Har du ett sjukt barn och behöver hjälp med vab-intyg? Läs mer här.

Huvudvärk hos barn

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Huvudvärk hos barn kan bero på exempelvis sömnbrist, stress eller oro. Ibland kan besvären vara kopplade till synfel eller bettproblematik. Tillfällig huvudvärk kräver som regel ingen behandling, men vid återkommande eller långvariga besvär med exempelvis migrän bör du kontakta vården för utredning och behandling.

Allmänt om huvudvärk hos barn

Huvudvärk förekommer ofta hos både barn och vuxna – två tredjedelar av alla barn får ont i huvudet ibland. Hos barn under 12 år är huvudvärk lika vanligt hos pojkar och flickor, men från puberteten är det oftare flickor som har besvär.

Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk, men barn kan även drabbas av migrän. Vissa barn får så kallad bukmigrän med återkommande magsmärtor, illamående och kräkningar. Då kan migrän med en mer typisk symptombild debutera i senare ålder.

Symptom vid huvudvärk hos barn

Spänningshuvudvärk brukar kännas som ett tryck eller ett band runt huvudet, i pannan eller vid tinningarna. Besvären går oftast över inom någon eller några timmar.

Migrän kännetecknas av en intensiv, bultande eller pulserande huvudvärk. Värken kan förvärras av fysisk ansträngning. Hos små barn kan skrik och gråt, blek hy och kräkningar vara tecken på migrän. Hälften av alla migränanfall hos barn klingar av inom ett par timmar, men vissa barn har mer långvariga attacker. Besvären brukar däremot sällan vara mer än 12 timmar.

Hos vissa barn kan ett förstadium till migrän visa sig som episoder med svåra magsmärtor med eller utan kräkningar. Då kan det röra sig om så kallad bukmigrän som med tiden kan utvecklas till migrän.

Vanliga symptom vid spänningshuvudvärk hos barn:

 • tryckande värk i bakhuvudet, tinningarna, pannan, mitt på huvudet eller i käkarna

 • värken är oftast dubbelsidig.

Vanliga symptom vid migrän hos barn:

 • bultande eller pulserande huvudvärk

 • värken är oftast ensidig

 • illamående och kräkningar

 • känslighet för ljud, ljus och dofter

 • synupplevelser som blixtar, sicksacklinjer eller synfältsbortfall

 • ibland känselbortfall, domningar eller stickningar.

Vanliga symptom vid bukmigrän hos barn:

 • Illamående och kräkningar

 • magsmärtor

 • blekhet.

I samband med migränanfall kan barn känna sig trötta, uppleva koncentrationssvårigheter eller påverkas av humörsvängningar.

Orsaker till huvudvärk hos barn

Huvudvärk hos barn kan ha många olika förklaringar. Värken kan utlösas av exempelvis sömnbrist, stress, oro och ångest. Spänningshuvudvärk hos barn kan även bero på rent fysiska besvär som muskelspänningar, synfel eller felaktigt bett. Ibland är huvudvärk ett av flera symptom i samband med exempelvis luftvägsinfektioner eller besvär som påverkar öron och bihålor. Huvudvärk förekommer även i samband med allergiska besvär.

Några vanliga orsaker till huvudvärk hos barn:

 • för lite sömn

 • oregelbundna sov- eller matvanor

 • förkylning eller andra luftvägsinfektioner

 • besvär i öron eller bihålor

 • stress, oro eller exempelvis prestationsångest

 • muskelspänningar kring nacke, ansikte eller käkleder

 • allergi

 • hormonförändringar under menstruationscykeln

 • närsynthet, långsynthet eller skelning

 • felaktigt bett eller tandställning

 • direkt slag mot huvudet eller skada efter exempelvis ett fall.

I ovanliga fall kan huvudvärk orsakas av en tryckökning i skallen på grund av exempelvis ökad vätskeansamling, blödning eller tumör.

Utredning och behandling

Tillfällig spänningshuvudvärk behöver som regel inte behandlas, men om ditt barn har ont i huvudet varje dag, återkommande eller långvarig huvudvärk bör du kontakta vården. Då får ni berätta om symptomen och hur ni brukar behandla huvudvärken. Ni får även beskriva hur vardagen ser ut i familjen och skolan. Om barnet utöver huvudvärken har andra kroppsliga eller psykologiska besvär kan det också ge viktig information. Läkaren behöver även veta om barnet använder några läkemedel.

Vid svår eller återkommande huvudvärk hos barn kan det ibland finnas anledning att göra en utredning som inkluderar provtagning. Barnet kan även behöva göra en kroppsundersökning och en neurologisk undersökning för att utesluta bakomliggande sjukdomar. I mer ovanliga fall kan det finnas anledning att göra en röntgenundersökning.

Huvudvärk hos barn behandlas främst genom att undvika utlösande faktorer. Ibland kan barnet behöva receptfria läkemedel som lindrar värken. Svår migrän behandlas ofta med receptbelagda läkemedel. Om huvudvärken har kopplingar till stress, spänningar eller oro kan avslappningsövningar eller samtalsterapi lindra besvären.

Vad du själv kan göra

Du kan förebygga huvudvärk hos ditt barn på olika sätt. Regelbundna måltider, fysisk aktivitet och goda sömnrutiner är alltid en bra början. Det är också viktigt att försöka ta reda på eventuella utlösande faktorer. Skapa gärna en huvudvärksdagbok för att bättre förstå när värken kommer och vad den kan bero på.

På apotek finns smärtlindrande läkemedel som kan lindra huvudvärken. Barnet ska däremot inte ta läkemedel för ofta eftersom regelbunden användning kan förvärra besvären. Tänk på att barn under 18 år inte bör använda läkemedel med acetylsalicylsyra utan läkares rekommendation. Det beror på att det finns risk för Reyes syndrom, ett ovanligt tillstånd som kan påverka hjärna och lever.

Så här kan du förebygga och lindra huvudvärk hos barn:

 • var noga med regelbundna mat- och sömnvanor

 • uppmuntra barnet att vara fysiskt aktiv

 • prova gärna avslappningsövningar

 • kartlägg huvudvärken för att upptäcka eventuella kopplingar till vissa aktivitet eller situationer

 • vid migrän är det viktigt att barnet får möjlighet att vila, gärna i ett tyst och mörkt rum

 • diskutera om det finns problem i skolan eller den sociala miljön som stressar eller skapar oro.

När bör jag söka vård?

Sök vård om ditt barn har långvarig eller återkommande huvudvärk.

Sök vård akut om ditt barn får plötslig, kraftig huvudvärk. Det gäller särskilt om barnet utöver huvudvärken även har feber och är stel i nacken.

Barn som verkar matta eller har svårt att hålla sig vakna i samband med huvudvärk behöver också vård akut. Kraftigt försämrat allmäntillstånd, domningar, talsvårigheter eller motoriska besvär kräver också akutvård. Det gäller även om barnet har fått ett slag mot huvudet.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp om ditt barn har huvudvärk. Vi gör en individuell bedömning baserat på barnets symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Barnet kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid huvudvärk krävs ofta ett fysiskt vårdmöte.

Tänk på att barnet behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Öroninflammation hos barnLuftvägsinfektionFeber hos barnBihåleinflammationVård av barn – vab och vab-intygVagelHerpes i ögatAllergiEksemÖgoninflammation EksemVård av barn – vab och vab-intygBihåleinflammation hos barn