Ont i tungan

Fråga: Jag har till och från så ont i tungan. Den känns svullen och ibland har jag även sår på tungan. Jag hade nyligen corona, kan det ha med det att göra?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Smärta i tungan kan bero på många olika anledningar. Den vanligaste orsaken kan vara att du har råkat bita dig i tungan vilket kan orsaka värk, blåsor eller sår. Kryddstark mat eller heta drycker kan också orsaka irritation i mun och tunga. Allergiska reaktioner mot exempelvis färg- eller konserveringsämnen i matprodukter kan leda till att det kliar och svider på tungan, ibland kan du uppleva en konstig känsla i munnen. Vid luftvägsinfektioner såsom förkylningar kan det bildas blåsor som gör att du får ont i tungan och halsen.

Sedan covid-pandemins början har allt fler olika symptom rapporterats in. Några av dessa är sveda, sårbildning, brännande känsla samt ont i tungan vid Corona-infektion. Forskarna vet ännu inte vad som orsakar detta.

Andra tänkbara förklaringar

Svamp- eller candidainfektion kan leda till att det blir svullnad, rodnad och sårbildning. Du kan få vita beläggningar och känna att tungan svider. Orsakerna kan vara exempelvis dålig munhygien, muntorrhet, användning av tandprotes, läkemedel, rökning eller högt sockerintag.

Oral lichen planus kan ge symptom såsom vita stråk eller rodnader i munhålan och på tungan. Du kan känna smärta, sveda och bränningar. OLP är en kronisk inflammation. Det kan orsakas av andra sjukdomar som påverkar immunförsvaret eller av vissa läkemedel.

Brist på näringsämnen som exempelvis vitamin B12 eller järn kan leda till sveda, sprickor och sårbildning på tungan. Andra tecken kan vara sömnbesvär, nedsatt känsel i händer och fötter, depression och minnessvårigheter.

Om du upplever domningar, smakförändringar, sveda eller brännande känsla på tungan under längre tid kan det bero på burning mouth syndrome. Symptomen tros vara nervrelaterade och drabbar oftast äldre kvinnor. Vid detta tillstånd finns det inga kliniska fynd utan diagnosen ställs genom att utesluta andra tänkbara sjukdomar.

Ibland kan smärta och sår på tungan tillsammans med feber eller ömma och svullna lymfkörtlar bero på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du får långvariga besvär med smärta i tungan, vita beläggningar och smakförändringar som inte läker av sig självt bör du söka vård. Sök också vård om du har ont i tungan med sårbildning, feber och svullna lymfkörtlar.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry