Badklåda

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Badklåda är en hudreaktion som kan uppstå efter bad i sötvatten eller bräckt vatten. Typiska symptom är röda, kliande utslag och ibland även blåsor. Besvären orsakas av mikroskopiska parasiter som kan finnas i vattnet, särskilt i grunt och varmt vatten. Klådan och utslagen försvinner som regel av sig själva inom ett par veckor.

Vad är badklåda?

Badklåda kallas även för simmarklåda eller mer vardagligt för vattenloppor. På läkarspråk heter det cerkariedermatit. Det är en ofarlig, övergående hudreaktion som orsakas av mycket små parasiter som kan finnas i vattnet där du badar – främst i insjöar, men även i bräckt vatten. Parasiterna brukar utvecklas i snäckor för att sedan angripa sjöfåglar. Ibland hamnar de mikroskopiska larverna i vattnet och kan av misstag fastna på huden. Då kan du uppleva klåda och irritation i huden.

Badklåda är vanligare hos barn än hos vuxna. Det kan bero på att de ofta badar under längre tid i grunt, varmt vatten där snäckor med de små parasiterna trivs. Infektionen går över av sig själv – parasiterna dör fort när de kommer i kontakt med huden. Badklåda smittar inte mellan människor.

Symptom vid badklåda

Typiska kännetecken vid badklåda är kliande, röda utslag som liknar myggbett. Utslagen kan utvecklas till större svullnader, ibland med blåsor. De kan uppstå direkt i samband med bad, men ibland dröjer det ett par dagar innan du får symptom. Utslagen läker ut och försvinner oftast inom ett par veckor. Badklåda kan uppstå på hela kroppen, men under badkläderna brukar huden inte vara angripen.

Vanliga symptom vid badklåda:

  • klåda

  • röda utslag

  • ibland blåsor.

Personer som har exponerats för cerkarier vid upprepade tillfällen kan drabbas av en allergisk reaktion, ibland med feber.

Andra tänkbara förklaringar

Insektsbett som orsakas av myggor och knott kan ge en liknande hudreaktion, men som regel utan blåsor. Nässelutslag kan också orsaka klåda, men utslagen brukar se ut som upphöjningar i huden som kan flyta ihop med varandra.

Virusutslag som exempelvis vattkoppor kan också orsaka kliande utslag som övergår i blåsor.

Orsaker till badklåda

Badklåda har en tydlig orsak och symptomen har ett tydligt, övergående förlopp. Hudreaktionen kan uppstå om du har exponerats för små parasiter i vattnet, så kallade cerkarier. Cerkarier är larvstadiet av en inälvsmask som brukar utvecklas i snäckor innan de söker sig vidare till fåglar.

Parasiterna finns bara i bräckt vatten eller sötvatten, särskilt i insjöar. Snäckorna som kan innehålla de små larverna finns oftast på grunt vatten. När det är varmt i vattnet kan snäckorna släppa ifrån sig de små cerkarierna som sedan hamnar på huden.

Behandling vid badklåda

Reaktionen vid badklåda är som regel ofarlig och brukar inte kräva någon behandling. Vid kraftig klåda och stora svullnader kan läkemedel mot allergi eller kortisonkräm lindra symptomen.

Vad kan jag göra själv?

Det är svårt att undvika badklåda eftersom cerkarierna som orsakar besvären inte syns med blotta ögat. Efter en allergisk reaktion kan det vara bra att undvika bad på samma ställe. Risken att drabbas är störst i grunt och varmt vatten. Om du eller ditt barn badar på grunt vatten i insjö eller bräckt vatten kan det vara bra att duscha efter badet för att minimera risken för parasitangrepp. Kom ihåg att badklåda inte förekommer efter bad i saltvatten.

Om du eller ditt barn har fått klåda, utslag och eventuella blåsor behöver du inte göra någonting – symptomen försvinner av sig själva vid badklåda. Besvären brukar gå över efter en vecka eller två. På apotek finns kylbalsam och kortisonkräm som kan fungera som lindring av såväl badklåda som andra hudreaktioner med klåda och utslag. Vid behov kan du även använda antihistamintabletter för att minska klåda.

När bör jag söka vård?

Du behöver som regel inte söka vård vid badklåda – utslagen och klådan brukar gå över av sig själv inom någon vecka. Sök vård om du får en kraftig allergisk reaktion med feber och försämrat allmäntillstånd.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid badklåda. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga frågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

HudutslagUtslag hos barn