Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) kännetecknas av en överdriven rädsla och oro för många olika saker i ens vardag, att oron ofta skiftar fokus, samt svårigheter att kontrollera oron. Orostankarna känns verkliga i stunden, men kan verka överdrivna i efterhand. Kry kan hjälpa vid generaliserat ångestsyndrom.

Orsak

Den exakta orsaken till generaliserat ångestsyndrom är inte helt fastställd, men har sin grund både i biologiska och miljömässiga faktorer. Långvarig stress eller psykiskt påfrestande livshändelser kan också utgöra en risk för att utveckla GAD. Stark oro kan ibland orsakas av helt andra saker till exempel vissa läkemedel eller kroppslig sjukdom.

Generaliserat ångestsyndrom kan börja vid alla åldrar. Kvinnor drabbas oftare än män.

Symptom

Generaliserat ångestsyndrom består av en ihållande rädsla och oro för flera olika situationer eller händelser. Oron leder till svårigheter att sköta arbete, skola och att fungera socialt. Besvären ger ofta kroppsliga symptom som spänningar, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Ett typiskt symptom för generaliserat ångestsyndrom är oro inför att framtida katastrofer ska inträffa.

Symptom på generaliserat ångestsyndrom är till exempel:

  • ständig, överdriven oro och ängslan för vardagliga saker

  • stora svårigheter att kontrollera oron

  • muskelspänningar

  • koncentrationssvårigheter

  • sömnsvårigheter

  • rastlöshet och att känna sig på helspänn

Generaliserat ångestsyndrom hos barn

Generaliserat ångestsyndrom hos barn kan komma tidigt, innan puberteten. Ibland kan föräldrar som själva lider av stark oro påverka barnet. Det kan också orsakas av att barnet varit med om något som gjort det rädd för vissa situationer eller av mobbning.

Barn som har generaliserat ångestsyndrom kan ha samma typer av symptom som vuxna, men är också ofta blyga och visar oftare oro inför nya situationer än nyfikenhet. Ofta kan barnen klaga på att de har ont i magen utan att det förekommer några fysiska orsaker.

Rådgivning

Så mår du bättre
För att försöka få kontroll på din oro kan du planera in en fast stund under dagen som du avsätter till att tänka på det som oroar dig. När du börjar få orostankar utanför den tid som du planerat in skjuter du upp orostankarna till den inplanerade tiden. Många upplever att det blir lättare att kontrollera oron när man bestämmer sig i förväg för när man kan tänka på sådant som oroar en. Även om det kan ta emot så hjälper fysisk aktivitet, till exempel ökar det nivån av hormonet endorfin. Endorfin är ett hormon som gör att vi mår bra.

Behandling

Vuxna och barn
Generaliserat ångestsyndrom behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT), i vissa fall tillsammans med antidepressivt läkemedel.

Då ska du söka vård

Du kan vända dig till KRY om du misstänker att du eller ditt barn lider av generaliserat ångestsyndrom och upplever ett eller flera av symptomen ovan.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid generaliserat ångestsyndrom. Legitimerad vårdpersonal gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under mötet. Du kan därefter bli rekommenderad en behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid behandling av GAD och andra ångestrelaterade besvär kan vi ofta erbjuda uppföljande kontakt med psykolog eller läkare.

Om du bokar ett digitalt möte som gäller ditt barn behöver barnet närvara under mötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Jesper Enander, Chefspsykolog