Kry-logo
Ladda ned
Förlossningsdepression

Förlossningsdepression

Förlossningsdepression är depression som kan komma i samband med graviditet. Depressionen behöver inte drabba den som varit gravid. Den kan uppstå hos den andra föräldern eller hos adoptivföräldrar. “Baby blues” är inte en depression utan en period med humörsvängningar och gråtmildhet som går över av sig själv inom två veckor efter förlossning. På Kry kan du få hjälp vid förlossningsdepression.

Symptom på förlossningsdepression

Vid en depression känner du dig nedstämd nästan varje dag i mer än två veckor.

Du kan:

 • dra dig undan familj och vänner
 • ha skuldkänslor
 • ha svårt att glädjas över barnet
 • ha svårt att orka ta hand om barnet
 • känna panik eller ångest
 • känna ökad trötthet
 • vara ointresserad av sådant du tidigare tyckte om.

Barnavårdscentralen, BVC, ber dig som fått barn att fylla i ett formulär, sex till åtta veckor efter förlossningen. Formuläret EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale, är till för att finna symptom på depression. När du har fyllt i formuläret följs det upp av BVC.

Orsaker till förlossningsdepression

Förlossningsdepression är en depression som kan uppstå i samband med graviditet. En knapp tredjedel av de som drabbas av förlossningsdepression gör det före graviditeten, en tredjedel under graviditeten och en tredjedel efter förlossning. Depressionen kan bero på flera olika saker, till exempel hormoner och att du har haft en jobbig graviditet eller förlossning. Både nyblivna partners och adoptivföräldrar kan uppleva depression, oro och stress.

Baby blues

Baby blues är inte en depression. Efter förlossning kan du gå igenom en period med humörsvängningar och gråtmildhet. Du kan börja gråta utan anledning och känna dig mycket orolig för ditt barn. Det är normalt och ofarligt. Du kan ha Baby blues allt från några timmar upp till två veckor.

Vad du själv kan göra

En depression som inte behandlas går ofta över inom ett halvår, men det kan ta längre tid. Du kan må bättre, genom att till exempel:

 • be om hjälp med praktiska saker
 • försöka sova ordentligt
 • ha fasta rutiner
 • motionera
 • äta ordentligt.

Behandling

Samtalsterapi är en effektiv metod vid depression. I vissa fall kan läkare även ge läkemedel – ofta i kombination med samtalsterapi. Läkaren väljer läkemedel som inte skadar ditt barn om du ammar.

Då bör du söka vård

Sök vård ifall nedstämdheten eller ångesten varat i över två veckor och om du uppfyller symptomen ovan. Om du tidigare har drabbats av en förlossnings- eller annan typ av depression, kan det vara en god idé att söka vård redan innan förlossningen.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid förlossningsdepression. En psykolog, sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Vid förlossningsdepression och andra relaterade besvär kan vi erbjuda kontinuerlig uppföljning och återbesök till psykolog och läkare.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Granskare:

Elisabeth Rosén

legitimerad läkare, specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik

Hanna Rohani

legitimerad psykolog

Kristina Bergstrand

specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad: