göra

  • skuldkänslor

  • ångest och oro.

Andra tänkbara förklaringar

Så kallad baby blues är ett tillstånd som vissa nyblivna föräldrar upplever efter förlossningen. Tillståndet kännetecknas av humörsvängningar, gråtmildhet och ofta en stor oro som rör det nya barnet. Besvären klingar av inom ett par veckor. Vid ihållande nedstämdhet som pågår under längre tid kan det istället röra sig om förlossningsdepression.

Orsaker till förlossningsdepression

Förlossningsdepression är en depression som kan uppstå i samband med graviditet. Du kan drabbas av förlossningsdepression före graviditeten, under graviditeten eller efter förlossningen. Förlossningsdepression kan även drabba partners och adoptivföräldrar.

Depressionen kan bero på flera olika saker, till exempel hormonförändringar eller stress och oro över det stora ansvaret med ett nytt barn. Besvären kan även vara en följd av en svår graviditet eller förlossning. Om du har haft besvär med depression tidigare är du mer sårbar även för förlossningsdepression.

Behandling

Samtalsterapi är en effektiv metod för att lindra besvären och hantera svåra känslor vid en förlossningsdepression. I vissa fall kan läkemedel också vara ett alternativ, ofta som komplement till samtalsterapin. Läkaren väljer läkemedel som inte skadar ditt barn om du ammar.

Vad kan jag göra själv?

En depression som inte behandlas går ofta över inom ett halvår, men ibland kan det ta längre tid. När du mår dåligt kan det ofta hjälpa att skapa fasta rutiner gällande sömn, kost och motion. Just sömnbrist är ofta ett problem som kan vara svårt att lösa om barnet sover dåligt. Ta hjälp av familj och vänner om du kan, för att få praktisk avlastning och lite extra tid för sömn.

Allmänna råd som kan lindra dina besvär:

  • försök att få tillräckligt med sömn

  • ät på regelbundna tider

  • var fysiskt aktiv

  • be om hjälp med praktiska saker.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du i över två veckors tid upplever nedstämdhet, ångest eller stark oro som gör det svårt att hantera vardagen.

Sök vård akut eller ring 112 om du har tankar om att skada dig själv eller ditt barn.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid förlossningsdepression på någon av våra fysiska vårdcentraler eller BVC-mottagningar. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry