Infektioner

Vill du diskutera besvär som är kopplade till infektioner kan vi hjälpa dig med rådgivning. Legitimerad vårdpersonal gör en bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid behov kan du bli remitterad till vidare vård.

Få rådgivning vid infektioner

En infektion uppstår när kroppen angripits av virus, bakterier eller svamp. Immunförsvaret reagerar med en inflammation för att bekämpa ämnet. Virus, bakterier och svampar kan spridas på många olika sätt, till exempel från en infekterad person, förorenat vatten eller insektsbett. Virusinfektioner är bland de mest smittsamma och inkluderar influensa och förkylning. 

Symptom

Sök bland symptom

Bältros

Bältros är en vanlig virussjukdom som kännetecknas av kliande blåsor och en brännande smärta på huden. Blåsorna sitter ofta som ett bälte på ena sidan av kroppen. De brukar läka av sig själva inom tre veckor, men smärtan kan vara mer långvarig. Om du är över 50 år, har nedsatt immunförsvar eller är gravid bör du söka vård och få behandling.

Coronavirus ‒ covid-19

Coronavirus är en familj av olika virus som kan orsaka vanlig förkylning eller mer allvarlig sjukdom i luftvägarna. SARS-CoV-2 är det senast upptäckta coronaviruset som ger sjukdomen covid-19. Symptom och sjukdomsgrad varierar från lindrig snuva med nästäppa till allvarliga andningsbesvär. Andra symptom kan vara alltifrån feber, hosta och huvudvärk till illamående, diarré och värk i kroppen.

Feber

Du har feber när din kroppstemperatur är 38 grader eller högre. Feber är ett tecken på att immunsystemet arbetar på högvarv för att bekämpa exempelvis virus, bakterier eller inflammationer. Kroppstemperaturen brukar normaliseras inom några dagar, utan behandling. Om febern inte har gått över efter fem dagar bör du söka vård. Ring 112 om du eller någon i din omgivning plötsligt får hög feber med kraftig frossa eller medvetandepåverkan.

Feberkramp

Feberkramp är ett kortvarigt krampanfall hos barn som kan inträffa i samband med feber. Då förlorar barnet medvetandet en kort stund medan armarna och benen skakar. Feberkramp ser otäckt ut, men tillståndet brukar inte vara farligt eller orsaka kvarstående besvär. Barnet behöver sällan behandling, men du kan behöva söka vård första gången det händer för att undvika egen oro och utesluta andra besvär.

Förkylning

Förkylning är en så kallad akut övre luftvägsinfektion som orsakas av virus. Typiska besvär är halsont, snuva och trötthet. Hosta och lätt feber är också vanliga symptom när du är förkyld. En förkylning kräver som regel ingen behandling utan brukar gå över av sig själv inom någon vecka. Du kan lindra symptomen med hjälp av vila, vätska och receptfria läkemedel.

Halsböld – peritonsillit

Halsböld är en tillfällig varbildning vid halsmandlarna. Det är ett relativt ovanligt besvär som främst uppstår efter halsfluss. Typiska symptom utöver feber och allmän sjukdomskänsla är smärta på ena sidan av halsen som ibland strålar ut mot örat. Du får svårt att svälja och det brukar ofta vara svårt att gapa. En halsböld behöver alltid tömmas på var och behandlas med antibiotika.

Halsfluss

Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som antingen orsakas av virus eller bakterier. Eftersom halsmandlarna svullnar gör det ont när du sväljer och ibland kan även lymfkörtlarna på halsen bli förstorade och ömma. Feber är också vanligt. För det mesta behövs ingen behandling, men ibland krävs antibiotika för att bli frisk.

Hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation kännetecknas främst av huvudvärk, feber och nackstelhet. Det är vanligast att bli infekterad av virus. Om bakterier orsakar inflammationen kan du få kraftigare symptom med kräkningar, kramper och förvirring. Vid hjärnhinneinflammation behöver du behandling och i vissa fall vårdas akut på sjukhus. Om du eller någon i din närhet visar tecken på hjärnhinneinflammation, eventuellt med hudutslag som sprider sig snabbt och inte går att trycka bort, ska du söka vård akut. Ring 112 och invänta ambulans.

Hosta

Hosta beror på att något orsakar irritation i luftvägarna. Du kan få hosta av virus och bakterier men även av exempelvis damm, pollen eller rökning. Hosta kan också vara ett av flera symptom vid olika sjukdomar. Besvären försvinner ofta av sig själva inom några dagar eller veckor, men i vissa fall kan du behöva behandling.

Infekterat sår

Skador i huden som orsakar infekterade sår kännetecknas av rodnad, svullnad, värme och ömhet eller smärta. Infektionen beror oftast på att bakterier får fäste i ett sår. En lindrig sårinfektion kan du behandla själv med rengöring och förband. Vid en djupare infektion kan du behöva läkemedelsbehandling och hjälp av vården.

Influensa

Influensa är en infektion som orsakas av virus. Hög feber, hosta och halsont är typiska symptom. Det brukar göra ont i kroppen och du känner dig allmänt sjuk. Besvären går som regel över utan behandling inom ett par veckor. Om du har medicinska besvär, är gravid eller över 65 år bör du vaccinera dig mot influensa.

Kikhosta

Kikhosta är en övre luftvägsinfektion. Både vuxna och barn kan smittas, men det är barn som får de typiska symptomen med kikningar i samband med hostattacker. Barn som är yngre än sex månader kan bli allvarligt sjuka med andningssvårigheter. De behandlas med antibiotika, ibland på sjukhus. Hos äldre barn och vuxna brukar kikhosta gå över utan behandling.

Luftvägsinfektion

En luftvägsinfektion påverkar slemhinnorna i luftvägarna. De vanligaste infektionerna brukar kännetecknas av snuva, halsont, hosta och ibland feber. Symptomen försvinner som regel inom ett par veckor. Vid svårare luftvägsinfektioner kan det finnas anledning att behandla med antibiotika – men bara om besvären har orsakats av bakterier.

Mässling

Mässling orsakas av ett smittsamt virus som finns i stora delar av världen. Typiska symptom är feber, hosta och rödfläckiga utslag. I svåra fall kan sjukdomen leda till livshotande komplikationer. Mässling är ovanlig i Sverige eftersom alla barn erbjuds vaccination. Ibland förekommer mindre utbrott bland ovaccinerade – då är du skyldig att anmäla till sjukvården för att förhindra smittspridning.

Njurbäckeninflammation

En njurbäckeninflammation orsakas av bakterier som har tagit sig upp i de övre delarna av urinvägarna. Då kan du känna dig riktigt sjuk, må illa, få hög feber och frossa. Ryggvärk och obehag från urinvägarna är andra typiska besvär. Vid en njurbäckeninflammation kan du ha symptom på en låg urinvägsinfektion eller blåskatarr samtidigt. Du ska alltid söka vård och behandlas med antibiotika. Om bakterierna vid en njurbäckeninflammation flödar ut i blodet kan det leda till sepsis och septisk chock. Ring 112 om du eller någon i din närhet blir akut sjuk med förvirring, frossa, hjärtklappning, andningsproblem eller kraftiga magbesvär.

Postcovid

Postcovid betyder att du har testat positivt för covid-19 och har kvarstående symptom minst tre månader efter ditt första insjuknande. Besvären kan variera stort – från fysisk och mental trötthet till andningsbesvär och bröstsmärtor. Behandlingen beror helt på hur just du upplever dina symptom. Ofta krävs en kombination av återhämtning, fysisk uppbyggnad och läkemedel för att lindra besvären.

RS-virus

RS-virus kan infektera både de övre och nedre luftvägarna. Smittan sprids mest bland små barn och ger olika svåra besvär – från förkylningssymptom till inflammation i lungorna. En lindrig infektion läker av sig själv inom ett par veckor. Nedre luftvägsinfektioner med andningssvårigheter kan kräva behandling och ibland sjukhusvård. Barn som är yngre än ett år är särskilt sårbara för RS-virus.

Röda hund

Röda hund är en smittsam virussjukdom som kännetecknas av lätt feber och förkylningssymptom med fläckiga hudutslag. Du ska alltid kontakta sjukvården vid misstanke om röda hund – sjukdomen lyder under smittskyddslagen. Röda hund är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige eftersom den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Om du är gravid och inte är vaccinerad kan sjukdomen orsaka missfall och svåra fosterskador under den första hälften av graviditeten.

Scharlakansfeber

Scharlakansfeber är en smittsam bakteriesjukdom som främst drabbar barn. Om du som vuxen smittas av samma bakterier är det vanligare att få halsfluss. Scharlakansfeber kännetecknas av hög feber, halsont, hudutslag och röd, glansig tunga med upphöjda prickar. Magont, illamående och kräkningar är också vanliga symptom. Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Sepsis – blodförgiftning

Sepsis eller blodförgiftning är ett livshotande tillstånd som uppstår i samband med en infektion. Då flödar bakterier ut i blodet, du blir akut sjuk och kan få nedsatt funktion i hjärta, lungor, hjärna och njurar. Många blir även förvirrade och ibland okontaktbara. Snabb behandling är avgörande – ofta krävs intensivvård. Om du eller någon i din närhet visar symptom på sepsis ska du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Svampinfektioner

Svamp kan orsaka infektioner i bland annat huden, naglarna, munnen och underlivet. Hudsvamp visar sig ofta i form av röd hud med utslag som kliar, svider eller fjällar. Svamp i slemhinnor orsakar rodnad, irritation och ibland en vit hinna eller flytning. Svampinfektioner behandlas på olika sätt beroende på var de uppstår och vilken svamp som ligger bakom besvären.

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion kännetecknas av att det svider när du kissar och du kan behöva kissa oftare än vanligt. Infektionen brukar bero på att bakterier har kommit in i urinröret och spridit sig till urinblåsan. Besvären är vanligast hos kvinnor och går ibland över utan behandling. Män, barn och gravida kvinnor ska däremot alltid söka fysisk vård.

Vattkoppor

Vattkoppor är en vanlig och mycket smittsam barnsjukdom som kännetecknas av röda, kliande och vätskande utslag. Sjukdomen brukar läka av sig själv inom en vecka eller två, utan behandling. Om du får vattkoppor i övre tonåren eller som vuxen bör du däremot kontakta sjukvården – då kan virushämmande läkemedel minska risken för komplikationer och ett besvärligt sjukdomsförlopp.

Relaterade artiklar

Illustration-person-bakterier-runt-omkring
23 okt. 2023

Därför vägrar din förkylning att ge med sig

Vi är mitt inne i förkylningstider och många upplever just nu hosta och snuva som aldrig vill gå över.

Läs mer